Decizia Curtii Constitutionale nr. 188/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 149 alin. (9) si art. 150 din Codul de procedura fiscala

In M. Of. nr. 328 din 12 mai 2011 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 188/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 149 alin. (9) si art. 150 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Din cuprins :

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 149 alin. (9) si art. 150 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Investexpert” – S.R.L. din Rosiori in Dosarul nr. 1.842/244/2009 al Judecatoriei Husi.

    La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.

    Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata.

    CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

    Prin Incheierea din 3 martie 2010, pronuntata in Dosarul nr. 1.842/244/2009, Judecatoria Husi a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 149 alin. (9) si art. 150 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Investexpert” – S.R.L. din Rosiori.

    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, in esenta, ca prevederile criticate ingradesc dreptul tertului poprit de a-si dovedi buna credinta, acesta neavand acces liber la justitie in materia executarii creantelor bugetare. De asemenea, lipsa unui control real al instantei de judecata asupra cererii de mentinere a popririi determina o inegalitate intre tertul poprit si creditorul urmaritor.

    Judecatoria Husi arata ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.

    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    Avocatul Poporului arata ca textele criticate au fost adoptate de legiuitor in cadrul atributiilor sale, astfel cum sunt determinate prin dispozitiile art. 126 alin. (2) si ale art. 129 din Constitutie, potrivit carora competenta, procedura de judecata, inclusiv procedura executarii silite, precum si caile de atac sunt prevazute numai prin lege. Astfel, este de competenta legiuitorului de a stabili procedura de executare silita, astfel incat acesta poate reglementa atat reguli generale, cat si exceptii de la acestea in functie de specificul fiecarui caz.

    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitatea il constituie dispozitiile art. 149 alin. (9) si art. 150 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu urmatorul continut:

    – Art. 149 alin. (9): “Dupa infiintarea popririi, tertul poprit este obligat:

    a) sa plateasca, de indata sau dupa data la care creanta devine exigibila, organului fiscal, suma retinuta si cuvenita, in contul indicat de organul de executare;

    b) sa indisponibilizeze bunurile mobile necorporale poprite, instiintand despre aceasta organul de executare.”;

    – Art. 150: “(1) Daca tertul poprit instiinteaza organul de executare ca nu datoreaza vreo suma de bani debitorului urmarit, precum si in cazul in care se invoca alte neregularitati privind infiintarea popririi, instanta judecatoreasca in a carei raza teritoriala se afla domiciliul sau sediul tertului poprit, la cererea organului de executare ori a altei parti interesate, pe baza probelor administrate, va pronunta mentinerea sau desfiintarea popririi.

    (2) Judecata se face de urgenta si cu precadere.

    (3) Pe baza hotararii de mentinere a popririi, care constituie titlu executoriu, organul de executare poate incepe executarea silita a tertului poprit, in conditiile prezentului cod.”

    In sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii legale sunt invocate prevederile constitutionale ale art. 16 referitoare la egalitatea in drepturi si art. 21 referitor la accesul liber la justitie.

    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca prin Decizia nr. 343 din 3 aprilie 2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 308 din 9 mai 2007, a statuat ca nu poate fi primita sustinerea autorului exceptiei potrivit careia textele criticate contravin principiului accesului liber la justitie, deoarece acestea reglementeaza chiar procedura judiciara prin care instanta de judecata decide daca poprirea infiintata de creditor urmeaza sa fie desfiintata sau mentinuta. In acest cadru, toate partile din raportul juridic litigios au posibilitatea sa isi apere drepturile si interesele, in conditiile garantiilor procesuale prevazute de lege.

    Totodata, nu poate fi retinuta nici critica privind incalcarea principiului egalitatii in drepturi, consacrat de art. 16 din Constitutie, intrucat tertul poprit se afla intr-o situatie juridica diferita fata de cea a creditorului.

    Cele statuate prin decizia mentionata isi pastreaza valabilitatea, in cauza de fata neintervenind elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii in aceasta materie.

    Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA CONSTITUTIONALA

    In numele legii

    DECIDE:

    Respinge ca neintemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 149 alin. (9) si art. 150 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Investexpert” – S.R.L. din Rosiori in Dosarul nr. 1.842/244/2009 al Judecatoriei Husi.

    Definitiva si general obligatorie.

    Pronuntata in sedinta publica din data de 10 februarie 2011.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close