Decizia Curtii Constitutionale nr. 518/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. (3) din Codul de procedura fiscala

In M. Of. nr. 351 din 20 mai 2011 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 518/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Din cuprins:

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Omega Is Communications” – S.R.L. din Iasi in Dosarul nr. 27.258/245/2009 al Judecatoriei Iasi – Sectia civila.

    La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.

    Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neintemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate, sens in care invoca jurisprudenta in materie a Curtii Constitutionale.

    CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

    Prin Incheierea din 9 aprilie 2010, pronuntata in Dosarul nr. 27.258/245/2009, Judecatoria Iasi – Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

    Exceptia a fost ridicata de Societatea Comerciala “Omega Is Communications” – S.R.L. din Iasi intr-o cauza civila avand ca obiect o contestatie la executare.

    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile de lege criticate incalca prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (3), art. 124 alin. (2) si art. 53 alin. (2). In acest sens, arata ca art. 136 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 “creeaza o situatie profund inechitabila in conditiile in care subiectii unor raporturi juridice contractuale civile/comerciale incheiate cu autoritatile publice, dar nu contencioase, ci in raporturi legate de modul de administrare a patrimoniului privat, devin subiectul pasiv al unei executari silite, pe cand subiectii unor raporturi juridice perfect similare, dar incheiate cu orice alte persoane, nu pot fi supusi executarii silite decat dupa ce o instanta judecatoreasca a pronuntat o hotarare de obligare a lor la plata”.

    Judecatoria Iasi – Sectia civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.

    Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1) si (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 136 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, dispozitii care au urmatorul cuprins: “Creantele bugetare care se incaseaza, se administreaza, se contabilizeaza si se utilizeaza de institutiile publice, provenite din venituri proprii si cele rezultate din raporturi juridice contractuale, precum si creantele care se incaseaza, se administreaza, se contabilizeaza si se utilizeaza de Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A., provenite din fondurile alocate de la bugetul de stat, se executa prin organe proprii, acestea fiind abilitate sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita, potrivit prevederilor prezentului cod.”

    In opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, acest text de lege contravine prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) – Egalitatea in drepturi, art. 21 alin. (3) – Accesul liber la justitie, art. 53 alin. (2) – Restrangerea unor drepturi sau al unor libertati si ale art. 124 alin. (2) – Infaptuirea justitiei.

    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca sustinerea potrivit careia prevederile legale criticate creeaza o inegalitate juridica intre autoritatile publice locale si contribuabilii persoane juridice, in ceea ce priveste modalitatea de constituire a titlurilor executorii, nu este intemeiata, deoarece reglementarea dedusa controlului se aplica tuturor celor aflati in situatia prevazuta in ipoteza acesteia, fara nicio discriminare pe considerente arbitrare. De altfel, principiul constitutional consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutie se refera la egalitatea in drepturi a cetatenilor in fata legii si a autoritatilor publice si nu la egalitatea cetatenilor cu autoritatile publice.

    De asemenea, Curtea constata ca nu este intemeiata nici sustinerea referitoare la incalcarea art. 21 alin. (3) din Constitutie privind liberul acces la justitie, prin pretinsa excludere a controlului instantei de judecata asupra constituirii titlului executoriu in materia executarii silite a creantelor bugetare, dat fiind faptul ca legiuitorul a reglementat posibilitatea persoanelor interesate de a contesta orice act de executare silita, in conditiile procedurale stabilite de lege. Astfel, potrivit art. 172 alin. (1) teza intai din Codul de procedura fiscala, “Persoanele interesate pot face contestatie impotriva oricarui act de executare efectuat cu incalcarea prevederilor prezentului cod de catre organele de executare […]”, iar potrivit alin. (4) al aceluiasi articol “Contestatia se introduce la instanta judecatoreasca competenta si se judeca in procedura de urgenta”.

    Procedura executarii silite a creantelor fiscale asigura garantii suficiente pentru ocrotirea accesului liber la justitie si a dreptului la aparare, prin insusi faptul ca ofera posibilitatea de a contesta executarea, iar in cazul admiterii contestatiei si desfiintarii titlului executoriu sau a insesi executarii silite, persoanele interesate au dreptul la intoarcerea executarii prin restabilirea situatiei anterioare acesteia.

    Deoarece, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, competenta si procedura de judecata sunt stabilite de lege, legiuitorul are latitudinea de a stabili modalitatea stingerii creantelor fiscale prin executare silita.

    In aceste conditii nu poate fi primita nici critica referitoare la infrangerea art. 53 alin. (2) din Constitutie, intrucat nu s-a constatat incalcarea vreunei prevederi constitutionale care consacra drepturi sau libertati fundamentale.

    Pentru motivele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA CONSTITUTIONALA

    In numele legii

    DECIDE:

    Respinge ca neintemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Omega Is Communications” – S.R.L. din Iasi in Dosarul nr. 27.258/245/2009 al Judecatoriei Iasi – Sectia civila.

    Definitiva si general obligatorie.

    Pronuntata in sedinta publica din data de 19 aprilie 2011.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close