Modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a CSM

In M. Of. nr. 350 din 19 mai 2011 a fost publicata Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 267/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005.

Din cuprins:

    ART. I

    Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 13, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(4) Lucrarile Plenului si sectiilor Consiliului sunt, de regula, publice. Plenul sau sectiile hotarasc, cu majoritate de voturi, situatiile in care sedintele nu sunt publice. Sedintele in care sectiile Consiliului hotarasc asupra cererilor avand ca obiect incuviintarea perchezitiei, retinerii sau arestarii preventive a judecatorilor, procurorilor sau magistratilor-asistenti nu sunt publice.”

    2. Dupa articolul 26 se introduc trei noi articole, articolele 26^1 – 26^3, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 26^1

    (1) Cererile avand ca obiect incuviintarea perchezitiei, retinerii sau arestarii preventive a judecatorilor, procurorilor si magistratilor-asistenti se inregistreaza de catre Inspectia judiciara intr-un registru special nepublic, care va include: numarul curent, organul care a formulat cererea, termenul acordat pentru solutionarea cererii, solutia dispusa de sectia corespunzatoare a Consiliului si data comunicarii acesteia catre parchetul sau instanta care a solicitat incuviintarea, dupa caz.

    (2) Cererile prevazute la alin. (1) vor fi insotite de un referat intocmit de organul care solicita incuviintarea, de dosarul original al cauzei sau, dupa caz, de copia certificata a acestuia si de un opis al continutului dosarului.

    (3) Cererile avand ca obiect incuviintarea perchezitiei, retinerii sau arestarii preventive a judecatorilor, procurorilor si magistratilor-asistenti se solutioneaza de indata de sectia corespunzatoare, prevazuta de art. 42 alin. (1) si (2) din Legea nr. 317/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (4) La dezbaterea cererilor nu participa judecatorul, procurorul sau magistratul-asistent fata de care se cere incuviintarea perchezitiei, retinerii sau arestarii preventive si nici reprezentantul parchetului.

    (5) Copia certificata a dosarului cauzei se pastreaza si se arhiveaza la Inspectia judiciara.

    (6) In cazul inaintarii dosarului original al cauzei, acesta va fi restituit de indata ce sectia corespunzatoare a Consiliului s-a pronuntat asupra incuviintarii, urmand a se efectua si pastra copii de pe inscrisurile considerate relevante, care vor fi atasate la dosarul de incuviintare a perchezitiei, retinerii sau arestarii preventive.

    ART. 26^2

    (1) Hotararile prin care sectiile Consiliului solutioneaza cererile prevazute la art. 26^1 alin. (1) vor cuprinde, in principal, urmatoarele elemente:

    a) descrierea faptei pentru care s-a inceput urmarirea penala si incadrarea juridica a acesteia;

    b) motivele pentru care s-a solicitat incuviintarea perchezitiei, retinerii sau arestarii preventive a judecatorului, procurorului ori magistratului-asistent;

    c) considerentele pentru care s-a admis sau s-a respins cererea;

    d) temeiul de drept al solutionarii cererii de incuviintare.

    (2) Hotararile prevazute la alin. (1) se tehnoredacteaza de indata de grefa sectiilor si se comunica organului care a formulat cererea. Aceste hotarari nu se publica.

    ART. 26^3

    (1) Registrele prevazute la art. 26^1 alin. (1) si dosarele avand ca obiect cereri de incuviintare a perchezitiei, retinerii si arestarii preventive a judecatorilor, procurorilor si magistratilor-asistenti se arhiveaza la Inspectia judiciara.

    (2) Dosarul de incuviintare si anexele acestuia nu pot fi consultate si copiate. De asemenea, informatiile in legatura cu documentele continute de acestea nu pot fi comunicate.”

    3. La articolul 43 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “d) efectueaza verificari in vederea incuviintarii de catre Sectia pentru judecatori a perchezitiei, retinerii sau arestarii preventive a judecatorilor si magistratilor-asistenti. Verificarile vor fi consemnate intr-un referat care va cuprinde: situatia de fapt retinuta, incadrarea juridica, argumentele aduse de catre organul care solicita incuviintarea, precum si alte aspecte relevante, inclusiv cele vizand admisibilitatea cererii, fara a se analiza fondul cauzei;”.

    4. La articolul 44 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “d) efectueaza verificari in vederea incuviintarii de catre Sectia pentru procurori a perchezitiei, retinerii sau arestarii preventive a procurorilor. Verificarile vor fi consemnate intr-un referat care va avea continutul prevazut de art. 43 alin. (1) lit. d).”

    ART. II

    Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close