Completarea Regulamentului de organizare si functionare a CSM

In M. Of. nr. 333 din 13 mai 2011 a fost publicata Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 283/2011 pentru completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005.

Din cuprins:

    ART. I

    Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 42, dupa alineatul (5) se introduc cincisprezece noi alineate, alineatele (6) – (20), cu urmatorul cuprins:

    “(6) Procedura de selectie a candidatilor la functia de inspector cuprinde doua etape:

    a) evaluarea candidatilor de catre o comisie formata din inspectorul sef al Inspectiei judiciare, seful Serviciului de inspectie judiciara pentru judecatori, seful Serviciului de inspectie judiciara pentru procurori si un reprezentant al Directiei resurse umane si organizare, desemnat de Plen;

    b) examinarea orala a candidatilor in fata Plenului, constand in verificarea cunostintelor profesionale ale candidatilor si a abilitatilor si aptitudinilor necesare pentru functia de inspector.

    (7) Procedura de selectie a candidatilor la functia de inspector in cadrul Inspectiei judiciare se declanseaza cu cel putin 60 de zile inainte de data programarii examinarii orale de catre Plen. Impreuna cu anuntul referitor la declansarea procedurii de selectie va fi publicata si bibliografia pe baza careia se va realiza evaluarea cunostintelor profesionale.

    (8) Judecatorii si procurorii isi pot depune candidaturile pentru functia de inspector, la Consiliu, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului referitor la declansarea procedurii de selectie. Judecatorii pot candida doar pentru functia de inspector in cadrul Serviciului de inspectie judiciara pentru judecatori, iar procurorii doar pentru functia de inspector in cadrul Serviciului de inspectie judiciara pentru procurori.

    (9) Candidaturile vor fi insotite de urmatoarele documente:

    a) curriculum vitae;

    b) 10 lucrari intocmite de candidat, hotarari judecatoresti cu obiect diferit sau, dupa caz, acte intocmite de procurori, inclusiv hotarari judecatoresti desfiintate ori casate sau acte ale procurorului infirmate;

    c) lucrari de specialitate intocmite sau articole publicate de catre candidat, precum si orice ale inscrisuri pe care le considera relevante.

    (10) In termen de 10 zile de la expirarea perioadei de depunere a candidaturilor, reprezentantul Directiei resurse umane si organizare in comisia prevazuta la alin. (6) lit. a) intocmeste traseul profesional al candidatului. La intocmirea traseului profesional al candidatului vor fi avute in vedere aspectele privind persoana si cariera magistratului prevazute in anexa nr. 1 pct. I.

    (11) In termen de 30 de zile de la expirarea termenului de depunere a candidaturilor, comisia prevazuta la alin. (6) lit. a) va prezenta Plenului un raport a carui structura este cuprinsa in anexa nr. 1 si care va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele:

    a) traseul profesional al candidatului, intocmit de reprezentantul Directiei resurse umane si organizare, cu mentiunea intrunirii conditiilor de vechime cerute pentru ocuparea functiei;

    b) rezultatul analizei calitatii lucrarilor intocmite de candidati in activitatea profesionala, efectuata de inspectorii care fac parte din comisie, pe baza a 10 lucrari prezentate de candidati si a 10 lucrari selectate in mod aleatoriu de catre inspectorii desemnati de catre comisia de evaluare, inclusiv hotarari judecatoresti desfiintate sau casate ori acte ale procurorului infirmate;

    c) rezultatul verificarilor efectuate de inspectorii desemnati de comisie cu privire la indeplinirea de catre candidati a conditiei de buna reputatie si a altor aspecte relevante din activitatea si conduita acestora.

    (12) Comisia de evaluare intocmeste, cu minimum 15 zile inainte de data sustinerii examinarii orale, pe baza tematicii prevazute in anexa nr. 2, din bibliografia anuntata, mai multe variante de subiecte de examinare, in numar cel putin egal cu numarul candidatilor si care vor contine acelasi numar de intrebari, cu grad de dificultate similar.

    (13) Pentru verificarea cunostintelor profesionale, fiecare candidat va extrage o varianta de subiecte de examinare, raspunsurile fiind notate de catre membrii Plenului.

    (14) Membrii Plenului vor evalua abilitatile si aptitudinile necesare pentru functia de inspector in cadrul Inspectiei judiciare, prin intrebari pe baza raportului intocmit de catre comisia de evaluare si a criteriilor prevazute in anexa nr. 3 pct. III.

    (15) La sedinta Plenului poate participa si un psiholog, care poate adresa intrebari, prin intermediul presedintelui, pe baza criteriilor prevazute la alin. (14), in vederea evaluarii abilitatilor si aptitudinilor necesare pentru functia de inspector in cadrul Inspectiei judiciare.

    (16) Intrebarile adresate fiecarui candidat si raspunsurile acestuia vor fi consemnate de catre persoana insarcinata cu asigurarea lucrarilor de secretariat.

    (17) Examinarea orala a candidatilor se inregistreaza audio sau video.

    (18) Membrii Plenului vor evalua fiecare candidat tinand seama de continutul raportului prevazut la alin. (11), de punctajul obtinut la verificarea cunostintelor profesionale si, respectiv, la evaluarea abilitatilor si aptitudinilor necesare pentru functia de inspector, intocmind fisa individuala a candidatului, prevazuta in anexa nr. 3.

    (19) Rezultatele continute de fisele individuale ale candidatilor se centralizeaza intr-un raport final a carui structura este prevazuta in anexa nr. 4.

    (20) La deliberare, presedintele sedintei sau persoana insarcinata cu asigurarea lucrarilor de secretariat prezinta rezumatul raportului final privind candidatii, inainte de a fi supuse la vot candidaturile.”

    2. Dupa articolul 128 se introduce un nou articol, articolul 129, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 129

    Anexele nr. 1 – 4 fac parte integranta din prezentul regulament.”

    3. Dupa articolul 129 se introduc anexele nr. 1 – 4, avand cuprinsul prevazut in anexele nr. 1 – 4, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

    ART. II

    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 201/2006 privind procedura de selectie a candidatilor la functia de inspector in cadrul Inspectiei judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii si Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.095/2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 201/2006 privind procedura de selectie a candidatilor la functia de inspector in cadrul Inspectiei judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii.

    ART. III

    Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close