Modificarea si completarea Normei CSSPP nr. 5/2009 privind calculul activului net si al valorii unitatii de fond pentru fondurile de pensii administrate privat

In M. Of. nr. 357 din 23 mai 2011 a fost publicata Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 7/2011 privind aprobarea Normei nr. 6/2011 pentru modificarea si completarea Normei nr. 5/2009 privind calculul activului net si al valorii unitatii de fond pentru fondurile de pensii administrate privat.

Din cuprins :

    ART. 1

    Se aproba Norma nr. 6/2011 pentru modificarea si completarea Normei nr. 5/2009 privind calculul activului net si al valorii unitatii de fond pentru fondurile de pensii administrate privat, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 6/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 160 din 16 martie 2009, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

    ART. 2

    Prezenta hotarare si norma mentionata la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ART. 3

    Directia secretariat si directorul general asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

    ANEXA 1

                              NORMA Nr. 6/2011

pentru modificarea si completarea Normei nr. 5/2009 privind calculul activului net si al valorii unitatii de fond pentru fondurile de pensii administrate privat

    Avand in vedere prevederile art. 54 lit. b), art. 128 lit. c) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege,

    in temeiul dispozitiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. b) si i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

    ARTICOL UNIC

    Norma nr. 5/2009 privind calculul activului net si al valorii unitatii de fond pentru fondurile de pensii administrate privat, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 6/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 160 din 16 martie 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 6

    (1) Actiunile societatilor emitente aflate in procedura de insolventa, de reorganizare sau lichidare judiciara si a celor aflate in incetare temporara sau definitiva de activitate sunt luate in calculul activului fondului de pensii administrat privat la valoarea zero de la data suspendarii de la tranzactionare a acestora.

    (2) In cazul in care suspendarea de la tranzactionare, in situatiile prevazute la alin. (1), are loc in timpul sedintei de tranzactionare, pentru calculul valorii activului zilei respective, actiunile societatilor emitente, suspendate de la tranzactionare, se evalueaza in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1).

    (3) In situatia reluarii tranzactionarii actiunilor societatilor emitente prevazute la alin. (1), acestea se evalueaza in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1).

    (4) Actiunile societatilor emitente aflate in procedura de insolventa, de reorganizare sau lichidare judiciara si a celor aflate in incetare temporara sau definitiva de activitate si care au fost retrase de la tranzactionare sunt luate in calculul activului fondului de pensii administrat privat la valoarea zero; la momentul lichidarii respectivului plasament, in calculul activului net, actiunile sunt evaluate la pretul tranzactiei.”

    2. Dupa articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 15^1

    (1) In vederea aplicarii prevederilor art. 4 si 15, administratorii fondurilor de pensii administrate privat intreprind toate demersurile si depun toate diligentele in vederea obtinerii situatiilor financiare anuale ale emitentilor ale caror actiuni se regasesc in portofoliul fondurilor de pensii administrate privat.

    (2) In cazul in care, cu respectarea prevederilor alin. (1), administratorii fondurilor de pensii administrate privat nu obtin situatiile financiare anuale respective in termen de 60 de zile calendaristice de la data legala de depunere a acestora la organele competente, actiunile evaluate conform prevederilor art. 4 si 15 se includ in activul fondurilor de pensii administrate privat la valoarea zero; de la data obtinerii respectivelor situatii financiare, evaluarea actiunilor se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 4 si 15.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close