Concluziile Consiliului European (23-24 iunie 2011)

Consiliul European a salutat faptul ca este aproape de finalizare punerea in aplicare a pachetului cuprinzator de masuri pe care l-a aprobat in luna martie a.c. in vederea reasezarii Europei pe calea cresterii economice durabile, generatoare de locuri de munca, si a consolidarii guvernantei economice. In special, Consiliul European a salutat acordul la care s-a ajuns cu privire la viitorul MES si la FESF modificat, precum si progresele substantiale inregistrate in ceea ce priveste propunerile legislative privind guvernanta economica. Consiliul European a marcat incheierea primului semestru european, realizand o evaluare colectiva a programelor statelor membre pe baza evaluarii Comisiei si aproband recomandarile pentru fiecare tara, care trebuie avute in vedere la luarea viitoarelor decizii la nivel national privind bugetele si reformele structurale. In acest context, a luat act de promisiunea statelor membre care participa la Pactul euro plus de a spori nivelul de ambitie si de precizie al angajamentelor lor in exercitiul din anul viitor.  Consiliul European a evaluat situatia statelor membre care au un program de ajustare. In ceea ce priveste Grecia, sefii de stat sau de guvern din zona euro au convenit asupra unei cai de urmat si au solicitat ministrilor lor de finante sa finalizeze lucrarile pentru a permite adoptarea deciziilor necesare pana la inceputul lunii iulie.

 

Dupa o dezbatere ampla, Consiliul European a stabilit orientari pentru dezvoltarea politicii UE privind migratia, referitoare la guvernanta spatiului Schengen, la controlul frontierelor externe, la dezvoltarea de parteneriate cu tarile din vecinatatea sudica si la definitivarea instituirii Sistemului european comun de azil pana in 2012.

 

Consiliul European a convenit ca negocierile de aderare cu Croatia ar trebui sa se incheie pana la sfarsitul lunii iunie 2011, confirmandu-si astfel angajamentul ferm fata de perspectiva de extindere catre Balcanii de Vest.

 

Consiliul European a purtat discutii pe marginea evolutiilor din vecinatatea sudica si a adoptat o declaratie distincta privind acest subiect.

 

°

°         °

 

I.          POLITICA ECONOMICA

 1. Aceasta reuniune a Consiliului European marcheaza incheierea primului semestru european, care prilejuieste o evaluare colectiva la nivelul UE a masurilor prevazute de statele membre la nivel national. Avand in vedere aceasta prima experienta, Consiliul European considera ca semestrul european poate deveni o metoda eficienta de guvernare, menita sa sprijine procesul decizional national si la nivelul UE intr-un mod integrat, transparent si rapid. Prezentarea simultana a programelor de stabilitate si de convergenta si a programelor nationale de reforma permite UE sa evalueze concomitent cresterea economica nationala si strategiile bugetare si sa abordeze eventualele riscuri, dezechilibre si compromisuri.

 

 1. Pe baza evaluarii furnizate de Comisie, Consiliul European a purtat discutii privind politicile si masurile prezentate de statele membre. Acestea constituie un punct de plecare pozitiv pentru sustinerea redresarii Europei, pentru solutionarea dificultatilor de natura bugetara si pentru realizarea unor reforme mai ambitioase la nivel national. Consiliul European constata hotararea fara echivoc a tuturor statelor membre de a face tot ce este necesar pentru a pune in aplicare pe deplin Pactul de stabilitate si de crestere. Statele membre au inregistrat progrese considerabile in definirea actiunilor necesare in vederea realizarii obiectivelor principale ale Strategiei Europa 2020 pentru ocuparea fortei de munca si crestere economica durabila. Statele membre se afla pe drumul cel bun in ceea ce priveste unele dintre aceste obiective, dar altele (privind ocuparea fortei de munca, eficienta energetica, cercetarea si dezvoltarea, reducerea saraciei si invatamantul tertiar) necesita eforturi suplimentare. Ar trebui sa se acorde prioritate si asigurarii unui mediu macroeconomic solid, restaurarii sustenabilitatii finantelor publice, corectarii dezechilibrelor macroeconomice si consolidarii sectorului financiar.

 

 1. Consiliul European aproba recomandarile specifice fiecarei tari aprobate de Consiliu si invita toate statele membre sa le reflecte in hotararile lor nationale in ceea ce priveste bugetele si reformele lor structurale si sa solutioneze deficientele constatate cu ocazia acestui exercitiu.

 

 1. Eforturile nationale trebuie sprijinite prin actiuni la nivelul Uniunii Europene, in scopul principal de a se exploata intreg potentialul Europei de crestere economica si de creare a locurilor de munca. In acest context, ar trebui accelerate actiunile in scopul aplicarii Actului privind piata unica si a initiativelor emblematice din cadrul Strategiei Europa 2020, punandu-se accentul pe prioritatile identificate de Consiliu la 30 mai 2011. In special, trebuie redusa si mai mult sarcina obligatiilor de natura reglementara impusa IMM-urilor, iar microintreprinderile ar trebui sa fie scutite, acolo unde este cazul, de anumite reglementari viitoare sau, cel putin, ar trebui sa faca obiectul unui regim mai putin restrictiv. In acest context, Consiliul European saluta angajamentul Comisiei de a evalua impactul viitoarelor reglementari privind microintreprinderile si de a analiza acquis-ul pentru a identifica obligatiile existente de la care ar putea fi scutite microintreprinderile. Consiliul European a decis sa revina asupra acestor chestiuni cu ocazia reuniunii sale din decembrie 2011. Comisia este de asemenea invitata sa pregateasca o foaie de parcurs privind definitivarea pietei digitale unice pana in 2015. Comisia este invitata sa raporteze in octombrie 2011 cu privire la aceste domenii de stimulare a cresterii, in vederea realizarii de progrese pana la Consiliul European din primavara anului 2012.

 

 1. Statele membre care participa la Pactul euro plus au prezentat angajamente care totalizeaza peste 100 de masuri distincte[1]. Aceste angajamente constituie un prim pas pozitiv pentru realizarea obiectivelor pactului si trebuie in prezent sa fie puse in aplicare la nivel national. Șefii de stat sau de guvern vor reveni asupra acestor aspecte ale pactului in decembrie 2011, inainte de lansarea urmatorului semestru european.

 

 1. La pregatirea urmatoarelor lor angajamente, statele membre participante vor asigura:

 

–        un domeniu de aplicare mai larg: angajamentele ar trebui sa se axeze mai mult pe concentrarea reformelor de stimulare a cresterii economice la inceputul perioadei, in vederea promovarii competitivitatii, de exemplu in industriile de retea si in sectorul serviciilor, si ar trebui acordata o atentie sporita consolidarii stabilitatii financiare;

–        o abordare mai concreta: statele membre ar trebui sa depuna eforturi pentru ca angajamentele lor viitoare sa fie pe cat de specifice si cuantificabile posibil, furnizand detalii privind modul si termenele in care le vor realiza, astfel incat progresele sa poata fi masurate in timp si sa se faciliteze analiza comparativa cu alte state membre, precum si cu partenerii strategici ai Europei;

–        o ambitie sporita: statele membre ar trebui sa anunte proiectele de reforma care au ca obiect actiuni viitoare si pe care le-au initiat ca raspuns la pact si sa tina seama de cele mai bune practici;

–        coordonarea pragmatica a politicilor fiscale: Comisia si ministrii de finante din statele membre participante sunt invitati sa prezinte, pana in decembrie 2011, rapoarte privind progresele inregistrate in discutiile lor structurate referitoare la chestiuni privind politicile fiscale si, in special, sa asigure schimbul de bune practici, evitarea practicilor daunatoare si prezentarea de propuneri de combatere a fraudei si a evaziunii fiscale. In conformitate cu pactul, Comisia a prezentat o propunere privind o baza de impozitare comuna consolidata pentru intreprinderi.

 1. Progresele inregistrate de statele membre in ceea ce priveste punerea in aplicare a recomandarilor Consiliului specifice fiecarei tari si angajamentele asumate in temeiul pactului vor fi evaluate de Consiliul European in martie 2012, pe baza analizei anuale a cresterii, realizata de Comisie.

 

 1. Incheierea Rundei de la Doha pentru dezvoltare ar da un impuls puternic cresterii economice si ar promova competitivitatea. Consiliul European reafirma angajamentul UE de avansare a procesului de liberalizare a comertului si de reglementare, in vederea consolidarii sistemului multilateral, precum si disponibilitatea sa de a explora toate optiunile de negociere pentru a trasa concluziile Rundei de la Doha, inclusiv cu privire la prioritatile tarilor cel mai putin dezvoltate, in conformitate cu mandatul de la Doha.

 

 1. Pachetul cuprinzator aprobat de Consiliul European in luna martie a.c. a fost pus in aplicare aproape in intregime. S-a ajuns la un acord asupra Tratatului privind Mecanismul european de stabilitate si asupra modificarilor la FESF. Statele membre ar trebui sa depuna toate eforturile necesare in vederea asigurarii ratificarii Tratatului privind MES pana la sfarsitul anului 2012 si a intrarii rapide in vigoare a FESF modificat. Activitatea legislativa privind pachetul pentru consolidarea guvernantei economice a inregistrat progrese considerabile, fiind posibila adoptarea sa la prima lectura. In sectorul bancar sunt in curs de desfasurare teste de rezistenta. Este deosebit de important ca acestea sa fie pe deplin credibile si transparente si sa fie incheiate cu deplina respectare a metodologiei si a orientarilor emise de Autoritatea bancara europeana, precum si ca toti participantii sa asigure cel mai inalt nivel de calitate a rezultatelor. Trebuie luate rapid toate masurile necesare, care respecta pe deplin standardele internationale, pentru a se solutiona orice vulnerabilitati bancare care ar putea fi evidentiate in urma acestor teste de rezistenta.

 

 1. Consiliul European saluta progresele inregistrate de Irlanda in punerea in aplicare a programului sau de reforma, care isi urmeaza cursul stabilit. De asemenea, saluta angajamentul ferm asumat de noul guvern desemnat al Portugaliei de a pune in aplicare pe deplin programul sau de reforme. Valorificand consensul la care au ajuns partidele cu privire la nevoia de reforma, punerea in aplicare cu strictete a acestor programe va asigura sustenabilitatea datoriei si va sustine intoarcerea Irlandei si a Portugaliei pe pietele financiare.

 

 1. Șefii de stat sau de guvern din zona euro isi reitereaza angajamentul de a lua toate masurile necesare in vederea asigurarii stabilitatii financiare a intregii zone euro.

 

 1. Redresarea in interiorul zonei euro isi urmeaza cursul stabilit si a intrat pe o traiectorie sustenabila de crestere solida. Euro are baze solide si suntem profund satisfacuti de bilantul stabilitatii preturilor inregistrat de la crearea monedei euro.

 

 1. In ceea ce priveste Grecia, Consiliul European recunoaste progresele considerabile inregistrate pe parcursul ultimului an, in special in domeniul consolidarii bugetare. Saluta continuarea angajamentului puternic al guvernului elen de a pune in aplicare programul de ajustare.

 

 1. Consiliul European face apel la autoritatile nationale sa continue punerea in aplicarea cu hotarare a eforturilor de ajustare necesare pentru a plasa tara pe o traiectorie sustenabila. In zilele urmatoare, trebuie finalizate de urgenta un pachet de reforme cuprinzator convenit cu Comisia, in colaborare cu BCE si cu FMI, si adoptarea de catre parlamentul elen a legilor-cheie privind strategia bugetara si privatizarea. In urma cererii guvernului elen anuntata de prim-ministrul elen, acestea vor constitui baza pentru stabilirea principalilor parametri ai unui program sprijinit in comun de partenerii sai europeni si de FMI, in conformitate cu practicile existente, precum si pentru posibilitatea de eliberare la timp a platilor pentru a raspunde nevoilor de finantare ale Greciei in luna iulie.

 

 1. Șefii de stat sau de guvern din zona euro convin ca finantarea suplimentara necesara va proveni atat din surse oficiale, cat si din surse private. Acestia aproba abordarea hotarata de Eurogrup la 20 iunie cu privire la urmarirea implicarii voluntare a sectorului privat, sub forma de refinantari informale si voluntare a datoriei existente a Greciei la scadenta, pentru o reducere substantiala a finantarii de la un an la altul din cadrul programului, evitand totodata un selective default. 

 

 1. Șefii de stat sau de guvern ai zonei euro fac apel la ministrii de finante sa finalizeze lucrarile la elementele ramase nesolutionate, pentru a permite luarea deciziilor necesare pana la inceputul lunii iulie.

 

 1. Consiliul European solicita tuturor partidelor politice din Grecia sa sprijine principalele obiective ale programului si masurile politice fundamentale menite sa asigure o punere in aplicare riguroasa si prompta. Avand in vedere durata, amploarea si caracterul reformelor necesare in Grecia, unitatea nationala este o conditie preliminara a reusitei.

 

 1. Consiliul European saluta intentia Comisiei de a spori sinergiile dintre programul de imprumuturi si fondurile UE. Consiliul European sprijina toate eforturile de crestere a capacitatii Greciei de a absorbi fondurile UE in vederea stimularii cresterii economice si a ocuparii fortei de munca. Acest lucru se poate realiza prin reorientarea acestora catre imbunatatirea competitivitatii si a crearii de locuri de munca. De asemenea, Consiliul European saluta si sprijina pregatirea de catre Comisie, impreuna cu statele membre, a unui program cuprinzator de asistenta tehnica pentru Grecia.

 

 1. Șefii de stat sau de guvern sunt constienti de eforturile pe care le implica masurile de ajustare pentru cetatenii greci si sunt convinsi de faptul ca aceste sacrificii sunt indispensabile pentru redresarea economica si ca vor contribui la stabilitatea si bunastarea viitoare ale tarii.

 

II.        MIGRAȚIA

 1. Libera circulatie a persoanelor, astfel cum este stabilita in tratat, este una dintre cele mai tangibile si de succes realizari ale integrarii europene, precum si o libertate fundamentala. Trebuie continuata consolidarea orientarii politice si a cooperarii in spatiul Schengen, prin sporirea increderii reciproce intre statele membre, care sunt in egala masura responsabile de garantarea aplicarii cu eficacitate a tuturor normelor Schengen in conformitate cu standardele comune convenite, precum si cu principiile si normele fundamentale.  Frontierele externe ale Europei trebuie gestionate in mod eficient si coerent, pe baza responsabilitatii comune, a solidaritatii si a unei cooperari practice sporite.

 

 1. In conformitate cu concluziile Consiliului din 9-10 iunie 2011, aplicarea normelor comune, in special prin mecanismul de evaluare Schengen, ar trebui imbunatatita si aprofundata in continuare pentru a putea oferi o reactie eficienta la dificultatile viitoare. In acest scop, trebuie sa existe un mecanism de monitorizare si evaluare eficace si fiabil.  Viitorul mecanism de evaluare Schengen va permite consolidarea, adaptarea si extinderea criteriilor in temeiul acquis-ului UE. Evaluarea ar trebui sa se realizeze la nivelul UE si sa implice experti din statele membre, din Comisie si din agentiile competente. Comisia este invitata sa raporteze periodic asupra rezultatelor evaluarilor si, dupa caz, sa propuna masuri pentru solutionarea eventualelor deficiente identificate.

 

 1. Ar trebui introdus un mecanism pentru a raspunde situatiilor exceptionale care pericliteaza functionarea generala a cooperarii Schengen, fara a aduce prejudicii principiului liberei circulatii a persoanelor.  Acesta ar trebui sa cuprinda o serie de masuri care sa fie puse in aplicare in mod treptat, diferentiat si coordonat pentru a sprijini statele membre care se confrunta cu presiuni mari la frontierele externe. Acestea ar putea include vizite de inspectie si sprijin tehnic si financiar, precum si asistenta, coordonare si interventie din partea Frontex.

 

Ca masura de ultima instanta, in cadrul acestui mecanism ar putea fi introdusa o clauza de salvgardare pentru a permite reintroducerea in mod exceptional a controalelor la frontierele interne in situatii cu adevarat critice in care un stat membru nu mai este capabil sa isi respecte obligatiile in temeiul normelor Schengen. Aceasta masura s-ar lua pe baza unor criterii obiective specifice si a unei evaluari comune, pentru o perioada de timp si un domeniu de aplicare strict limitate, tinandu-se seama de nevoia de a se putea reactiona in situatii urgente. Aceasta nu va afecta drepturile persoanelor care beneficiaza de libertatea de circulatie in temeiul tratatelor.

Comisia este invitata sa inainteze o propunere de mecanism in acest sens in luna septembrie.

 1. Responsabilitatea pentru controlul si supravegherea frontierelor externe revine statelor membre, care, in indeplinirea acestei functii, actioneaza si in interesul comun al tuturor statelor membre. Pentru a asigura gestionarea eficienta a frontierelor externe ale Europei si aplicarea unor standarde unice, toate instrumentele relevante trebuie folosite intr-un mod optim si adaptate dupa caz.   Sistemul european de supraveghere a frontierelor va fi dezvoltat in continuare in mod prioritar pentru a deveni operational pana in 2013 si pentru ca statele membre care desfasoara activitati de supraveghere a frontierelor sa poata face schimb de informatii operationale si sa imbunatateasca cooperarea.

 

 1. Aceste eforturi vor fi consolidate si datorita accelerarii lucrarilor cu privire la „frontierele inteligente”, pentru a se asigura valorificarea noilor tehnologii in scopul solutionarii problemelor legate de controlul frontierelor. In special, ar trebui introdus un sistem de intrare/iesire si un program de inregistrare a pasagerilor. Consiliul European saluta acordul obtinut cu privire la Agentia pentru gestionarea operationala a unor sisteme informatice de mari dimensiuni in spatiul de libertate, securitate si justitie.

 

 1. Functionarea Frontex si a altor agentii trebuie monitorizata permanent, pentru a asigura eficienta lor constanta in sprijinirea statelor membre la gestionarea frontierelor externe si la combaterea imigratiei ilegale si abordarea cazurilor privind refugiatii. Frontex va coopera cu tarile terte in cauza. Consiliul European saluta acordul obtinut cu privire la revizuirea Regulamentului Frontex, care va avea drept efect cresterea eficientei capacitatilor operationale ale agentiei. In conformitate cu Programul de la Stockholm, va fi dezvoltat si mai mult cadrul pentru cooperarea dintre politistii de frontiera nationali, in special prin incurajarea unei formari comune si a punerii in comun a capacitatilor si a standardelor. Comisia, in stransa cooperare cu Frontex, este invitata sa prezinte si alte idei in acest context pana la sfarsitul anului.

 

 1. Luand act de situatia dificila cu care se confrunta in prezent unele state membre, Consiliul European reafirma necesitatea unei solidaritati veritabile si practice fata de statele membre afectate in modul cel mai direct de fluxurile de migratie. UE si statele membre vor continua sa ofere sprijinul operational si financiar necesar in functie de evolutia situatiei, pe baza masurilor aprobate de Consiliu la 11 aprilie 2011. Vor fi acordate fondurile necesare si resursele tehnice si umane in vederea continuarii si a accelerarii acestor activitati de sprijinire a statelor membre respective, dupa caz. Consiliul European saluta extinderea in Malta a proiectului-pilot pe baza voluntara pentru beneficiarii protectiei internationale. Consiliul European asteapta cu interes Comunicarea Comisiei privind solidaritatea in cadrul UE, spre sfarsitul anului curent.

 

 1. Este nevoie de o politica coerenta si strategica pentru a se gestiona mobilitatea intr-un mediu sigur. Trebuie sa se urmareasca abordarea cauzelor principale ale migratiei la nivel structural. In acest scop si in cadrul politicii europene de vecinatate, vor fi dezvoltate parteneriate cu tarile din vecinatatea sudica si estica.

 

 1. Intr-un prim stadiu, dupa cum s-a propus in comunicarea recenta a Comisiei, se va institui un dialog structurat si amplu privind migratia, mobilitatea si securitatea cu aceste tari, in scopul obtinerii unor avantaje tangibile atat pentru acestea, cat si pentru Uniunea Europeana. Aceste dialoguri ar trebui initiate de urgenta cu tarile partenere care doresc si sunt in masura sa se angajeze in mod constructiv in legatura cu aceste chestiuni.  Parteneriatele in domeniul mobilitatii vor fi diferentiate in functie de meritele individuale ale tarilor partenere; vor fi convenite cu fiecare tara partenera in parte; vor depinde de eforturile si de progresele inregistrate in toate domeniile (migratie, readmisie, mobilitate si securitate); vor cuprinde un mecanism de monitorizare eficient. Ar trebui cautate modalitati de majorare a fondurilor consacrate acestor domenii, in limitele pachetelor financiare existente.

 

 1. Comisia este invitata sa isi prezinte evaluarea referitoare la abordarea globala a migratiei, menita sa deschida calea pentru un cadru de politica mai coerent, mai sistematic si mai strategic pentru relatiile noastre cu toate tarile terte relevante si cuprinzand propuneri concrete pentru dezvoltarea parteneriatelor-cheie ale Uniunii, acordand prioritate vecinatatii Uniunii in ansamblul sau.

 

 1. Evenimentele recente au generat tensiuni cu privire la politica europeana in domeniul azilului. Sunt necesare proceduri sigure si eficiente in domeniul azilului pentru persoanele care au nevoie de protectie. Acest fapt necesita in schimb ca acquis-ul UE in acest domeniu sa se aplice pe deplin. Este crucial ca instituirea Sistemului european comun de azil (SECA) sa fie definitivata pana in 2012, pe baza unor inalte standarde de protectie combinate cu proceduri echitabile si eficiente menite sa preintampine abuzurile si sa permita examinarea rapida a cererilor de azil pentru a se asigura durabilitatea sistemului. Prezentarea recenta de catre Comisie a propunerilor modificate referitoare la Directiva privind procedurile de azil si la Directiva privind conditiile de primire ar trebui sa ofere o noua baza pentru negocierile care urmeaza sa demareze in legatura cu doua componente importante ale SECA. Modificarile aduse nu ar trebui sa duca la incurajarea inaintarii unor cereri nefondate sau la cresterea costurilor totale pentru statele membre. Aceste negocieri ar trebui sa fie acum continuate cu atentie pe baza unei abordari generale echilibrate care sa inglobeze toate propunerile existente pentru a se realiza obiectivele-cheie mentionate anterior.

 

III.       CROAȚIA

 

 1. Consiliul European saluta eforturile intense ale Croatiei, care au permis ajungerea in stadiul final al negocierilor de aderare. Examinarea in curs a capitolelor de negociere restante de catre Consiliu se realizeaza cu respectarea deplina a unei conditionalitati stricte si in conformitate cu cadrul de negociere. Avand in vedere progresele inregistrate si evaluarea pozitiva a Comisiei, Consiliul European a invitat Consiliul sa ia toate deciziile necesare pentru incheierea negocierilor de aderare cu Croatia pana la sfarsitul lunii iunie 2011, pe baza proiectelor de pozitii comune prezentate recent de Comisie, in vederea semnarii Tratatului de aderare pana la sfarsitul anului. Croatia ar trebui sa isi continue eforturile de reforma cu aceeasi cadenta, in special in privinta sistemului judiciar si a drepturilor fundamentale, astfel incat sa poata sa isi asume pe deplin obligatiile care ii revin in calitate de stat membru incepand cu data aderarii. Monitorizarea pana la aderare a acestor eforturi de realizare a reformei vor conferi Croatiei si statelor membre actuale increderea necesara. Consiliul, hotarand cu majoritate calificata, la propunerea Comisiei, poate lua toate masurile corespunzatoare.

 

 1. Aceste evolutii aduc un nou impuls perspectivei europene a Balcanilor de Vest, in conditiile in care aceste tari continua pe calea reformelor. Consiliul European va reveni asupra acestei chestiuni in cadrul reuniunii sale din decembrie 2011. In acest context, saluta arestarea si transferul lui Ratko Mladic la Tribunalul de la Haga, care constituie un pas inainte pentru justitia internationala, precum si pentru perspectiva Serbiei de aderare la UE.

 

o

o          o

ALTE PUNCTE 

Consiliul European:

–               l-a numit pe domnul Mario Draghi in calitate de presedinte al Bancii Centrale Europene pentru perioada 1 noiembrie 2011-31 octombrie 2019;

–               a adoptat o declaratie privind vecinatatea sudica (anexa); a aprobat noua abordare a relatiilor cu vecinatatea Uniunii Europene, astfel cum este redata in concluziile Consiliului din 20 iunie 2011 si a subliniat importanta reuniunii la nivel inalt privind parteneriatul estic, care se va desfasura la Varsovia in perioada 29-30 septembrie 2011;

–               a aprobat Strategia UE pentru regiunea Dunarii si a solicitat tuturor actorilor relevanti sa o puna in aplicare fara intarziere, astfel cum se subliniaza in concluziile Consiliului din 13 aprilie 2011; Statele membre sunt invitate sa isi continue, in colaborare cu Comisia, activitatea consacrata unor posibile strategii macroregionale viitoare, in special cu privire la regiunea Marilor Adriatica si Ionica;

–               a aprobat raportul Presedintiei privind incluziunea romilor, luand act de importanta primordiala a acestuia, si a solicitat punerea in aplicare rapida a concluziilor Consiliului din 19 mai 2011 privind cadrul UE pentru strategiile nationale de integrare a romilor pana in 2020, in special in directia pregatirii, actualizarii sau elaborarii pana la sfarsitul anului 2011 a unor strategii nationale ale statelor membre de incluziune a romilor sau a unor seturi integrate de masuri de politica in cadrul politicilor mai generale de incluziune sociala, in vederea imbunatatirii situatiei romilor;

–               a salutat raportul anual privind obiectivele UE in materie de ajutor pentru dezvoltare, constatand totodata ca, desi UE ramane de departe cel mai important donator din lume in 2010, nu a fost indeplinit obiectivul colectiv intermediar pentru 2010; si-a reafirmat angajamentul de a indeplini obiectivele in materie de ajutor pentru dezvoltare pana in 2015, astfel cum mentioneaza in concluziile sale din iunie 2005.

                                                           


ANEXA

 

 

DECLARAȚIE PRIVIND VECINATATEA SUDICA

 1. Consiliul European confirma principiile si obiectivele definite in declaratia si in concluziile sale privind vecinatatea sudica adoptate la 11 martie 2011 si, respectiv, la 25 martie 2011. Consiliul European saluta Comunicarea comuna a Inaltului Reprezentant si a Comisiei Europene privind un raspuns nou in contextul schimbarilor din tarile vecine, prezentata la 25 mai 2011. Consiliul European aproba pe deplin Concluziile Consiliului privind politica europeana de vecinatate adoptate la 20 iunie 2011 si face apel la inregistrarea de progrese rapide in ceea ce priveste punerea in aplicare a masurilor concrete, in conformitate cu principiile si obiectivele convenite de Consiliu.

 

 1. Consiliul European saluta sprijinul G8 acordat transformarii democratice a vecinatatii sudice a Europei. Consiliul European subliniaza inca o data importanta Uniunii pentru Mediterana si importanta lansarii rapide a unor proiecte concrete si semnificative in cadrul acesteia.

 

 1. Consiliul European saluta eforturile intreprinse in prezent in regiune pe calea transformarii democratice, in special in Egipt si in Tunisia. Consiliul European saluta anuntarea principalelor elemente ale unei noi constitutii in Maroc, angajamentul reinnoit pentru reformele politice, inclusiv prin revizuirea constitutiei, in Iordania si ia act cu satisfactie de ridicarea starii de urgenta si de reforma constitutionala planificata in Algeria. Consiliul European subliniaza nevoia de reprezentativitate si de dialog in procesul de reforma si va urmari indeaproape punerea in aplicare a acestor reforme.

 

 1. Consiliul European confirma sprijinul sau deplin fata de Rezolutiile 1970 si 1973 privind Libia ale Consiliului de Securitate al ONU si fata de eforturile intreprinse de statele membre ale UE in vederea punerii in aplicare a acestor rezolutii. Consiliul European aproba pe deplin Concluziile Consiliului privind Libia adoptate la 20 iunie 2011 si isi reafirma apelul adresat colonelului Kadhafi de a se retrage imediat de la putere. Transformarea democratica a Libiei ramane de interes primordial pentru Uniunea Europeana. Consiliul European subliniaza rolul esential jucat de Consiliul national de tranzitie in acest proces, in calitatea sa de reprezentant al aspiratiilor poporului libian.

 

 1. Consiliul European condamna in termeni categorici actuala represiune si violentele inacceptabile si socante pe care regimul sirian continua sa le practice impotriva propriilor cetateni. Ia act cu profunda ingrijorare de informatiile legate de activitatea militara a Siriei in apropierea granitei cu Turcia la Khirbet al-Jouz si lanseaza un nou apel la o abordare cat mai retinuta. Prin alegerea unei cai de represiune si prin neindeplinirea propriilor promisiuni privind reforme cuprinzatoare, regimul ridica semne de intrebare asupra legitimitatii sale. Cei care se fac responsabili de crime si de violente impotriva civililor trebuie sa fie trasi la raspundere. Aproband Concluziile privind Siria adoptate de Consiliu la 20 iunie 2011, Consiliul European saluta adoptarea de noi sanctiuni. Consiliul European acorda, de asemenea, sprijin deplin eforturilor diplomatice menite sa asigure faptul ca Consiliul de Securitate al ONU isi poate asuma responsabilitatea si poate da raspunsul cuvenit situatiei din Siria.

 

 1. Consiliul European este in continuare preocupat de situatia din Yemen si incurajeaza toate partile sa inceteze violentele, sa respecte drepturile omului si sa urmareasca ajungerea la un acord permanent de incetare a focului, salutand angajamentul vicepresedintelui in acest sens. Consiliul European reafirma caracterul urgent al necesitatii unei tranzitii ordonate si cuprinzatoare, in conformitate cu Initiativa Consiliului de Cooperare al Golfului. Consiliul European este preocupat de procesele si de condamnarea unor membri ai opozitiei din Bahrain. Acesta incurajeaza Bahrain sa asigure respectarea deplina a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.
 2. Consiliul European constata ca situatia din Gaza ramane ingrijoratoare. Asistenta umanitara acordata populatiei din Gaza ar trebui sa respecte cadrul corespunzator si hotararile ONU si ar trebui sa evite punerea in pericol a vietilor omenesti.
 3. Schimbarile fundamentale din toata lumea araba subliniaza necesitatea realizarii unor progrese in procesul de pace din Orientul Mijlociu pentru a depasi impasul actual, respectand, in acelasi timp, acordurile si obligatiile anterioare. Consiliul European solicita tuturor partilor sa demareze de urgenta negocieri. Numai reluarea negocierilor directe ar putea oferi o sansa reala de imbunatatire a situatiei pe teren, ducand astfel la o solutie cuprinzatoare si de durata. Subliniind rolul central al Cvartetului, Consiliul European saluta eforturile intreprinse in acest sens de statele membre ale UE si de Inaltul Reprezentant, precum si propunerile recente ale presedintelui Obama, in conformitate cu pozitiile anterioare ale UE. Consiliul European sprijina pe deplin solicitarea Inaltului Reprezentant adresata Cvartetului de a crea o perspectiva credibila de relansare a procesului de pace, ca subiect de maxima urgenta. Consiliul European face apel la toate partile sa evite demersurile unilaterale, care nu ar conduce la o solutie cuprinzatoare. De asemenea, sprijina initiativa convocarii unei conferinte la Paris pentru a oferi sprijin economic in vederea constructiei statului palestinian, ca parte a relansarii procesului de pace. Consiliul European isi exprima profunda preocupare cu privire la soarta lui Gilad Shalit, tinut prizonier de catre Hamas, prin incalcarea evidenta a dreptului international umanitar universal. Cu ocazia implinirii a cinci ani de la capturarea sa, Consiliul European solicita eliberarea imediata a lui Gilad Shalit.

[1]    A se vedea EUCO 24/11.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close