Modificarea OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale

In M. Of. nr. 407 din 9 iunie 2011 a fost publicata Legea nr. 91/2011 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale.

Din cuprins:

    ARTICOL UNIC

    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 3, literele d) si e) vor avea urmatorul cuprins:

    “d) active inseamna bunuri, ansambluri de bunuri sau investitii nefinalizate si sistate, care pot fi separate si organizate sa functioneze independent, distinct de restul activitatii persoanei juridice, cum ar fi unitati si subunitati de productie, de comert ori de prestari de servicii, sectii, ateliere, ferme, spatii comerciale, spatii de cazare sau de alimentatie publica, spatii pentru birouri ori alte bunuri de acelasi gen, inclusiv terenul destinat acestora, precum si alte terenuri din patrimoniul unei persoane juridice;

    e) cumparator de actiuni si de active inseamna orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina, precum si un grup de doua sau mai multe persoane fizice si/sau juridice, romane si/sau straine, cu sau fara personalitate juridica, care formuleaza o oferta comuna de cumparare. Cumparator al actiunilor nu poate fi o persoana juridica romana de drept public sau o societate comerciala la care statul roman ori o autoritate a administratiei publice locale detine mai mult de 33% din totalul actiunilor cu drept de vot in adunarea generala a actionarilor;”.

    2. Articolul 42 va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 42

    (1) Institutiile publice, regiile autonome si societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar nu au dreptul sa participe la cumparari de actiuni, sub sanctiunea nulitatii contractelor de vanzare-cumparare, sub rezerva prevederilor art. 3 lit. e).

    (2) Regiile autonome si societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar au dreptul sa participe la cumparari de active in conditiile prezentei ordonante de urgenta, ale normelor metodologice, cu respectarea prevederilor in domeniul ajutorului de stat. Institutiile publice au dreptul sa participe la cumparari de active necesare desfasurarii in conditii optime a activitatii proprii.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close