Modificarea OMFP nr. 291/2010 privind instituirea si aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia

In M. Of. nr. 352 din 20 mai 2011 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1993/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 291/2010 privind instituirea si aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia.

Din cuprins:

    ART. I

    Ordinul ministrului finantelor publice nr. 291/2010 privind instituirea si aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 141 din 3 martie 2010, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 1

    Se instituie Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate. Comisia este formata din 7 membri, in componenta prevazuta in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.”

    2. Anexa nr. 1 “Componenta Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate” se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

    3. La anexa nr. 2 “Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate”, articolul 3 va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 3

    (1) Comisia functioneaza in prezenta tuturor membrilor, prin participarea acestora in mod direct sau in baza desemnarii realizate in conditiile prevazute in anexa nr. 1 la ordin.

    (2) Lucrarile Comisiei vor fi conduse de presedintele acesteia, care conduce si coordoneaza intreaga activitate a Comisiei. In cazul in care presedintele Comisiei lipseste, acesta este inlocuit de un alt membru delegat, care exercita toate atributiile presedintelui, conform ordinului.

    (3) Deciziile Comisiei sunt obligatorii pentru toti operatorii de produse supuse accizelor armonizate – persoane juridice, asociatii familiale, persoane fizice autorizate si intreprinderi individuale – care desfasoara pe teritoriul Romaniei activitatile prevazute la titlul VII <<Accize si alte taxe speciale>> si titlul VIII <<Masuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile>> din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si la art. 234 alin. (5) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

    4. La anexa nr. 2, la articolul 8, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 8

    (1) Comisia ia hotarari cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul total al membrilor, care vor fi validate prin semnarea de catre toti membrii prezenti in mod direct sau in baza imputernicirii acordate conform anexei nr. 1 la ordin a procesului-verbal in care sunt mentionate acestea. Membrii Comisiei pot vota <<pentru>>, <<impotriva>> sau se pot abtine de la vot.”

    5. In tot cuprinsul actului normativ, sintagma “vicepresedinte” se inlocuieste cu sintagma “un alt membru delegat”.

    ART. II

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 291/2010)

                                 COMPONENTA

Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

    1. Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor – membru presedinte

    2. Directorul Directiei de legislatie in domeniul accizelor din cadrul Ministerului Finantelor Publice – membru

    3. Directorul general al Directiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finantelor Publice – membru

    4. Directorul general al Directiei generale juridice din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala – membru

    5. Directorul general al Directiei generale de informatii fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala – membru

    6. Directorul general al Directiei generale de reglementare a colectarii creantelor bugetare din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala – membru

    7. Directorul Directiei de autorizari din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor – membru

    NOTA:

    In situatia in care presedintele absenteaza de la lucrarile comisiei, acesta va desemna in scris un presedinte de sedinta din randul membrilor titulari prezenti, care va exercita toate atributiile presedintelui conform ordinului, precum si pe cele care deriva din calitatea de membru. Membrul desemnat ca presedinte de sedinta nu va putea transfera delegarea.

    In cazul absentei unuia dintre membri, la lucrarile comisiei va participa persoana desemnata in scris de acesta, persoana care provine din structura coordonata de membrul titular, care ii va prelua atributiile si dreptul de vot si care nu are calitatea de membru titular.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close