Actul administrativ fiscal – precizari

feature photo

Autor:

Dan Sova, conferentiar universitar doctor, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucuresti

Actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale. 

Precizari 

  • Actul administrativ fiscal este o specie de act administrativ in sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, care defineste actul administrativ ca fiind actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publica, in regim de putere publica, in vederea organizarii executarii legii sau a executarii in concret a legii, care da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice.
  • Actul administrativ fiscal este emis de catre un organ fiscal in scopul stabilirii obligatiilor fiscale principale sau accesorii ale contribuabilului, constand in impozite, taxe, contributii si dobanzi, penalitati sau majorari de intarziere in cazul neplatii la termen a obligatiilor fiscale principale.
  • Actul administrativ fiscal este un act declarativ de drepturi, iar nu constitutiv de drepturi, intrucat izvorul obligatiei fiscale este legea, iar nu actul administrativ; prin actul administrativ fiscal se constata doar obligatia fiscala datorata de contribuabil ca urmare a realizarii unui venit sau detinerii unui bun, obligatie stabilita ope legis.
  • Nu toate actele emise de organele fiscale sunt acte administrative fiscale, ci doar acelea care stabilesc obligatii concrete in sarcina contribuabilului; astfel, o multitudine de alte acte ale organelor fiscale reprezentand simple adrese, informari, comunicari simple cu platitorii de impozite si taxe nu au caracter administrativ.
  • Actul administrativ fiscal are caracter executoriu. Neindeplinirea de bunavoie a obligatiilor stabilite in sarcina contribuabilului in termenul fixat de organul fiscal vor fi aduse la indeplinire pe calea executarii silite, fara a fi nevoie de interventia instantei judecatoresti pentru recunoasterea drepturilor organului fiscal sau investirea cu formula executorie.
  • Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul in care este comunicat contribuabilului sau la o data ulterioara mentionata in actul administrativ comunicat.
  • Actul administrativ fiscal poate fi contestat in conditiile legii si modificat sau desfiintat ca urmare a unei hotarari a unui organ administrativ-jurisdictional sau a pronuntarii unei hotarari judecatoresti.

Pentru mai multe detalii, va recomandam Drept fiscal, autor Dan Sova, 368 pag., 44,90 lei. La achizitionarea de pe www.beckshop.ro beneficiati de 15% reducere.

Pentru a cumpara cartea click aici.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close