Procedura de inscriere la stagiu a persoanelor care au obtinut diploma de absolvire ACCA si nu au desfasurat activitati de audit statutar

In M. Of. nr. 378 din 31 mai 2011 a fost publicata Hotararea Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 206/2011 pentru aprobarea Procedurilor de inscriere la stagiu a persoanelor care au obtinut diploma de absolvire ACCA si nu au desfasurat activitati de audit statutar.

Din cuprins:

    ART. 1

    Se aproba Procedurile de inscriere la stagiu a persoanelor care au obtinut diploma de absolvire ACCA si nu au desfasurat activitati de audit statutar, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

    ART. 2

    Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

    ART. 3

    Prezenta hotarare se comunica Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1

                                 PROCEDURI

de inscriere la stagiu a persoanelor care au obtinut diploma de absolvire ACCA si nu au desfasurat activitati de audit statutar

    CAPITOLUL I

    Dispozitii generale

    ART. 1

    (1) Persoana care este membru cu drepturi depline al Association of Chartered Certified Accountants – ACCA (Asociatia Contabililor Autorizati), dar nu are experienta in auditul statutar si solicita autorizarea ca auditor financiar in Romania, va parcurge urmatoarele etape:

    – in baza diplomei de membru al ACCA insotite de traducerea in limba romana efectuata de un traducator autorizat din Romania, va solicita echivalarea testului de acces la stagiu;

    – la solicitarea inscrierii la stagiul organizat de Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), va obtine calitatea de stagiar si va efectua cei 3 ani de stagiu, conform prevederilor legale ale CAFR;

    – la sfarsitul perioadei de stagiu are dreptul de a se inscrie la examenul de competenta profesionala organizat de CAFR, urmand a sustine numai testul de aplicare a cunostintelor in practica, inclus in examenul de competenta profesionala.

    (2) Candidatii declarati admisi la examenul de competenta profesionala mentionat anterior se pot inscrie in Registrul public al auditorilor financiari al CAFR, potrivit prevederilor legale in vigoare.

    ART. 2

    Persoanele care sunt membri cu drepturi depline ai ACCA, dar nu au experienta in auditul statutar, si care doresc parcurgerea etapelor prevazute la art. 1 trebuie sa depuna o cerere de echivalare a testului de acces la stagiu, insotita de documentatia prevazuta la art. 3, la Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari. Echivalarea se va putea acorda conform conditiilor de vechime si studii prevazute de lege pentru inscrierea la stagiu.

    CAPITOLUL II

    Analizarea dosarului pentru echivalarea testului de acces la stagiu

    ART. 3

    Pentru echivalarea testului de acces la stagiu, persoanele care sunt membri ai ACCA, dar nu au experienta in auditul statutar, vor depune la Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari un dosar care va contine urmatoarele documente:

    a) cerere de echivalare a testului la stagiu;

    b) copie de pe certificatul/diploma care atesta calitatea de membru al ACCA;

    c) scrisoare de recomandare de la ACCA, cu precizarea urmatoarelor elemente:

    – calitatea de membru pe care candidatul o detine la data emiterii scrisorii, ca are o buna reputatie profesionala si nu are nicio sanctiune disciplinara ramasa definitiva la ACCA;

    – faptul ca ACCA a adoptat si supravegheaza respectarea cerintelor Codului etic emis de International Federation of Accountants – IFAC (Federatia Internationala a Contabililor);

    d) copie de pe cartea de munca si adeverinta, acolo unde este cazul, care sa ateste experienta de minimum 4 ani in domeniul financiar-contabil;

    e) certificat de cazier juridic in perioada de valabilitate;

    f) copie de pe pasaport sau alt act de identitate;

    g) copie de pe documentul care atesta achitarea tarifului de analiza a dosarului, prevazut la cap. III;

    h) doua fotografii tip buletin.

    ART. 4

    (1) Dosarul va fi analizat de catre Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari, care va inainta o propunere de aprobare sau respingere Biroului permanent al Camerei.

    (2) Biroul permanent al Camerei va emite decizia finala de aprobare sau respingere, iar rezultatul va fi comunicat solicitantului in termen de 60 de zile lucratoare de la data depunerii dosarului, de catre Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari.

    (3) Termenul de contestatie referitor la respingerea cererii de echivalare a testului este de 10 zile lucratoare de la comunicare, cu termen de solutionare de 30 de zile lucratoare de la momentul depunerii contestatiei.

    ART. 5

    In cazul respingerii dosarului, Camera va restitui solicitantului 50% din tariful de analiza a dosarului.

    ART. 6

    Persoanele declarate admise ca urmare a aprobarii Biroului permanent al Camerei se vor putea inscrie la stagiu in termen de un an de la aprobarea deciziei date de Biroul permanent al Camerei.

    ART. 7

    Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari va solicita absolventului orice document necesar actualizarii dosarului depus la Camera.

    CAPITOLUL III

    Tariful de analiza a dosarului

    ART. 8

    Tariful de analiza a dosarului este de 250 lei.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close