Modificarea OG nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii

In M. Of. nr. 402 din 8 iunie 2011 a fost publicata Legea nr. 92/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2011 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice stabilite prin titluri executorii.

Din cuprins :

    ARTICOL UNIC

    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4 din 2 februarie 2011 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice stabilite prin titluri executorii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 96 din 4 februarie 2011, cu urmatoarele modificari:

    1. Titlul se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ORDONANTA DE URGENTA

privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru executarea obligatiilor de plata ale institutiilor si autoritatilor publice stabilite prin titluri executorii”

    2. Articolul IV se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. IV

    Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2002, aprobata cu completari prin Legea nr. 288/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    <<ART. 1

    (1) Creantele stabilite prin titluri executorii in sarcina institutiilor si autoritatilor publice se achita din sumele aprobate cu aceasta destinatie prin bugetele acestora sau, dupa caz, de la titlurile de cheltuieli la care se incadreaza obligatia de plata respectiva.

    (2) Creantele stabilite prin titluri executorii in sarcina institutiilor si autoritatilor publice nu se pot achita din sumele destinate potrivit bugetului aprobat pentru acoperirea cheltuielilor de organizare si functionare, inclusiv a celor de personal, in scopul indeplinirii atributiilor si obiectivelor legale, pentru care au fost infiintate.>>

    2. Dupa articolul 5 se introduc trei noi articole, articolele 6 – 8, cu urmatorul cuprins:

    <<ART. 6

    (1) In cazurile in care, din motive temeinice privind realizarea atributiilor prevazute de lege, institutia debitoare nu isi poate indeplini obligatia de plata in conditiile prevazute la art. 1 alin. (1), art. 2 sau 4, aceasta va putea solicita instantei judecatoresti care solutioneaza cauza acordarea, in conditiile legii, a unui termen de gratie sau/si stabilirea unor termene de plata esalonata a obligatiei respective.

    (2) In cazurile in care obligatia de plata este stabilita prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, institutia debitoare poate solicita instantei care a dat aceasta hotarare luarea masurilor prevazute la alin. (1), care se aplica in mod corespunzator.

    (3) Daca obligatia de plata este stabilita printr-un titlu executoriu, altul decat o hotarare judecatoreasca, cererea formulata potrivit alin. (1) se solutioneaza de catre instanta de executare competenta.

    (4) Instanta sesizata potrivit alin. (1) – (3), la cererea institutiei debitoare, prin incheiere executorie, cand este cazul, va putea suspenda inceperea ori continuarea executarii silite pana la solutionarea prin hotarare definitiva si irevocabila a cererii privind acordarea termenului/termenelor de plata a sumei datorate. Suspendarea se dispune fara plata unei cautiuni. Incheierea poate fi atacata cu recurs, in mod separat.

    (5) In cazuri urgente, instanta prevazuta la alin. (4), la cererea institutiei debitoare, poate dispune, prin incheiere si fara citarea partilor, suspendarea provizorie a executarii pana la solutionarea cererii de suspendare formulate potrivit alin. (4). Suspendarea se dispune fara plata unei cautiuni. Incheierea nu este supusa niciunei cai de atac.

    (6) Cererile introduse potrivit alin. (1) – (5) sunt scutite de taxa judiciara de timbru si se judeca cu precadere. Hotararea data in cauzele prevazute la alin. (1) – (3) poate fi atacata numai cu recurs.

    ART. 7

    Cererile, indiferent de natura lor, formulate de institutiile si autoritatile publice in cadrul procedurii de executare silita a creantelor stabilite prin titluri executorii in sarcina acestora sunt scutite de plata taxelor de timbru, timbru judiciar si a sumelor stabilite cu titlu de cautiune.

    ART. 8

    Dispozitiile prezentei ordonante se aplica in mod corespunzator si executarii obligatiilor de plata stabilite, prin titluri executorii, in sarcina autoritatilor administrative autonome.>>”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close