Modificarea si completarea HG nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor

In M. Of. nr. 405 din 9 iunie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 565/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor.

Din cuprins :

    ART. I

    Hotararea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 127 din 2 martie 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 4 alineatul (1), punctul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “27. organizeaza prin centrele proprii si prin Scoala de Finante Publice si Vama din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finantelor Publice programe de formare, pregatire si perfectionare profesionala a personalului vamal;”.

    2. La articolul 4 alineatul (1), dupa punctul 29 se introduc doua noi puncte, punctele 29^1 si 29^2, cu urmatorul cuprins:

    “29^1. elaboreaza regulamentul de organizare si functionare a unitatii nucleare a autoritatii vamale, infiintata prin Decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 1.382/2001, formata din totalitatea aparatelor, instalatiilor, sistemelor si echipamentelor emitatoare de radiatii ionizante, intocmeste documentatiile de obtinere si modificare a autorizatiilor de utilizare, detinere, transfer, dezafectare, import pentru dotarea existenta si cea ulterioara, emite instructiuni specifice de utilizare a aparatelor, echipamentelor si instalatiilor radiologice, intocmeste rapoarte periodice privind utilizarea aparaturii din dotare, pregatirea personalului, asigurarea subunitatilor cu personal operator, metode de contrabanda si propuneri de contracarare a fenomenului infractional transfrontalier si de optimizare a activitatii;

    29^2. asigura, in conditiile legii, operarea in domeniul specific de activitate si sustenabilitatea componentei tehnice a Sistemului integrat pentru securitatea frontierei de stat (parte a subsistemelor-suport de control, informatic si logistic – Filtrul III), formata din totalitatea aparatelor, echipamentelor, instalatiilor de control emitatoare de radiatii ionizante si sisteme complementare de control din dotare integrate, prin aplicatii software dedicate, pentru realizarea bazelor de date relevante; verifica, prelucreaza, arhiveaza informatiile culese din bazele proprii de date relevante si gestioneaza colaborarea, in acest segment de activitate, cu autoritatile nationale competente in conditiile legii.”

    3. La articolul 4 alineatul (1), punctul 50 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “50. asigura, conform competentelor prevazute de acte normative comunitare si nationale, implementarea Strategiei nationale de aderare la spatiul Schengen si a masurilor ce ii revin din Planul de actiune Schengen, precum si implementarea Strategiei Nationale de Management Integrat al Frontierei de Stat a Romaniei si a masurilor ce ii revin atat din Planul de actiune Schengen, cat si din Planul multianual de investitii;”.

    4. La articolul 4 alineatul (1), dupa punctul 50 se introduc doua noi puncte, punctele 50^1 si 50^2, cu urmatorul cuprins:

    “50^1. asigura, in conditiile legii, prin personalul propriu specializat, operarea si sustenabilitatea componentei tehnice a Sistemului integrat pentru securitatea frontierei de stat din dotare (parte a subsistemelor-suport de control, informatic si logistic – Filtrul III), formata din totalitatea aparatelor, echipamentelor, instalatiilor de control emitatoare de radiatii ionizante si sisteme complementare de control aflate in dotare, integrate prin aplicatii software dedicate;

    50^2. verifica, prelucreaza, arhiveaza informatiile culese din bazele proprii de date relevante si gestioneaza colaborarea cu autoritatile nationale competente, in conditiile legii.”

    5. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 5

    (1) Autoritatea Nationala a Vamilor este condusa de un vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu rang de subsecretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.”

    6. La articolul 7, alineatele (1) – (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “ART. 7

    (1) Structura organizatorica a Autoritatii Nationale a Vamilor este prevazuta in anexa nr. 2. Aparatul central si unitatile subordonate, respectiv directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale, directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale, birourile vamale de frontiera si de interior si punctele vamale, inclusiv serviciile, birourile si alte compartimente functionale organizate in directa subordine a vicepresedintelui, precum si numarul posturilor se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.

    (2) Directorii si directorii adjuncti din aparatul central al Autoritatii Nationale a Vamilor sunt numiti, in conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor.

    (3) Sefii de servicii, sefii de birouri si ai altor compartimente functionale din aparatul central al Autoritatii Nationale a Vamilor sunt numiti, in conditiile legii, prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor.

    (4) Personalul de executie din aparatul central al Autoritatii Nationale a Vamilor si din unitatile subordonate este numit prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, in conditiile legii.

    (5) Numarul maxim de posturi pentru Autoritatea Nationala a Vamilor si unitatile subordonate acesteia este de 3.159, inclusiv postul de demnitar.”

    7. La articolul 8, alineatele (2), (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(2) Directorii executivi si directorii executivi adjuncti ai directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale, precum si directorii executivi si directorii executivi adjuncti ai directiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale sunt numiti, in conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor.

    (3) Sefii de servicii, sefii de birouri si ai altor compartimente functionale din structura directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale si din structura directiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale, precum si adjunctii sefilor birourilor vamale sunt numiti, in conditiile legii, prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor.

    ………………………………………………………………..

    (5) Sefii birourilor vamale sunt numiti prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, cu avizul conform al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conditiile legii.”

    8. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 12

    Formarea si perfectionarea personalului vamal se realizeaza prin cursuri de pregatire specifice domeniului de activitate, organizate la nivel central si teritorial, atat prin personalul vamal desemnat, in centre proprii, prin Scoala de Finante Publice si Vama din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finantelor Publice, precum si de alti furnizori de formare, in conditiile legii. Pregatirea profesionala va fi efectuata ca urmare a unei analize a necesarului, acordandu-se prioritate formarii de formatori. Intreaga pregatire profesionala a personalului vamal este coordonata la nivel central, fiind organizata o evidenta a pregatirii profesionale.”

    9. La articolul 14, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Autoritatea Nationala a Vamilor va propune, in programul propriu de investitii, fondurile necesare pentru construirea de sedii proprii a caror finantare si executie o va urmari.”

    10. Articolul 16 se abroga.

    11. Anexele nr. 2 si 3 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

    ART. II

    Incadrarea in numarul maxim de posturi si in structura organizatorica se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, cu respectarea termenelor si a procedurilor prevazute de lege.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close