Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar nr. 3/2011 privind stabilirea, declararea si plata de catre institutiile de credit a cotizatiilor anuale si suplimentare la fondul special pentru despagubiri la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar

In M. Of. nr. 386 din 2 iunie 2011 a fost publicat Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar nr. 3/2011 privind stabilirea, declararea si plata de catre institutiile de credit a cotizatiilor anuale si suplimentare la fondul special pentru despagubiri la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar.

Din cuprins :

    ART. 1

    Prezentul regulament se aplica institutiilor de credit persoane juridice romane.

    ART. 2

    In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile utilizate au semnificatiile prevazute in titlul II “Fondul special pentru despagubiri” din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta.

    ART. 3

    (1) Toate institutiile de credit persoane juridice romane sunt obligate sa participe la constituirea resurselor financiare ale fondului special pentru despagubiri prin plata unei cotizatii anuale, care se determina potrivit prevederilor art. 61 alin. (1) din ordonanta.

    (2) Fiecare institutie de credit persoana juridica romana raporteaza Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, denumit in continuare Fondul, in termenul prevazut de reglementarile Bancii Nationale a Romaniei pentru transmiterea situatiilor financiare anuale, valoarea pasivului negarantat, conform formularului “Situatia privind stabilirea pasivului negarantat”, prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul regulament.

    (3) In functie de necesarul optim de resurse financiare ale fondului special pentru despagubiri si de nivelul corespunzator de atins pentru fiecare an, Fondul stabileste cota procentuala utilizata la determinarea cotizatiei anuale, care nu poate depasi nivelul de 0,1%.

    (4) Cota procentuala se comunica de Fond institutiilor de credit persoane juridice romane in cel mult 20 de zile de la implinirea termenului la care face referire alin. (2).

    (5) Fiecare institutie de credit persoana juridica romana este obligata sa plateasca Fondului cotizatia anuala, pana cel tarziu la data de 30 iunie a fiecarui an, corespunzator cotei comunicate de Fond.

    ART. 4

    Institutiile de credit persoane juridice romane efectueaza plata cotizatiei anuale in lei in contul curent al Fondului, indicat de catre acesta.

    ART. 5

    Institutia de credit platitoare a cotizatiei anuale completeaza si transmite Fondului, in ziua efectuarii platii, prin fax ori e-mail, formularul “Declaratie privind calculul si plata cotizatiei anuale la fondul special pentru despagubiri”, prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul regulament, urmand ca originalul formularului sa fie remis Fondului in termen de maximum 5 zile.

    ART. 6

    In cazul in care resursele financiare acumulate la fondul special pentru despagubiri nu sunt suficiente pentru plata despagubirilor, fiecare institutie de credit persoana juridica romana plateste o cotizatie suplimentara, conform prevederilor art. 63 din ordonanta, in termen de maximum 30 de zile de la primirea solicitarii din partea Fondului.

    ART. 7

    (1) Fondul verifica, atat la sediul institutiilor de credit, cat si la sediul sau, modul de stabilire a valorii pasivului negarantat, corecta determinare a cotizatiei anuale datorate si incadrarea in termenul de plata a cotizatiei pentru fondul special pentru despagubiri.

    (2) In situatia in care din verificarea efectuata rezulta diferente ce modifica valoarea pasivului negarantat, reprezentantii Fondului vor inscrie in procesul-verbal de verificare noile valori, respectiv cotizatia anuala efectiv datorata la fondul special pentru despagubiri.

    (3) In termen de 10 zile lucratoare de la data semnarii procesului-verbal, institutia de credit la care s-au constatat diferente la valoarea pasivului negarantat fata de cea raportata va transmite Fondului “Declaratia rectificativa privind calculul pasivului negarantat conform constatarilor din Procesul-verbal nr. …………/data …………”, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul regulament, cu inscrierea datelor corecte.

    (4) In functie de noile date din declaratia rectificativa privind cotizatia efectiv datorata, institutia de credit sau Fondul va efectua plata aferenta regularizarii in termen de 5 zile lucratoare de la data declaratiei rectificative.

    ART. 8

    In cazul in care o institutie de credit nu plateste cotizatia anuala si/sau suplimentara in cuantumul si la termenul prevazute mai sus, se aplica prevederile art. 65 din ordonanta, contul curent al institutiei de credit in cauza, deschis la Banca Nationala a Romaniei, fiind debitat cu sumele datorate pentru constituirea/alimentarea fondului special, care vor fi virate in contul curent al Fondului, indicat de catre acesta.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close