RIL admis. Decizia ICCJ nr. 4/2011

In M. Of. nr. 379 din 31 mai 2011 a fost publicata Decizia nr. 4/2011 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectiile Unite, prin care s-a admis recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Din cuprins:

 si s-a decis ca:

    Sub presedintia doamnei judecator dr. Livia Doina Stanciu, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie,

    Inalta Curte de Casatie si Justitie, constituita in Sectii Unite, s-a intrunit pentru a examina recursul in interesul legii cu privire la interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 47 din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti, referitor la posibilitatea personalului din serviciile de probatiune de a beneficia de sporul pentru risc si suprasolicitare neuropsihica in cuantum de 50%.

    Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind prezenti 87 de judecatori din 106 aflati in functie.

    Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procuror Antonia Constantin – procuror-sef adjunct al Sectiei judiciare – Serviciul judiciar civil.

    Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul in interesul legii, punand concluzii pentru admiterea acestuia in sensul de a se stabili ca personalul din cadrul serviciilor de probatiune nu poate beneficia de sporul pentru risc si suprasolicitare neuropsihica in cuantum de 50% calculat la salariul de baza brut lunar, spor prevazut de art. 47 din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti.

    SECTIILE UNITE,

deliberand asupra recursului in interesul legii, constata urmatoarele:

    In practica instantelor judecatoresti s-a constatat ca nu exista un punct de vedere unitar in legatura cu interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 47 din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti, referitor la posibilitatea personalului din serviciile de probatiune de a beneficia de sporul pentru risc si suprasolicitare neuropsihica in cuantum de 50%.

    Astfel, unele instante au admis actiunile formulate de personalul din serviciile de probatiune privind acordarea unui spor de 50% pentru risc si suprasolicitare neuropsihica calculat la salariul de baza brut lunar, prevazut de art. 47 din Legea nr. 50/1996, retinand ca potrivit art. 7 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate, aceasta categorie profesionala era asimilata, in privinta salarizarii, personalului auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor, astfel incat efectele Deciziei nr. 21 din 20 martie 2008, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectiile Unite, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 444 din 13 iunie 2008, se extind si in privinta acestei categorii profesionale.

    Alte instante, insa, au respins aceste actiuni, retinand ca personalul din cadrul serviciilor de probatiune are un statut juridic distinct fata de personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor si parchetelor si, in consecinta, nu a beneficiat niciodata de prevederile art. 47 din Legea nr. 50/1996.

    Aceste din urma instante au interpretat si aplicat corect legea.

    Cu titlu prealabil, Inalta Curte subliniaza ca Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti a fost abrogata in mod expres prin art. 30 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, precum si din cadrul altor unitati din sistemul justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2007.

    Cu toate acestea, problema de drept ce a generat practica neunitara subzista, pe rolul instantelor judecatoresti solutionandu-se in continuare cauzele reclamantilor care au solicitat acordarea sporului pentru risc si suprasolicitare neuropsihica in cuantum de 50% in temeiul dispozitiilor Legii nr. 50/1996.

    Revenind asupra problemei de drept, Inalta Curte retine urmatoarele:

    Prin art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2000 au fost infiintate, sub autoritatea Ministerului Justitiei, serviciile de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate, ca organisme specializate, fara personalitate juridica, devenite prin art. 35 din Legea nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor, servicii de protectie a victimelor si reintegrare sociala a infractorilor, in prezent denumirea fiind aceea de “servicii de probatiune”.

    In vederea salarizarii acestei categorii de personal, prin art. I pct. 22, 23 si 54 din Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 legiuitorul a completat Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti, republicata, introducand atat cap. III^1, intitulat “Salarizarea personalului din serviciile de reintegrare sociala si supraveghere”, care contine art. 24^1 si 24^2, precum si anexa nr. 5^1, care priveste exclusiv personalul de specialitate al acestor servicii.

    Potrivit art. 24^1 din Legea nr. 50/1996, personalul de specialitate specific din cadrul serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere era salarizat potrivit grilelor intervale si coeficientilor de multiplicare prevazuti in anexa nr. 5^1 special introdusa in lege.

    Legiuitorul a inteles sa acorde acestei categorii de personal si unele drepturi banesti suplimentare, pe care insa le-a determinat expres.

    Astfel, potrivit art. 24^2 alin. (1) din Legea nr. 50/1996, personalul serviciilor mentionate beneficia de drepturile prevazute la art. 23, care se aplica in mod corespunzator, text care reglementa sporul de fidelitate, acordat in raport de vechimea in functie, si sporul pentru titlul stiintific de “doctor” sau de “doctor docent”, iar potrivit art. 24^1 alin. (2) din lege beneficia, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului justitiei, de sporul prevazut la pct. 1 din anexa nr. 7, respectiv sporul de pana la 30% din salariul de baza ce era acordat personalului care efectua lucrari in legatura cu activitatea penitenciarelor.

    Din textele ce au fost examinate rezulta fara echivoc ca, desi normele prin care a fost reglementata salarizarea personalului din cadrul serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere au fost incluse in Legea nr. 50/1996, acestea au avut un caracter distinct si cat se poate de clar si precis asupra tuturor elementelor de salarizare, fara a exista posibilitatea de confuzie intre salarizarea acestei categorii de personal si cea a personalului auxiliar de specialitate din organele autoritatii judecatoresti.

    Prin dispozitiile art. 79 din Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului de probatiune, denumirea de “servicii de protectie a victimelor si reintegrare sociala a infractorilor” a fost inlocuita cu cea de “servicii de probatiune”, iar denumirea “directia de protectie a victimelor si reintegrare sociala a infractorilor” cu denumirea “directia de probatiune”.

    Totodata, prin dispozitiile art. 81 din acelasi act normativ s-a stabilit ca “pana la adoptarea legii privind salarizarea personalului din serviciile de probatiune raman aplicabile dispozitiile Legii nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele judecatoresti, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare”.

    Aceasta nu a insemnat insa ca personalului din serviciile de probatiune i-au devenit aplicabile si alte dispozitii din Legea nr. 50/1996, in afara celor care i-au fost destinate de catre legiuitor odata cu adoptarea reglementarii continute de cap. III^1 din acest act normativ si a anexei nr. 5^1.

    Ulterior, prin adoptarea Legii nr. 327/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din serviciile de probatiune s-a ajuns ca aceasta categorie de personal sa aiba propriul sau act normativ de salarizare, iar prin art. 23 din lege s-a stabilit ca “prevederile Legii nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se mai aplica personalului din serviciile de probatiune la data intrarii in vigoare a prezentei legi”.

    Prin legea proprie de salarizare nu s-a stabilit in favoarea personalului din serviciile de probatiune sporul de risc si suprasolicitare neuropsihica si nici nu s-a procedat la asimilarea, pe vreun aspect, a consilierilor de probatiune cu magistratii ori cu personalul auxiliar de specialitate din organele autoritatii judecatoresti.

    In conditiile in care consilierii de probatiune nu au beneficiat niciodata de sporul de risc si suprasolicitare neuropsihica, nu se poate retine existenta unui “bun” in sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventia Europeana a Drepturilor Omului sau a unui drept castigat.

    In atare situatie, efectele Deciziei nr. 21/2008 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectii Unite nu pot fi extinse si asupra personalului din serviciile de probatiune, caruia nu i-au fost niciodata aplicabile dispozitiile art. 47 din Legea nr. 50/1996.

    In consecinta, in temeiul dispozitiilor art. 329 din Codul de procedura civila, urmeaza a se admite recursul in interesul legii si a se stabili, in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 47 din Legea nr. 50/1996, ca personalul din serviciile de probatiune nu beneficiaza de sporul pentru risc si suprasolicitare neuropsihica in cuantum de 50%.

    PENTRU ACESTE MOTIVE

    In numele legii

    DECID:

    Admit recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

    In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 47 din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti stabilesc ca:

    Personalul din serviciile de probatiune nu beneficiaza de sporul pentru risc si suprasolicitare neuropsihica in cuantum de 50%.

    Obligatorie, potrivit art. 330^7 alin. 4 din Codul de procedura civila.

    Pronuntata in sedinta publica, astazi, 17 ianuarie 2011.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close