RIL admis. Decizia ICCJ nr. 5/2011

In M. Of. nr. 350 din 19 mai 2011 a fost publicata Decizia nr. 5/2011 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Completul competent sa judece recursul in interesul legii, prin care s-a admis admis recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Din cuprins:

    Completul competent sa judece recursul in interesul legii ce formeaza obiectul Dosarului nr. 4/2011 este legal constituit conform dispozitiilor art. 330^6 alin. 1 si 8 din Codul de procedura civila, modificat si completat prin Legea nr. 202/2010, si ale art. 27^1 din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, modificat si completat prin Hotararea Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 24/2010.

    Sedinta completului este prezidata de doamna judecator Rodica Aida Popa, vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

    Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este reprezentat de doamna procuror-sef adjunct Antonia Eleonora Constantin.

    La sedinta de judecata participa prim-magistratul-asistent al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, doamna Aneta Ionescu, desemnata in conformitate cu dispozitiile art. 27^3 din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, modificat si completat prin Hotararea Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 24/2010.

    Inalta Curte de Casatie si Justitie – completul competent sa judece recursul in interesul legii a luat in examinare recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind efectele admiterii recursului impotriva hotararii prin care judecatorul sindic respinge cererea de deschidere a procedurii insolventei, raportat la caracterul special al acestei proceduri. Limitele rejudecarii cauzei de curtea de apel, in cazul modificarii in totalitate a hotararilor pronuntate de judecatorul sindic, divergenta de jurisprudenta fiind determinata de aprecierile diferite asupra aplicarii dispozitiilor art. 11 alin. (1) si art. 12 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, coroborate cu dispozitiile art. 312 alin. 2 – 4 din Codul de procedura civila.

    Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul in interesul legii, punand concluzii pentru admiterea acestuia si pronuntarea unei decizii prin care sa se asigure interpretarea si aplicarea unitara a legii.

    INALTA CURTE,

deliberand asupra recursului in interesul legii, constata urmatoarele:

    1. Problema de drept ce a generat practica neunitara

    Prin recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a aratat ca in practica judiciara nu exista un punct de vedere unitar cu privire la efectele admiterii recursului impotriva hotararii prin care judecatorul sindic respinge cererea de deschidere a procedurii insolventei, raportat la caracterul special al acestei proceduri.

    2. Examenul jurisprudential

    Judecatorul sindic din cadrul tribunalului, investit cu o cerere pentru deschiderea procedurii insolventei formulate fie de creditori, fie de catre debitori ori de alte persoane cu legitimare procesuala activa, respectiv in contestatiile debitorilor impotriva cererii introductive formulate de creditori, pronunta hotarari de respingere a cererilor introductive si, in mod corespunzator, de admitere a contestatiilor debitorilor, considerand ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, pentru deschiderea procedurii generale ori simplificate, dupa caz. Curtile de apel, investite pe calea recursului, au pronuntat, in temeiul dispozitiilor art. 312 alin. 3 din Codul de procedura civila, solutii de admitere a recursurilor declarate si, constatand ca debitorul se afla in stare de insolventa, au modificat hotararea judecatorului sindic, in sensul admiterii cererilor formulate pentru deschiderea procedurii, respectiv in sensul respingerii contestatiilor formulate de debitor impotriva cererilor creditorilor.

    3. Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti

    Examenul jurisprudential a relevat existenta unor solutii diferite ale instantelor judecatoresti cu privire la problema de drept, in sensul ca deciziile pronuntate de curtile de apel sunt divergente atat sub aspectul dispozitiei vizand deschiderea procedurii insolventei, cat si in privinta adoptarii primelor masuri de catre instanta de recurs, identificandu-se astfel 3 orientari:

    3.1. Unele instante, fara o motivare expresa sub acest aspect, au dispus trimiterea cauzei judecatorului sindic din cadrul tribunalului, cu indicatia expresa de a dispune deschiderea procedurii insolventei.

    3.2. Alte instante de recurs, in aceleasi ipoteze, au dispus ele insele deschiderea procedurii generale ori simplificate, dupa caz.

    3.3. A existat si o orientare izolata, de asemenea, fara o motivare expresa in aceasta privinta, conform careia instanta de recurs a dispus deschiderea procedurii insolventei in forma generala, a adoptat primele masuri prevazute la art. 20, art. 21 alin. (1), art. 35, 47, 61, art. 62 lit. b) si c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, precum si efectuarea cuvenitelor comunicari si notificari, potrivit dispozitiilor art. 37, 48 si 61 din lege.

    Subsecvent s-a dispus trimiterea dosarului la tribunal, in vederea stabilirii termenelor pentru continuarea procedurii, cu deplina respectare a termenelor stabilite anterior prin decizia pronuntata de instanta de recurs.

    4. Opinia procurorului general

    Procurorul general a sustinut, in esenta, ca aplicarea dispozitiilor art. 312 alin. 3 din Codul de procedura civila in procedura insolventei si, consecutiv, a mecanismului procedural pe care il implica modificarea hotararii primei instante presupune, din perspectiva dispozitiilor art. 149 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, examinarea compatibilitatii deschiderii procedurii insolventei direct de catre instanta de recurs cu dispozitiile art. 11 alin. (1) lit. a), art. 32, art. 33 alin. (4) si alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, potrivit carora competenta de a deschide aceasta procedura, fie la cererea creditorilor, fie la cererea debitorului, apartine judecatorului sindic.

    In acest context s-a aratat ca deschiderea procedurii insolventei de catre instanta de recurs, in urma modificarii in totalitate a hotararii judecatorului sindic prin care s-a respins o astfel de cerere, respectiv s-a admis contestatia debitorului, este incompatibila cu procedura instituita prin Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

    Sub aspect material s-a sustinut ca, potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, tribunalul are competenta exclusiva in privinta tuturor procedurilor reglementate de legea insolventei, cu exceptia recursului, atributiile jurisdictionale aflate in legatura cu administrarea acestei proceduri fiind exercitate de judecatorul sindic.

    In fine, s-a aratat ca in situatia in care procedura se deschide la cererea debitorului se ridica problema respectarii dreptului creditorilor la exercitarea opozitiei, in conditiile prevazute la art. 32 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, si, ca atare, a eficientei garantiilor oferite de art. 21 din Constitutia Romaniei, republicata.

    5. Raportul asupra recursului in interesul legii

    Proiectul de solutie propus prin raportul intocmit in cauza a vizat o alta orientare jurisprudentiala decat cea exprimata de procurorul general, respectiv solutia instantelor de recurs care, in aceeasi ipoteza, au dispus ele insele deschiderea procedurii generale ori simplificate, dupa caz, si trimiterea cauzelor judecatorului sindic, pentru luarea primelor masuri si continuarea procedurii.

    In sprijinul acestei solutii s-a sustinut ca in situatia ce face obiectul prezentei cauze judecatorul sindic a respins cererea de deschidere a procedurii insolventei formulate fie de catre debitor, fie de catre creditorul/creditorii acestuia, apreciind ca nu sunt indeplinite cerintele legale in acest sens, nefiind dovedita starea de insolventa.

    In recursul promovat impotriva unei asemenea hotarari, instanta de control judiciar este chemata sa se pronunte tocmai asupra acestui aspect, respectiv daca este sau nu in insolventa debitorul ori, cu alte cuvinte, daca, raportat la situatia de fapt stabilita in cauza, sunt intrunite conditiile legale pentru a se proceda la deschiderea procedurii, acesta constituind, in fapt, “fondul” asupra caruia se pronunta instanta de recurs admitand recursul si modificand incheierea/sentinta atacata. Odata solutionat “fondul”, in sensul deschiderii procedurii, efectul constitutiv al deciziei instantei de recurs stabileste momentul de la care debitorului ii este creata o situatie juridica noua, cu referire la data pronuntarii de catre judecatorul sindic a hotararii de respingere a cererii de deschidere a insolventei.

    6. Inalta Curte

    Obiectul practicii neunitare il formeaza solutia pe care instanta de recurs, care, potrivit art. 8 alin. (1) din Legea insolventei nr. 85/2006 privind procedura insolventei, este curtea de apel, o da in cazul admiterii recursului declarat impotriva hotararii de respingere a cererii creditorului sau a debitorului de deschidere a procedurii. Legea insolventei reglementeaza deschiderea procedurii si efectele deschiderii procedurii in sectiunea a 2-a a cap. III “Procedura”, sub aspectul care intereseaza, in sensul care urmeaza. Daca cererea de deschidere a procedurii este formulata de debitor si aceasta corespunde conditiilor prevazute la art. 27, judecatorul sindic va pronunta o incheiere de deschidere a procedurii generale, iar daca prin declaratia facuta de debitor acesta isi arata intentia de a intra in procedura simplificata sau nu depune documentele necesare, judecatorul sindic va pronunta incheiere de deschidere a procedurii simplificate (art. 32).

    Daca cererea de deschidere a procedurii este formulata de creditor, iar debitorul contesta starea de insolventa si judecatorul sindic stabileste ca debitorul este in stare de insolventa, acesta va respinge contestatia si va deschide procedura generala printr-o sentinta. Daca debitorul nu contesta starea de insolventa si isi exprima intentia de a-si reorganiza activitatea, judecatorul sindic va da o sentinta de deschidere a procedurii generale.

    In situatia in care judecatorul sindic stabileste ca debitorul nu este in stare de insolventa, respinge cererea creditorilor, care va fi considerata ca lipsita de orice efect chiar de la inregistrarea ei. In acest caz, legiuitorul nu mai califica hotararea judecatorului sindic, dar din context aceasta va fi tot o sentinta.

    Potrivit art. 12 alin. (1) din lege, “hotararile judecatorului sindic sunt definitive si executorii. Ele pot fi atacate separat cu recurs.”, iar, potrivit art. 149 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, dispozitiile acesteia se completeaza, in masura compatibilitatii lor, cu cele ale Codului de procedura civila, Codului civil, Codului comercial.

    Asadar, solutia pe care instanta de recurs o poate pronunta in situatia admiterii recursului impotriva hotararii de respingere a cererii de deschidere a procedurii, care implica trimiterea fata de specificul procedurii de a fi prin lege succesiva, este solutia de casare. Altfel, solutia de modificare presupune o examinare limitata la motivele prevazute la art. 304 pct. 6, 7, 8 si 9 din Codul procedura civila, iar modificarea exclude trimiterea cauzei spre rejudecare.

    Prin urmare, prevederile art. 312 alin. 2 – 4 din Codul de procedura civila se aplica nu in litera lor, ci se aplica circumstantiat, in masura compatibilitatii lor cu specificul procedurii insolventei de a fi etapizata legal si succesiv.

    Solutia de casare este reglementata chiar de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, prin dispozitiile art. 12 alin. (2), conform carora “dispozitiile art. 24 alin. (1) din Codul de procedura civila privind incompatibilitatea nu sunt aplicabile judecatorului sindic care pronunta succesiv hotarari in acelasi dosar, cu exceptia rejudecarii, dupa casarea hotararii in recurs”.

    Pe de alta parte, potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, “organele care aplica procedura sunt: instantele judecatoresti, judecatorul sindic, administratorul judiciar si lichidatorul”.

    Atributiile pe care legea le prevede pentru fiecare dintre participantii la procedura insolventei sunt de competenta exclusiva, ele neputand fi indeplinite de un alt participant la procedura.

    Totodata, principalele atributii ale judecatorului sindic sunt reglementate de art. 11 din lege, iar prima dintre acestea este prevazuta la lit. a): “pronuntarea motivata a hotararii de deschidere a procedurii si, dupa caz, de intrare in faliment atat prin procedura generala, cat si prin procedura simplificata”.

    In acest context este exclusa posibilitatea ca prin decizia de casare instanta de recurs sa pronunte deschiderea procedurii si sa trimita cauza judecatorului sindic pentru dispunerea celorlalte masuri pe care le impune aceasta faza distincta a procedurii.

    Inalta Curte are in vedere ca deschiderea procedurii generale a insolventei este de atributul si in competenta exclusiva a judecatorului sindic, conform art. 11 alin. (1) lit. a) din legea insolventei, iar, pe de alta parte, hotararea de deschidere a procedurii cuprinde dispozitii si comunicari realizabile in termene legale scurte, are un caracter unitar si nu poate fi partajata intre instanta de recurs si judecatorul sindic, altfel nefiind nici in litera si nici in spiritul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

    Fata de aceste considerente, solutia asupra recursului in interesul legii este de casare a hotararii si trimiterea cauzei judecatorului sindic pentru deschiderea procedurii insolventei, in aplicarea prevederilor art. 11 alin. (1) si art. 12 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, coroborate cu art. 312 alin. 2 – 4 din Codul de procedura civila.

    Pentru considerentele aratate, in temeiul art. 330^7 cu referire la art. 329 din Codul de procedura civila, astfel cum a fost modificat si completat prin Legea nr. 202/2010,

    INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

    In numele legii

    DECIDE:

    Admite recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in sensul ca:

    In aplicarea dispozitiilor art. 11 alin. (1) si art. 12 din Legea nr. 85/2006 coroborate cu dispozitiile art. 312 alin. 2 – 4 din Codul de procedura civila, curtea de apel, investita cu solutionarea recursului declarat impotriva hotararii judecatorului sindic prin care s-a respins cererea de deschidere a procedurii insolventei, admitand recursul, va casa hotararea si va trimite cauza judecatorului sindic pentru deschiderea procedurii insolventei.

    Obligatorie, potrivit art. 330^7 alin. 4 din Codul de procedura civila.

    Pronuntata in sedinta publica, astazi, 4 aprilie 2011.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close