Modificarea si completarea HG nr. 1.324/2009 privind organizarea si functionarea Garzii Financiare

In M. Of. nr. 405 din 9 iunie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 566/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.324/2009 privind organizarea si functionarea Garzii Financiare.

Din cuprins :

    ART. I

    Hotararea Guvernului nr. 1.324/2009 privind organizarea si functionarea Garzii Financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 800 din 24 noiembrie 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 2, alineatele (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(3) Numarul maxim de posturi pentru Garda Financiara este de 1.092.

    ………………………………………………………………..

    (5) Repartizarea numarului de posturi pentru Comisariatul General, sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea comisarului general.”

    2. La articolul 2, alineatul (4) se abroga.

    3. La articolul 3, alineatele (2), (4) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(2) Comisarul general are calitatea de ordonator tertiar de credite si exercita atributiile legale in aceasta calitate pentru Comisariatul General, sectiile judetene si pentru Sectia Municipiului Bucuresti. Comisarul general poate delega aceasta calitate altor persoane imputernicite in acest scop. Prin actul de delegare se precizeaza limitele si conditiile delegarii. In exercitarea atributiilor sale, comisarul general emite decizii.

    ………………………………………………………………..

    (4) Comisarul general numeste, angajeaza, promoveaza, sanctioneaza si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul de executie din Garda Financiara, precum si personalul de conducere din Comisariatul General, sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti, cu exceptia comisarilor generali adjuncti, a comisarilor sefi de sectie si comisarilor sefi de sectie adjuncti ai sectiilor judetene si ai Sectiei Municipiului Bucuresti, precum si comisarilor sefi de divizie din cadrul Comisariatului General, care se numesc in conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea comisarului general.

    ………………………………………………………………..

    (6) Comisarul general este ajutat in activitatea de conducere a Garzii Financiare de 2 comisari generali adjuncti, acestia avand calitatea de functionari publici de conducere. In cazul in care, din motive intemeiate, comisarul general nu isi poate exercita atributiile, delegarea competentelor ca inlocuitor al acestuia se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”

    4. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 5

    (1) Sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti sunt unitati teritoriale ale Garzii Financiare, fara personalitate juridica, in subordinea Comisariatului General. Sediile sectiilor judetene si sediul Sectiei Municipiului Bucuresti din cadrul Garzii Financiare sunt prevazute in anexa nr. 2.”

    5. La articolul 6, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “ART. 6

    (1) Sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti sunt conduse fiecare de cate un comisar sef de sectie.

    (2) In activitatea de conducere, comisarii sefi de sectie sunt ajutati de un comisar sef de sectie adjunct si de comisari sefi de divizie. In lipsa comisarului sef de sectie, activitatea sectiei este condusa de comisarul sef de sectie adjunct sau de un comisar sef de divizie, dupa caz, in baza deciziei comisarului general.”

    6. La articolul 8, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Din dispozitia comisarului general sau cu aprobarea acestuia, la cererea comisarilor sefi de sectie, la anumite actiuni de control, efectuate pe teritoriul altor judete, pot participa comisari din oricare dintre sectiile judetene si/sau din Sectia Municipiului Bucuresti.”

    7. La articolul 9, alineatul (1) se abroga.

    8. La articolul 16, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:

    “(3) Ocuparea functiei publice specifice vacante de comisar al Garzii Financiare se face cu indeplinirea conditiilor privind recrutarea functionarilor publici prevazute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si conform dispozitiilor prezentei hotarari.

    (4) Conditia starii de sanatate corespunzatoare pentru ocuparea unei functii publice specifice de comisar se atesta pe baza de examen medical de specialitate si testare psihologica, in unitati specializate apartinand Ministerului Apararii Nationale, costurile examinarilor fiind suportate de catre persoanele examinate.”

    9. La articolul 17, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(2) Numarul maxim de autoturisme, autovehicule cu destinatie speciala, alte mijloace de transport si consumul lunar de carburanti pentru Garda Financiara sunt prevazute in anexa nr. 8.

    (3) Numarul maxim de autoturisme, autovehicule cu destinatie speciala, alte mijloace de transport pentru Comisariatul General, sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti se aproba prin decizie a comisarului general, cu incadrarea in limitele maxime prevazute in anexa nr. 8.”

    10. Anexele nr. 1 si 4 – 8 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 – 6, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

    ART. II

    (1) Incadrarea personalului in limita numarului de posturi si in noua structura organizatorica se face in conditiile legii, in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

    (2) Pana la data expirarii termenului prevazut la alin. (1), activitatea Garzii Financiare este supusa dispozitiilor cuprinse in actele normative privind organizarea si functionarea acesteia, in vigoare pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

    ART. III

    (1) Patrimoniul, arhiva, executia bugetara si orice alte bunuri ale sectiilor judetene si ale Sectiei Municipiului Bucuresti ale Garzii Financiare sunt preluate de Comisariatul General, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

    (2) Toate procedurile sectiilor judetene si ale Sectiei Municipiului Bucuresti ale Garzii Financiare aflate in derulare vor fi continuate de Comisariatul General al Garzii Financiare, care se subroga in drepturile si obligatiile acestora, actele indeplinite anterior ramanand valabile.

    (3) Pentru litigiile aflate pe rolul instantelor judecatoresti, indiferent de faza de judecata, Comisariatul General al Garzii Financiare se subroga in toate drepturile si obligatiile procesuale ale sectiilor judetene si ale Sectiei Municipiului Bucuresti ale Garzii Financiare si dobandeste calitatea procesuala a acestora, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

    (4) Sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti ale Garzii Financiare raspund de activitatile desfasurate pana la data preluarii activitatii lor de catre Comisariatul General al Garzii Financiare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close