Recunoasterea calitatii de persoana impozabila a beneficiarului unui serviciu

De la 1 iunie 2011 intra in vigoare prevederile Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de punere in aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata. Acest regulament are ca scop asigurarea unei conformitati sporite a aplicarii sistemului TVA. Masurile adoptate prin acesta sunt obligatorii din punct de vedere juridic numai de la data intrarii in vigoare a lui (1 iulie 2011, cu unele exceptii) si nu aduc atingere valabilitati legislatiei si interpretarii adoptate anterior de statele membre.

Pentru prestarea de servicii, in vederea stabilirii daca un beneficiar are statutul de persoana impozabila sau de persoana neimpozabila (incadrarea in B2B sau B2C poate duce, in functie de tipul de serviciu, la tratamente fiscale diferite din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata), conform legislatiei valabile in Romania la acesta moment avem urmatoarele prevederi:

1) Art 133 alin (1) din Codul fiscal: „In vederea aplicarii regulilor referitoare la locul de prestare a serviciilor:

a) o persoana impozabila care desfasoara si activitati sau operatiuni care nu sunt considerate impozabile in conformitate cu art. 126 alin. (1) – (4) este considerata persoana impozabila pentru toate serviciile care i-au fost prestate;

b) o persoana juridica neimpozabila care este inregistrata in scopuri de TVA este considerata persoana impozabila.”

 2) Pct 13 alin (9) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI Taxa pe valoarea adaugata: „In cazul serviciilor pentru care se aplica prevederile art.133 alin. (2) din Codul fiscal [n.r. este vorba de serviciile incadrate in categoria B2B], prestate de persoane impozabile stabilite in Romania, atunci cand beneficiarul este o persoana impozabila stabilita in alt stat membru si serviciul este prestat catre sediul activitatii economice sau un sediu fix aflat inalt stat membru decat Romania, prestatorul trebuie sa faca dovada ca beneficiarul este o persoana impozabila si ca este stabilit in Comunitate.

Se considera ca aceasta conditie este indeplinita atunci cand beneficiarul comunica prestatorului o adresa a sediului activitatii economice sau, dupa caz, a unui sediu fix din Comunitate, precum si un cod valabil de TVA atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru, inclusiv in cazul persoanelor juridice neimpozabile care sunt inregistrate in scopuri de TVA.

Se considera ca prestatorul a actionat de buna-credinta in ceea ce priveste stabilirea faptului ca beneficiarul sau este o persoana impozabila atunci cand a obtinut confirmarea validitatii codului de TVA atribuit beneficiarului sau de autoritatile fiscale din alt stat membru prin intermediul procedurilor de securitate existente la nivel comunitar.

 Daca beneficiarul care este stabilit in alt stat membru decat Romania nu comunica un cod valabil de TVA si/sau prestatorul nu obtine confirmarea validitatii codului de TVA al clientului sau, se va considera ca prestarea de servicii este realizata catre o persoana neimpozabila, aplicandu-se celelalte reguli prevazute de art. 133 din Codul fiscal, in functie de natura serviciului. Totusi, in situatia in care ulterior emiterii facturii de catre prestator beneficiarul comunica un cod valabil de TVA atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru, prestatorul va aplica prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv va considera ca operatiunea nu este impozabila in Romania, fiind impozabila la locul unde este stabilit beneficiarul, daca beneficiarul poate face dovada ca avea calitatea de persoana impozabila in momentul in care taxa a devenit exigibila. Dovada consta intr-o confirmare oficiala a autoritatii fiscale din statul membru in care beneficiarul este stabilit. In cazul reconsiderarii locului prestarii serviciului, prestatorul aplica prevederile art. 159 din Codul fiscal…”

 3) Pct 13 alin (12) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI Taxa pe valoarea adaugata: „Pentru alte servicii decat cele prevazute la alin. (11), prestate de o persoana impozabila stabilita in Romania catre o persoana impozabila stabilita in afara Comunitatii si care intra sub incidenta art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, locul prestarii nu este considerat a fi in Romania, daca prestatorul poate face dovada ca beneficiarul este o persoana impozabila si ca este stabilit in afara Comunitatii.

In acest scop prestatorul trebuie sa obtina suficiente dovezi de la clientul sau care sa demonstreze ca este o persoana impozabila. Aceste dovezi pot consta in codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului care este stabilit in tari terte care aplica TVA sau un alt cod de inregistrare similar care identifica persoana impozabila, atribuit beneficiarului de tara in care este stabilit, insotite de alte informatii relevante, cum sunt materiale printate de pe un website care confirma statutul de persoana impozabila al beneficiarului, informatii obtinute de la autoritatea fiscala din tara beneficiarului care confirma ca acesta este o persoana impozabila, formularul de comanda al beneficiarului care contine adresa sediului activitatii economice si codul de inregistrare comerciala sau informatii printate de pe website-ul beneficiarului din care sa rezulte ca acesta efectueaza o activitate economica.

Daca prestatorul nu poate face dovada ca beneficiarul este o persoana impozabila, se va considera ca prestarea de servicii este realizata catre o persoana neimpozabila, aplicandu-se celelalte reguli prevazute de art. 133 din Codul fiscal, in functie de natura serviciului.”

 Regulamentul UE nr. 282/2011 vine sa stabilesca niste reguli general valabile la nivelul UE cu privire la demostrarea de catre prestator a calitatii de persoana impozabila a beneficiarului. Astfel, art 18 din regulament prevede ca:

„(1) Daca nu dispune de informatii contrare, prestatorul poate considera ca un client stabilit in Comunitate are statutul de persoana impozabila:

 (a) atunci cand respectivul client i-a comunicat codul sau individual de inregistrare in scopuri de TVA si daca prestatorul obtine confirmarea validitatii codului de inregistrare respectiv, precum si a numelui si adresei aferente acestuia, in conformitate cu articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativa si combaterea fraudei in domeniul taxei pe valoarea adaugata;

 (b) atunci cand clientul nu a primit inca un cod individual de inregistrare in scopuri de TVA, insa il informeaza pe prestator ca a depus o cerere in acest sens, si daca prestatorul obtine orice alta dovada care demonstreaza ca clientul este o persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila care trebuie sa fie inregistrata in scopuri de TVA precum si daca efectueaza o verificare la un nivel rezonabil a exactitatii informatiilor furnizate de client, pe baza procedurilor de securitate comerciale normale, cum ar fi cele legate de verificarea identitatii sau a platii.

 (2) Daca nu dispune de informatii contrare, prestatorul poate considera ca un client stabilit in Comunitate are statutul de persoana neimpozabila atunci cand demonstreaza ca acel client nu i-a comunicat codul sau individual de inregistrare in scopuri de TVA.

 (3) Daca nu dispune de informatii contrare, prestatorul poate considera ca un client stabilit in afara Comunitatii are statutul de persoana impozabila:

(a) daca obtine din partea clientului un certificat eliberat de autoritatile fiscale competente din tara clientului, prin care se confirma ca respectivul client desfasoara activitati economice astfel incat sa i se permita acestuia sa obtina o rambursare a TVA in temeiul Directivei 86/560/CEE a Consiliului din 17 noiembrie 1986 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – Sisteme de restituire a taxei pe valoarea adaugata persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul Comunitatii;

(b) atunci cand clientul nu detine certificatul respectiv, daca prestatorul dispune de codul de inregistrare in scopuri de TVA al clientului sau de un cod similar atribuit clientului de tara de stabilire si utilizat pentru a identifica societatile sau de orice alta dovada care sa ateste faptul ca clientul este o persoana impozabila si daca prestatorul efectueaza o verificare la un nivel rezonabil a exactitatii informatiilor furnizate de client, pe baza procedurilor de securitate comerciale normale, cum ar fi cele legate de verificarea identitatii sau a platii.”

 Comparativ cu legislatia din Romania (si ca o noutate in acelasi timp), prin regulament s-a instituit obligativitatea ca de la 1 iunie 2011 sa se recunoasca calitatea de persoana impozabila a beneficiarului si in conditiile precizate la art 18 alin (1) lit b) din Regulament, precum si cele precizate la art 18 alin (3) lit a).

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close