RIL admis. Decizia ICCJ nr. 4/2011

In M. Of. nr. 349 din 19 mai 2011 a fost publicata Decizia nr. 4/2011 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Completul competent sa judece recursul in interesul legii, prin care s-a admis recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Din cuprins:

    Completul competent sa judece recursul in interesul legii ce formeaza obiectul Dosarului nr. 4/2011 este legal constituit conform dispozitiilor art. 330^6 alin. 2 din Codul de procedura civila, modificat si completat prin Legea nr. 202/2010, si ale art. 27^2 alin. (2) lit. b) din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, modificat si completat prin Hotararea Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 24/2010.

    Sedinta completului este prezidata de doamna judecator Rodica Aida Popa, vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

    Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este reprezentat de doamna procuror-sef adjunct Antonia Eleonora Constantin.

    La sedinta de judecata participa prim-magistratul-asistent al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, doamna Aneta Ionescu, desemnata in conformitate cu dispozitiile art. 27^3 din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, modificat si completat prin Hotararea Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 24/2010.

    Inalta Curte de Casatie si Justitie – completul competent sa judece recursul in interesul legii a luat in examinare recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind modalitatea de stabilire a varstei standard de pensionare si a stagiului complet de cotizare utilizate pentru determinarea punctajului mediu anual in operatiunile de calculare a pensiilor din sistemul public, pentru persoane ale caror drepturi s-au deschis incepand cu data de 1 aprilie 2001 si care beneficiaza de reducerea varstei de pensionare potrivit legii.

    Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul in interesul legii, punand concluzii pentru admiterea acestuia si pronuntarea unei decizii prin care sa se asigure interpretarea si aplicarea unitara a legii.

    INALTA CURTE,

deliberand asupra recursului in interesul legii, constata urmatoarele:

    1. Problema de drept ce a generat practica neunitara

    Prin recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a aratat ca in practica judiciara nu exista un punct de vedere unitar cu privire la modalitatea de stabilire a varstei standard de pensionare si a stagiului complet de cotizare utilizate pentru determinarea punctajului mediu anual in operatiunile de calculare a pensiilor din sistemul public, pentru persoane ale caror drepturi s-au deschis incepand cu data de 1 aprilie 2001 si care beneficiaza de reducerea varstei de pensionare potrivit legii, prin raportare fie la dispozitiile anexei nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, fie la dispozitiile anexei nr. 9 la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001.

    2. Examenul jurisprudential

    In urma verificarilor jurisprudentei la nivelul intregii tari s-a constatat ca in solutionarea cauzelor avand ca obiect contestatii la deciziile de pensionare si stabilirea drepturilor de pensie dupa data de 1 aprilie 2001, pentru persoanele care beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare, ca urmare a desfasurarii de activitati incadrate in conditii deosebite sau speciale de munca ori intr-un grad de invaliditate, practica judiciara este neunitara.

    3. Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti

    3.1. Unele instante, investite cu solutionarea acestui tip de contestatie, au apreciat ca pentru aceste categorii de persoane verificarea indeplinirii conditiilor privind varsta standard de pensionare si stagiul complet de cotizare se face prin raportare la data formularii cererii de pensionare, conform dispozitiilor cuprinse in anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, si nu raportat la prevederile din anexa nr. 9 la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, intrucat acesta deroga si modifica dispozitiile legale. Aceasta orientare a avut in vedere ca cele doua norme au aceeasi sfera de reglementare, insa contin dispozitii contradictorii, situatie in care s-au aplicat dispozitiile normei cu forta juridica superioara, respectiv ale Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si ale anexei nr. 3 la lege.

    3.2. Alte instante, in situatia expusa, au considerat, dimpotriva, ca varsta standard de pensionare si stagiul complet de cotizare pentru aceste categorii de persoane se stabilesc in functie de data nasterii persoanei asigurate, conform esalonarii indicate in anexa nr. 9 la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta orientare a avut in vedere dispozitiile pct. 3 din sectiunea a II-a din cap. B din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, conform carora “Varstele standard de pensionare si stagiile minime sau complete de cotizare pentru femei si barbati sunt prevazute in anexa nr. 3 la lege, detaliata in functie de data nasterii in anexa nr. 9 la prezentele norme”.

    4. Opinia procurorului general

    Procurorul general a opinat pentru prima orientare jurisprudentiala, prin argumentele expuse sustinand ca aceasta este in acord cu litera si spiritul legii.

    5. Raportul asupra recursului in interesul legii

    Proiectul de solutie propus prin cele doua rapoarte intocmite in cauza a vizat, de asemenea, prima solutie identificata de examenul jurisprudential, respectiv aceea ca verificarea indeplinirii conditiilor privind varsta standard de pensionare si stagiul complet de cotizare, pentru categoriile de persoane care beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare, se face prin raportare la data formularii cererii de pensionare, conform dispozitiilor cuprinse in anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

    6. Inalta Curte

    Cu titlu prealabil, Inalta Curte subliniaza ca Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale a fost abrogata in mod expres prin art. 196 lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010.

    Cu toate acestea, problema de drept ce a generat practica neunitara subzista, pe rolul instantelor judecatoresti solutionandu-se in continuare cauzele asiguratilor care s-au pensionat sub imperiul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, si se impune a fi dezlegata avand in vedere dispozitiile tranzitorii continute in art. 174 si 178 din noua lege, conform carora “Litigiile care se refera la drepturile ce fac obiectul prezentei legi, aflate pe rolul instantelor la data intrarii in vigoare a acesteia, se vor judeca potrivi legii in baza careia a fost stabilit dreptul”, iar “cererile inregistrate si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi se vor solutiona conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de pensii”.

    Revenind asupra problemei de drept, Inalta Curte retine urmatoarele:

    In sistemul public de pensii generat de Legea nr. 19/2000, pensia pentru limita de varsta se acorda asiguratilor care indeplinesc cumulativ la data pensionarii conditiile privind varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare realizat in sistemul public [art. 41 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale].

    In raport cu reglementarea cuprinsa in art. 41 alin. (1) din lege, rezulta ca stagiul complet de cotizare nu este o conditie ce trebuie indeplinita pentru a putea solicita inscrierea la pensie, ci este relevant doar la calcularea punctajului mediu anual pe baza caruia sa se stabileasca pensia calculata.

    Varsta de pensionare si stagiul de cotizare – doua elemente obiective care trebuie sa se aplice tuturor asiguratilor – au cunoscut modificari periodice, prin vointa legiuitorului, care a dorit sa creasca treptat varstele standard la care asiguratii pot solicita pensionarea, precum si stagiile minime si complete de cotizare.

    Aceasta esalonare in timp a varstelor standard de pensionare si a stagiilor minime si complete de cotizare a devenit necesara, deoarece trecerea la varsta standard de pensionare si la stagiul de cotizare reglementate in art. 41 din Legea nr. 19/2000 nu se putea realiza de indata, ci treptat.

    Din interpretarea prevederilor art. 41 din lege, coroborat cu anexa nr. 3 la lege, rezulta ca vointa legiuitorului a fost aceea de a porni in stabilirea varstei de pensionare si a stagiului de cotizare de la data la care a fost depusa cererea de pensionare, iar nu de la data nasterii asiguratului, aceasta fiind si ordinea logica, atat timp cat valorile varstei de pensionare si ale stagiului de cotizare sunt diferite in raport cu perioada de timp, iar nu fixe.

    Aceasta crestere treptata a valorilor s-a realizat conform unui grafic de esalonare prevazut in anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000.

    Prima coloana din tabel cuprinde intervalele de timp in care se face esalonarea (aprilie 2001 – martie 2015).

    Prin urmare, semnificatia intregului tabel este aceea ca, in perioada indicata in prima coloana, varsta standard de pensionare, stagiul minim de cotizare si stagiul complet de cotizare sunt cele indicate in coloanele 2 – 4.

    La data de 10 mai 2001 a intrat in vigoare Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, si anexa nr. 9 la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 sunt perfect convergente si se suprapun doar cu privire la persoanele care solicita inscrierea la pensie pentru limita de varsta, ca urmare a desfasurarii activitatii in conditii normale (grupa a III-a de munca sau grupa obisnuita), dar nu si pentru cei care beneficiaza de reducerea varstelor standard de pensionare potrivit legii.

    Ori de cate ori se solicita inscrierea la pensie anticipata sau anticipata partiala ori asiguratul beneficiaza de vreo reducere a varstei standard de pensionare, calculele efectuate in baza celor doua anexe conduc la rezultate diferite.

    In argumentarea opiniei impartasite in jurisprudenta minoritara au fost avute in vedere dispozitiile pct. 3 din sectiunea a II-a cap. B din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, conform carora “Varstele standard de pensionare si stagiile minime sau complete de cotizare pentru femei si barbati sunt prevazute in anexa nr. 3 la lege, detaliata in functie de data nasterii in anexa nr. 9 la prezentele norme”.

    Astfel, in anexa nr. 9, fiecarei persoane asigurate i s-au prestabilit, in functie de data nasterii, un anumit stagiu de cotizare si o anumita varsta standard de pensionare, ceea ce contravine spiritului Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede ca in orice moment dat toti asiguratii au dreptul sa beneficieze de acelasi stagiu de cotizare si de aceeasi varsta standard de pensionare.

    Prin stabilirea unor varste standard diferite si a unor stagii complete de cotizare diferite pentru persoane nascute la date diferite, dar care solicita inscrierea la pensie in acelasi interval, se ajunge la crearea unei discriminari nejustificate pe criteriu de varsta.

    Varsta standard de pensionare si stagiul complet de cotizare sunt elemente obiective, care se aplica in mod egal tuturor persoanelor care solicita inscrierea la pensie la un moment dat (in acelasi interval) indiferent de varsta lor biologica.

    Intr-adevar, anexa nr. 9 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, detaliaza anexa nr. 3 la lege, dar in niciun caz nu o modifica.

    Din aceasta perspectiva, se poate spune ca anexa nr. 9 la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 a fost conceputa intr-o maniera care nu respecta spiritul legii in aplicarea caruia a fost edictat acesta.

    Mai mult decat atat, anexa nr. 9 la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 a avut ca scop implementarea unui program informatic, avand la baza data nasterii persoanelor care solicita pensionarea, care sa vina in sprijinul caselor teritoriale de pensii si a pensionarilor, insa aceasta a dus la stabilirea unei alte modalitati de raportare la varsta standard de pensionare, comparativ cu anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare. De aceea, pentru ratiuni de ordin informatic, aceasta modalitate de calcul este larg utilizata de casele de pensii.

    Aplicarea cu prioritate a dispozitiilor anexei nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, se impune si din alte considerente.

    Unul, de ordin general, priveste posibilitatea instantelor investite cu solutionarea oricarei cauze sa faca aplicarea principiului ierarhiei fortei juridice a actelor normative.

    Altul priveste aspecte de ordin practic, deoarece diferentiaza situatia asiguratilor care au desfasurat activitati incadrate in conditii speciale de munca sau in conditii de handicap.

    Inalta Curte considera ca trebuie sa se tina cont de actul normativ cu forta juridica superioara, respectiv Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, si nu ordinul emis in aplicarea legii. Prin urmare, Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 are natura juridica a unui act normativ adoptat in executarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel incat trebuia aplicat numai in limitele actului normativ cu forta juridica superioara.

    Aceasta solutie decurge si din interpretarea dispozitiilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, conform carora “Actele normative date in executarea legilor, ordonantelor sau a hotararilor Guvernului se emit in limitele si potrivit normelor care le ordona”.

    In consecinta, urmeaza a se admite recursul in interesul legii in sensul ca modalitatea de stabilire a varstei standard de pensionare si a stagiului complet de cotizare utilizate pentru determinarea punctajului mediu anual in operatiunile de calculare a pensiilor din sistemul public, pentru persoane ale caror drepturi s-au deschis incepand cu data de 1 aprilie 2001 si care beneficiaza de reducerea varstei de pensionare potrivit legii, se realizeaza prin raportare la dispozitiile anexei nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, in sensul ca beneficiaza de reducerea varstelor standard de pensionare care se determina in functie de data formularii cererii de pensionare.

    Pentru considerentele aratate, in temeiul art. 330^7 cu referire la art. 329 din Codul de procedura civila, astfel cum a fost modificat si completat prin Legea nr. 202/2010,

    INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

    In numele legii

    DECIDE:

    Admite recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in sensul ca:

    Modalitatea de stabilire a varstei standard de pensionare si a stagiului complet de cotizare utilizate pentru determinarea punctajului mediu anual in operatiunile de calculare a pensiilor din sistemul public, pentru persoane ale caror drepturi s-au deschis incepand cu data de 1 aprilie 2001 si care beneficiaza de reducerea varstei de pensionare potrivit legii, se realizeaza prin raportare la dispozitiile anexei nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, in sensul ca beneficiaza de reducerea varstelor standard de pensionare care se determina in functie de data formularii cererii de pensionare.

    Obligatorie, potrivit art. 330^7 alin. 4 din Codul de procedura civila.

    Pronuntata in sedinta publica astazi, 4 aprilie 2011.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close