Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2011 a operatorilor economici

Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a fost postat spre dezbatere publica Proiectul de ordin Oridn pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2011 a operatorilor economici

 In baza art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 4 si ale art. 28 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

 Art. 1. (1) Se aproba Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2011 a operatorilor economici, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

(2) Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2011 a operatorilor economici, prevazut la alin. (1) se aplica de persoanele care aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri peste echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, denumite in intelesul prezentului ordin entitati.

(3) Echivalentul in lei al sumei prevazute la alin. (2) se determina prin utilizarea cursului de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar precedent.

(4) Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, prevederile prezentului ordin se aplica si subunitatilor inregistrate in Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, indiferent de exercitiul financiar ales, in conditiile legii.

(5) Pentru intocmirea raportarilor contabile la 30 iunie 2011, incadrarea in criteriul prevazut la alin. (2) se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare ale exercitiului financiar precedent, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar precedent.

(6) Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, verifica incadrarea in criteriul prevazut la alin. (2) pe baza indicatorilor determinati conform ultimelor situatii financiare anuale intocmite potrivit art. 27 alin. (3) din legea contabilitatii, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele ultimului exercitiu financiar, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar respectiv.

 Art. 2. (1) Institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar; societatile de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si brokerii de asigurare/reasigurare, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile la 30 iunie 2011 in formatul si in termenele prevazute de reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

 Art. 3. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1879/2010 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2010 a operatorilor economici, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 447 din 01 iulie 2010.

 Art. 4. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 Anexa poate fi consultata aici

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close