Modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura, precum si procedura de numire in functiile de judecator si procuror, fara concurs

In M. Of. nr. 344 din 18 mai 2011 a fost publicata Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 229/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura, precum si procedura de numire in functiile de judecator si procuror, fara concurs, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 152/2006.

Din cuprins:

    ART. I

    Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura, precum si procedura de numire in functiile de judecator si procuror, fara concurs, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 152/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 230 din 14 martie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 4 alineatul (10), dupa litera i) se introduce o litera noua, litera j), cu urmatorul cuprins:

    “j) adeverinta din care rezulta ca persoana este apta din punct de vedere psihologic pentru exercitarea functiei, eliberata de orice institutie sau persoana autorizata.”

    2. La articolul 4, alineatul (12) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(12) Taxa de inscriere la concurs se restituie candidatilor care au fost respinsi pentru neindeplinirea conditiilor prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a) – d), a conditiei de a fi apt din punct de vedere psihologic pentru exercitarea functiei, prevazuta la art. 14 alin. (2) lit. e), sau a conditiilor prevazute la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si candidatilor care se retrag din concurs anterior afisarii listelor finale cu rezultatele verificarii indeplinirii conditiilor de participare la concurs. Cererea de restituire se depune la Directia resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si se solutioneaza in termen de 30 de zile de la inregistrare de catre Directia economica si administrativ din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.”

    3. La articolul 14, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 14

    (1) Verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a) – d), a conditiei de a fi apt din punct de vedere psihologic pentru exercitarea functiei, prevazuta la art. 14 alin. (2) lit. e), sau a conditiilor prevazute la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza de comisia de organizare a concursului.”

    4. Articolul 22^6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 22^6

    (1) Candidatii admisi la proba scrisa vor fi verificati sub aspectul bunei reputatii de catre inspectori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, si vor fi programati pentru a se prezenta la vizita medicala.

    (2) Candidatii inapti pentru exercitarea functiei, din punct de vedere medical, precum si cei care nu se bucura de o buna reputatie sunt declarati respinsi.”

    5. Articolul 37 se abroga.

    ART. II

    Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close