Declaratia 112 aferenta veniturilor lunii iunie se poate depune si in format hartie

Conform OMFP nr. 2215/2011 “In aplicarea dispozitiilor art. 29619 alin. (1) si alin. (5), Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii iunie 2011, poate fi depusa la organul fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finantelor Publice, in format hartie, semnat si stampilat conform legii, insotit de declaratia in format electronic, pe suport electronic, pana la data de 25 iulie 2011.

 Art 29619 prevede la alin. (1): Persoanele fizice si juridice prevazute la  art. 2963 lit. e) [persoanele fizice si juridice, care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente, atat pe perioada in care persoanele prevazute la lit. a) si b) desfasoara activitate, cat si pe perioada in care acestea beneficiazǎ de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate], la care isi desfasoara activitatea sau se afla in concediu medical persoanele prevazute la  art. 2963 lit. a) [persoanele fizice rezidente care realizeaza venituri din desfasurarea unor activitati in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevazut de lege,  atat pe perioada in care desfǎsoarǎ activitate, cat si pe perioada in care beneficiazǎ de concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, precum si cele care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 55 alin. (2)] si b) [persoanele fizice nerezidente, care realizeaza veniturile prevazute la lit. a), cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte;] si entitatiile  prevazute la  art. 2963 lit. f) [institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si dupa caz, suporta, potrivit prevederilor legale, contributii sociale obligatorii, in numele asiguratului, respectiv] si g) [orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor.] sunt obligate sa depuna lunar, pana la data de 25 inclusiv, a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributiile, declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit  si evidenta nominala a persoanelor asigurate.

 De asemenea, la alin (5) se precizeaza urmatoarele: Prin exceptie de la prevederile alin. (4) [alin (4) Declaratia prevazuta la alin. (1) se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe portalul e-Romania.], pana la data de 1 iulie 2011, declaratia prevazuta la alin. (1) se poate depune la organul fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finantelor Publice, in format hartie, semnat si stampilat, conform legii, insotit de declaratia in format electronic, pe suport electronic.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close