Conferinta nationala a Noilor Coduri din Romania, Timisoara – 27-28 mai 2011: cum a fost

feature photo

Autor:

 Avocat Viorel Papu

 M-am intors ieri de la Conferinta Noilor Coduri, care a avut loc la Universitatea de Vest – Timisoara, in perioada 27-28 mai 2011; am participat la sectiunea Drept Civil si Procesual Civil. Discutii si prezentari foarte interesante au fost si Drept Penal si Procesual Penal. Despre eveniment se pot obtine informatii suplimentare aici. Cred ca participarea la o astfel de conferinta este, dincolo de toate, o necesitate pentru orice practician, cel putin. Organizarea de care s-a ocupat, cred, in special domnul decan al Facultatii de Drept din cadrul UVT – Radu Motica, a fost una buna, avand in vedere numarul mare de participanti la care a trebuit sa se faca fata si mai ales avand in vedere ca a fost prezenta elita lumii juridice din Romania. Noul Cod Civil si Noul Cod de procedura civila aduc modificari substantiale, reorganizeaza dreptul. Din motive subiective care tin de prestanta, puterea mesajului, logica ideilor, talentul oratoric, ineditul prezentarii si forta cuvantului celor care au sustinut comunicari la conferinta, pot sa spun ca am ramas placut impresionat de urmatorii profesori si/sau avocati/magistrati: Stanciu D. Carpenaru, Lucian Mihai, Florina Popa, Flavius Baias, Mircea Bob, Oana Ghita, Stefan Lucaciuc, Gheorghe Florea, Liviu Zidaru, Claudiu Dinu si Traian Briciu. Nu am putut sa nu remarc, legat de criza/desfiintarea dreptului comercial, intr-un antagonism deosebit, din care sper sa aiba dreptate primul, optimismul excelentei sale – Stanciu D. Carpenaru in sensul ca dreptul comercial va supravietui si pesimismul profesorului Radu Catana (mult mai tanar) in sensul ca dreptul comercial va disparea. Nu inainte de a expune punctual, intr-o maniera total superficiala si subiectiva in sensul celor aratate mai sus, ce am retinut din comunicarile speakerilor de la conferinta, trebuie sa transmit si sa impartasesc ideea profesorului Flavius Baias: ”cred ca temerea va fi invinsa de curiozitatea in cunoasterea si aplicarea noului cod civil”.

1. VALENTIN CONSTANTIN – Ideologia Noului Cod Civil

– s-a facut critica interpretarii legale, prin act normativ, in sensul ca ea produce efecte ex tunc, iar nu ex nunc, asa cum ar face revizuirea iar din punctul acesta de vedere prevederile NCC ar trebui sa vorbeasca, de fapt, despre revizuire.

2. LUCIAN MIHAI – Aspecte noi privind apararea drepturilor nepatrimoniale in reglementarea noului Cod civil

– drepturile nepatrimoniale reprezinta o transpunere trunchiata (din cauza interventiei parlamentarilor) a legislatiei elvetiene in materie;

– dreptul la replica nu a fost reglementat, dar dispozitiile din Legea Presei din 1974, desi aparent cazute in caducitate, vor putea fi aplicate.

3. GHEORGHE PIPEREA – Conceptia monista a noului Cod civil intre intentie si realitate

– s-a criticat lipsa definitiei exploatarii intreprinderii, in scopul determinarii clare a profesionistilor;

– s-a ridicat intrebarea, la care probabil practica va gasi raspuns, daca in categoria profesionistilor intra si liber profesionistii (medici, notari, avocati etc.)

4. STANCIU D. CARPENARU – Comerciantii – profesionistii intreprinderii comerciale in lumina Noului Cod Civil

– s-a sustinut ideea ca definitia comerciantului nu dispare, cum nu dispare nici dreptul comercial;

– articolul 8 din Legea de punere in aplicare a NCC defineste in mod larg comerciantul;

– raman in vigoare prevederile OG 9/2000 care fac diferenta intre dobanda legala pentru comercianti si cea pentru civili.

5. EUGEN CHELARU – Limitele juridice ale dreptului de proprietate in lumina noului Cod civil

– dreptul de trecere ia fiinta daca s-a exercitat timp de 10 ani fara voia proprietarului fondului aservit;

– se reglementeaza inalienabilitatea dreptului de proprietate, clauza revizuibila pe cale judiciara; inalienabilitatea va indisponibiliza dreptul de proprietate asupra bunului imobil, prin mentiune in cartea funciara.

6. IRINA SFERDIAN – Observatii asupra proprietatii comune in noul Cod civil

– se reglementeaza partajul de folosinta;

– actele de administrare presupun acordul unanim al coproprietarilor cu posibilitatea controlului judiciar in scopul eludarii consimtamantului proprietarului care nu poate/refuza in mod abuziv incheierea actului de administrare;

– se face o calificare a locatiunilor;

– locatiunile peste trei ani sunt acte de dispozitie;

– actiunea in revendicare poate fi exercitata de un singur coproprietar in folosul tuturor.

7. DAN C. TUDORACHE – Actiunea in revendicare in noul Cod civil

– actiunea in revendicare in contra posesorului poate fi exercitata direct si impotriva detentorului precar al posesorului.

8. ION LULA – Observatii asupra proprietatii periodice in noul Cod civil

– proprietatea periodica nu este o coproprietate veritabila;

– persoanele se substituie una in proprietatea alteia, succesiv in timp.

9. SEVASTIAN CERCEL – Aspecte noi in reglementarea dezmembramintelor dreptului de proprietate privata in noul Cod civil

– se reglementeaza superficia si uzufructul in materie comerciala;

– uzufructul nu mai este un contract intuitu personae;

– dezmembramintele trebuie sa imbrace forma autentica;

10. DAN CHIRICA – Fiducia in noul Cod civil

– fiducia liberalitate este interzisa;

– fiducia trebuie sa imbrace forma autentica pentru validitate (s-a facut critica acestei solutii legislative in conditiile in care s-a aratat ca in toate statele unde functioneaza deja fiducia, in proportie de 90 % vizeaza fondurile de comert).

11. LIVIU POP – Clauza penala in textele noului Cod civil

– rezolutiunea sau rezilierea nu au efect asupra clauzei penale;

– cuantumul penalitatii poate fi redus de judecator;

– la interventia domnului Traian Briciu, s-a aratat ca clauza penala este stipulata doar in favoarea creditorului, iar nu si a debitorului, prin urmare creditorul poate renunta la aceasta clauza.

12. FLORIN MANGU – Aspecte noi privind reglementarea raspunderii civile delictuale pentru fapta altuia in noul Cod civil

– s-a stabilit raspunderea obiectiva pentru fapta altuia (din sala au fost interventii in sensul ca de fapt, raspunderea este subiectiva, iar nu obiectiva);

– exista egalitate de tratament intre raspunderea pentru faptele minorului si pentru faptele interzisului judecatoresc.

13. ADRIANA ALMASAN – Incheierea contractului in reglementarea noului Cod civil

– se instituie raspunderea civila pentru ruperea negocierilor premergatoare incheierii contractului;

– raspunderea civila pentru ruperea negocierilor este delictuala sau contractuala, daca a existat o conventie de negociere intre parti.

14. FLORINA POPA – Garantiile personale ale executarii obligatiilor in viziunea noului Cod civil

– sunt fi garantii personale scrisoarea de garantie si scrisoarea de confort;

– fidejusiunea poate fi si cu titlu oneros, aducand un castig fidejusorului, va imbraca obligatoriu forma scrisa si poate fi constituita chiar daca debitorul nu este de acord;

– pot fi garantate si obligatii naturale.

15. MIRCEA BOB – Aspecte noi in materia transmisiunii mostenirii in cadrul noului Cod civil

– acceptarea mostenirii va fi doar sub beneficiu de inventar; practic se elimina un asemenea tip de acceptare si acceptarea pura si simpla va presupune ca nu se va face o confuziune de patrimonii intre cel al lui de cujus si cel al succesorului sau;

– se introduce institutia neacceptarii succesiunii, care nu are semnificatia renuntarii la succesiune.

16. LUCIAN SAULEANU – Asocierea in participatie in noul Cod civil

– asocierea in participatiune poate avea loc si intre necomercianti.

17. OANA GHITA – Divortul in reglementarea noului Cod civil

– divortul prin acord are loc fara nicio alta conditie;

– divortul poate avea loc daca au trecut doi ani de separatie in fapt, in lipsa de culpa;

– divortul din culpa poate avea loc oricand;

– numele dobandit in timpul casatoriei va putea fi pastrat si in scopul protejarii intereselor superioare al copilului;

– nerespectarea termenului de 30 de zile in materia divortului administrativ, atrage, in opinia autoarei, nulitatea relativa a divortului;

– in cazul in care reclamantul care a cerut divortul din culpa exclusiva a paratului, decedeaza in timpul procesului, actiunea poate fi continuata de succesorii acestuia, iar daca se va constata culpa exclusiva a paratului, divortul va produce efecte de la data introducerii actiunii.

18. PAUL BUGLEA – Aspecte de drept international privat in noul Cod civil

– se abroga legea nr. 105/1992 dar este preluata, in mare parte, in NCC;

– partile pot sa aleaga legea aplicabila divortului;

– se defineste resedinta obisnuita, legea aplicabila fiind cea a resedintei obisnuite; resedinta obisnuita nu presupune indeplinirea unor conditii inregistrare la autoritati.

19. LIGIA CATUNA – Aspecte privind procesul civil international in noul Cod de procedura civila

– s-a opinat ca exceptia de litispendenta internationala este una absoluta si dilatorie, iar procesul trebuie suspendat din oficiu.

20. CLAUDIA ROSU – Judecata in procedura arbitrala in noul Cod de procedura civila

– eventualele taxe platite in arbitraj sunt valabile si in instanta, daca se declina competenta;

– martorii pot fi audiati si la domiciliul lor sau printr-o lista de intrebari transmisa acestora;

– unele litigii la care participa persoane de drept public, pot fi supuse arbitrajului;

21. ANDREI SAVESCU – Continutul juridic al notiunii ,, pagina de internet” in noul Cod civil

– s-a ridicat intrebarea cum se face proba paginii de internet.

22. STEFAN LUCACIUC – Simplificarea si eficientizarea executarii silite

– se sporeste rolul MIRA in executarea silita prin obligativitatea concursului la identificarea bunurilor debitorului;

– in scopul executarii silite, accesul la informatiile OCPI si ORC va fi gratuit;

– sunt reglementate expres titlurile executorii de drept, si titlurile care trebuie investite cu formula executorie;

– se reglementeaza expres ca investirea cu formula executorie se face in camera de consiliu;

– domnul Marian Nicolae a precizat ca procedura investirii cu formula executorie si cea a incuviintarii executarii silite se vor contopi si ca se va extinde competenta organului de executare la nivel national.

23. DANIEL GHITA – Aspecte noi privind competenta instantelor judecatoresti in noul Cod de procedura civila

– tribunalul va avea competenta generala, in scopul ajungerii cat mai rapide si eficiente, in recurs, la ICCJ;

– judecatoria devine instanta de exceptie;

– daca parte in dosar este un judecator de la instanta unde are loc procesul, se poate invoca o exceptie procesuala in urma careia in mod obligatoriu se declina cauza spre o alta instanta ierarhic egala, din raza teritoriala a curtii de apel unde are loc litigiul;

– dispare notiunea de prima zi de infatisare.

24. GHEORGHE FLOREA – Regimul nulitatii actelor de procedura in sistemul noului Cod de procedura civila

– se clasifica nulitatile;

– se reglementeaza noi principii de drept procesual (cum ar fi principiul procesului echitabil si principiul solutionarii procesului intr-un termen rezonabil si previzibil);

– intervenind, domnul Traian Briciu a precizat ca trebuie sa existe acordul tuturor partilor ca modificarea actiunii de catre reclamant, dupa primul termen de judecata la care a fost citat, sa poata fi primita.

25. LIVIU ZIDARU – Caile de atac din perspectiva noului Cod de procedura civila

– in cazul recalificarii caii de atac, va curge un nou termen de atac, dupa ce se va comunica hotararea prin care s-a modificat calea de atac;

– se poate exercita apelul si in privinta considerentelor din hotarare;

– toate hotararile se vor ataca prin apel, instanta care da hotararea fiind obligata sa arate care este instanta unde se depune apelul;

– s-a suprimat recursul hibrid de la actualul art. 3041 C.proc.civ.;+

– termenul de apel si de motivare a apelului este de 30 de zile de la comunicarea hotararii;

– intimatul poate depune intampinare in termen de 15 zile de la comunicarea apelului;

– apelantul poate raspunde la intampinare in termen de 10 zile de la comunicarea acesteia, si numai apoi se acorda termen;

– se extinde efectul devolutiv al apelului;

– dupa anularea hotararii apelate, regula este ca se evoca fondul de instanta de apel;

– in caz de minus petita, apelantul este obligat sa faca cerere de completare a dispozitivului;

– se introduce recursul in casatie, ICCJ avand competenta de drept comun in materia recursului;

– termenul de recurs si procedura premergatoare este la fel ca cea de la apel, cu unele nuantari;

– procedura in recurs este preponderent scrisa, iar nu orala;

– exista un complet de filtru, care analizeaza admisibilitatea recursului, inclusiv din punct de vedere formal;

– recursul este eminamente o cale extraordinara de atac;

– in recurs, in caz de admitere, solutia va fi doar de casare, nu se poate modifica vreo hotarare in recurs;

– casarea are efecte si asupra masurilor asiguratorii si de executare vremelnica, in sensul ca le desfiinteaza;

26. LUCIAN LAPADAT – Rolul judecatorului in lumina prevederilor noului Cod de procedura civila

– se instituie regula termenului de pe o zi pe alta, alte termene vor putea fi acordate doar in situatii exceptionale.

27. CLAUDIU DINU – Aspecte noi privind procedurile speciale in procesul civil

– ordonantei presedintiale i se adauga o noua conditie, cea a cercetarii aparentei in drept;

– se instituie o procedura speciala, la nivel de judecatorie, pentru cererile sub 10.000 de lei;

– in cazul evacuarii, reglementata expres, citarea paratului se va face in mod obligatoriu la imobilul ocupat, iar daca acesta nu este gasit, citatia se va afisa pe usa imobilului; s-a ridicat problema indeplinirii procedurii de citare in cazul in care imobilul ocupat este un teren;

– se introduce procedura speciala a cererii de uzucapiune si de inscriere a acesteia, urmand ca, printre conditiile de admisibilitate, sa fie si depunerea unui istoric de rol fiscal si a unei documentatii cadastrale pentru imobil;

– cautiunea judiciara va putea fi ”depusa” si pin intermediul unor instrumente financiare, garantii reale, garantii personale, insa doar cu acceptul creditorului.

28. TRAIAN BRICIU – O noua viziune privind judecata in fata primei instante conform noului Cod de procedura civila

– cercetarea judecatoreasca are loc in camera de consiliu;

– uneori si dezbaterile au loc in camera de consiliu;

– autorul si-a exprimat ingrijorarea fata de sansele intrarii in vigoare a NCPC, fata de lipsa logisticii necesare, in special a incaperilor.

 Sursa: www.viorelpapu.ro

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close