Organizarea si functionarea Agentiei Nationale impotriva Traficului de Persoane

In M. Of. nr. 331 din 12 mai 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 460/2011 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale impotriva Traficului de Persoane.

Din cuprins:

    ART. 1

    Agentia Nationala impotriva Traficului de Persoane, denumita in continuare Agentie, se organizeaza si functioneaza la nivel de directie, in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, avand personalitate juridica.

    ART. 2

    (1) Agentia coordoneaza, evalueaza si monitorizeaza, la nivel national, aplicarea politicilor in domeniul luptei impotriva traficului de persoane de catre institutiile publice, precum si a celor din domeniul protectiei si asistentei acordate victimelor acestuia.

    (2) Agentia este autorizata sa difuzeze si sa dea publicitatii date cu caracter oficial din domeniul sau de activitate, in conditiile legii.

    (3) Pentru realizarea atributiilor sale, Agentia coopereaza cu institutii publice si organizatii neguvernamentale romane si straine, precum si cu organizatii internationale.

    ART. 3

    (1) Agentia are urmatoarele atributii principale:

    a) elaboreaza, pe baza propunerilor institutiilor cu atributii in domeniu, proiectul Strategiei nationale impotriva traficului de persoane, denumita in continuare Strategie nationala, care se supune spre aprobare Guvernului;

    b) monitorizeaza si evalueaza activitatile desfasurate de institutiile publice cu atributii in domeniul traficului de persoane, in raport cu obiectivele prevazute in planurile de actiune pentru implementarea Strategiei nationale;

    c) asigura coordonarea activitatilor de colaborare desfasurate de institutiile publice cu organizatiile neguvernamentale pentru realizarea obiectivelor din Strategia nationala;

    d) elaboreaza proiectele standardelor nationale in domeniu, impreuna cu institutiile publice si organizatiile neguvernamentale implicate, pe care le supune aprobarii Guvernului, in conditiile legii;

    e) stabileste indicatorii si criteriile de apreciere a fenomenului traficului de persoane;

    f) colecteaza, stocheaza, proceseaza si analizeaza date si informatii cu caracter personal si statistic in domeniul sau de competenta;

    g) efectueaza studii si cercetari privind diagnoza si evolutia fenomenului traficului de persoane;

    h) faciliteaza schimbul de date si informatii cu caracter statistic intre institutiile cu competente in domeniu, din tara si din strainatate;

    i) formuleaza propuneri pentru modificarea si completarea legislatiei in domeniul sau de activitate;

    j) elaboreaza raspunsurile la chestionare, precum si rapoartele de tara in domeniul traficului de persoane;

    k) dezvolta programe proprii pentru realizarea activitatilor de prevenire a traficului de persoane si de acordare a asistentei victimelor traficului de persoane si sprijina, la cerere, programele in derulare;

    l) intocmeste in colaborare cu celelalte structuri ale Ministerului Administratiei si Internelor, pe baza datelor furnizate de institutiile publice cu atributii in domeniu, Raportul anual privind evolutia traficului de persoane, care se supune spre aprobare Guvernului, si formuleaza recomandari institutiilor cu atributii in domeniu cu privire la dezvoltarea politicilor antitrafic;

    m) elaboreaza si fundamenteaza programe de interes national privind prevenirea traficului de persoane si asistenta acordata victimelor acestuia in vederea reintegrarii sociale;

    n) gestioneaza sau, dupa caz, monitorizeaza gestionarea fondurilor alocate pentru finantarea programelor din domeniul sau de activitate;

    o) sprijina activitatea de informare privind drepturile persoanelor, victime ale traficului, atat in tara, cat si in strainatate;

    p) sprijina, la cerere, institutiile publice pentru obtinerea resurselor necesare desfasurarii activitatilor specifice si furnizeaza, la cerere, date statistice necesare planificarii activitatilor proprii pentru reducerea fenomenului traficului de persoane;

    q) desfasoara activitati de cooperare internationala in domeniul sau de competenta, monitorizeaza si evalueaza activitatile de cooperare internationala desfasurate de institutiile publice in conformitate cu obiectivele Strategiei nationale;

    r) asigura reprezentarea in grupuri specializate sau structuri ale Uniunii Europene, precum si in organizatii internationale in domeniul de competenta, sub coordonarea structurii de specialitate a Ministerului Administratiei si Internelor;

    s) exercita si alte atributii in domeniu, potrivit legii.

    (2) Activitatile prevazute la alin. (1) se desfasoara fara a se produce imixtiuni in competentele si activitatile specifice fiecarei institutii.

    (3) Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectueaza cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 4

    (1) Agentia este condusa de un director ajutat de un director adjunct, numiti prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

    (2) Directorul agentiei este coordonatorul national al activitatii de implementare a politicilor publice de prevenire a traficului de persoane si de monitorizare a acordarii protectiei si asistentei victimelor traficului de persoane, fara a produce imixtiuni in competentele si activitatile specifice fiecarei institutii, in conditiile legii.

    (3) Directorul agentiei este ordonator de credite si reprezinta Agentia in raporturile cu persoane fizice si juridice publice si private din tara si din strainatate.

    ART. 5

    (1) In exercitarea atributiilor sale directorul emite decizii si dispozitii, dupa caz.

    (2) Directorul agentiei indeplineste urmatoarele atributii principale:

    a) conduce intreaga activitate a Agentiei;

    b) coordoneaza activitatea de elaborare a Strategiei nationale, precum si a planurilor nationale de actiune si actioneaza pentru aplicarea acestora;

    c) colaboreaza cu institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului propriu;

    d) urmareste si controleaza aplicarea deciziilor proprii, a conventiilor si acordurilor internationale in domeniu la care Romania este parte si propune masuri pentru indeplinirea obligatiilor rezultate din aceste documente internationale;

    e) fundamenteaza si elaboreaza propuneri pentru bugetul anual al Agentiei;

    f) propune spre aprobare ministrului administratiei si internelor statul de functii al Agentiei, numeste si elibereaza din functie personalul subordonat.

    ART. 6

    (1) In cadrul Agentiei se infiinteaza 15 centre regionale, fara personalitate juridica, a caror organizare se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare a Agentiei.

    (2) Centrele regionale prevazute la alin. (1) se constituie in judetele in care functioneaza Curti de Apel.

    (3) Agentia realizeaza prin centrele regionale evaluarea initiala a situatiei victimelor traficului de persoane, pentru identificarea nevoilor de asistenta specializata.

    (4) Agentia faciliteaza participarea victimelor traficului de persoane la activitatea de urmarire penala si judecata in cooperare cu institutiile cu atributii in domeniu.

    (5) Personalul Agentiei este format din functionari publici cu statut special si personal contractual.

    (6) Salarizarea personalului prevazut la alin. (5) se face potrivit prevederilor legale in vigoare, aplicabile fiecarei categorii de personal din cadrul Agentiei.

    (7) Numarul maxim de posturi stabilit pentru Agentie este de 95.

    (8) Posturile prevazute la alin. (7) se asigura prin redistribuire, in limita numarului maxim de posturi aprobat Ministerului Administratiei si Internelor.

    (9) Statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale Agentiei se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

    ART. 7

    (1) Institutiile publice centrale si locale, precum si organizatiile neguvernamentale cu responsabilitati in lupta impotriva traficului de persoane furnizeaza, la cererea Agentiei, datele referitoare la traficul de persoane, in raport cu atributiile specifice.

    (2) Institutiile prevazute la alin. (1) informeaza, in prealabil, Agentia cu privire la datele si informatiile referitoare la traficul de persoane pe care le dau publicitatii in tara sau in strainatate.

    (3) La solicitarea Agentiei, institutiile prevazute la alin. (1) participa cu specialisti, precum si cu asistenta tehnica si logistica la desfasurarea activitatilor impuse de indeplinirea obiectivelor stabilite in planurile nationale de actiune.

    (4) Activitatile prevazute la alin. (3) se desfasoara fara a se produce imixtiuni in competentele si activitatile specifice fiecarei institutii.

    ART. 8

    (1) Fondurile necesare desfasurarii activitatilor din Agentie se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, precum si din alte surse legal constituite.

    (2) Agentia poate beneficia de donatii, sponsorizari sau bunuri oferite prin contract de comodat, in conditiile prevazute de lege.

    (3) Spatiile necesare functionarii Agentiei si centrelor regionale se asigura prin achizitionare, inchiriere si/sau transmitere in administrare, conform prevederilor legale.

    (4) Agentia are in dotare un numar de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale, precum si alte bunuri, mobilier, aparatura, echipamente electronice si tehnica de calcul necesare functionarii acesteia in conditii optime.

    ART. 9

    Agentia preia pe baza de protocol de predare-preluare, incheiat in 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, de la Inspectoratul General al Politiei Romane, patrimoniul stabilit pe baza situatiilor financiare intocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close