Modificarea si completarea HG nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

In M. Of. nr. 407 din 9 iunie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 564/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Din cuprins:

    ART. I

    Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 126 din 2 martie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 6, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(3) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti este de 24.849, inclusiv presedintele, vicepresedintii si posturile aferente cabinetelor demnitarilor.”

    2. La articolul 7, alineatele (4), (5), (9) si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(4) Numarul maxim de posturi pentru Autoritatea Nationala a Vamilor si pentru unitatile subordonate acesteia este de 3.159, inclusiv postul de demnitar. Repartizarea numarului maxim de posturi pe aparatul central si pe unitatile subordonate Autoritatii Nationale a Vamilor se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor.

    (5) Structura organizatorica a directiilor, inclusiv serviciile, birourile si alte compartimente functionale, organizate in directa subordine a vicepresedintelui, si numarul posturilor din cadrul aparatului central al Autoritatii Nationale a Vamilor, precum si structura organizatorica a directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale, a directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale si a Directiei pentru Accize si Operatiuni Vamale a Municipiului Bucuresti, a birourilor vamale de frontiera si de interior si a punctelor vamale, unitati subordonate Autoritatii Nationale a Vamilor, si numarul posturilor se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.

    ………………………………………………………………..

    (9) Directorii si directorii adjuncti din aparatul central al Autoritatii Nationale a Vamilor se numesc in functie, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor.

    (10) Directorii executivi si directorii executivi adjuncti ai directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale, directorii executivi si directorii executivi adjuncti ai directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale si ai Directiei pentru Accize si Operatiuni Vamale a Municipiului Bucuresti se numesc in functie, in conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor.”

    3. La articolul 7, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu urmatorul cuprins:

    “(10^1) Sefii birourilor vamale sunt numiti prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, cu avizul conform al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conditiile legii.”

    4. La articolul 7, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(11) Persoanele cu functii de conducere din aparatul central, precum si cele din structura teritoriala a Autoritatii Nationale a Vamilor, altele decat cele prevazute la alin. (9), (10) si (10^1), se numesc in functie de catre vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, in conditiile legii.”

    5. La articolul 8, alineatele (4), (5), (7) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(4) In cadrul structurii organizatorice a Comisariatului General al Garzii Financiare se pot constitui servicii, birouri si compartimente, iar la nivelul sectiilor judetene si Sectiei Municipiului Bucuresti se pot constitui divizii, servicii, birouri si compartimente, iar numarul posturilor se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea comisarului general, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.

    (5) Numarul maxim de posturi pentru Garda Financiara este de 1.092. Repartizarea numarului de posturi pe Comisariatul General, sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti ale Garzii Financiare se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea comisarului general.

    ………………………………………………………………..

    (7) Persoanele cu functii de conducere din cadrul Comisariatului General, cu exceptia sefilor de serviciu si birou care sunt numiti, potrivit legii, prin decizie a comisarului general, se numesc in functie prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conditiile legii, la propunerea comisarului general.

    (8) Comisarii sefi de sectie, comisarii sefi de sectie adjuncti ai sectiilor judetene si Sectiei Municipiului Bucuresti se numesc in functie prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conditiile legii, la propunerea comisarului general.”

    6. La articolul 8, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu urmatorul cuprins:

    “(8^1) Personalul cu functii de conducere din cadrul sectiilor judetene si al Sectiei Municipiului Bucuresti, altul decat cel prevazut la alin. (8), se numeste in functie de catre comisarul general, in conditiile legii.”

    7. La articolul 10, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(5) Directorii executivi ai directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti se numesc in functie de catre presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conditiile legii.

    (6) Directorii executivi adjuncti din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, cu exceptia persoanelor cu functii publice de conducere specifice de trezorier-sef din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si de trezorier-sef adjunct din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, sefii de administratie si sefii de administratie adjuncti ai administratiilor finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii, precum si sefii de administratie si sefii de administratie adjuncti, cu exceptia sefilor de administratie adjuncti – trezorerie si contabilitate publica -, din cadrul administratiilor finantelor publice ale municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti se numesc in functie, in conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”

    8. La articolul 10, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:

    “(7) Sefii de administratie ai administratiilor finantelor publice orasenesti si comunale se numesc in functie prin decizie a directorului executiv, cu avizul de specialitate al Directiei generale de organizare si resurse umane din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”

    9. La articolul 11, alineatul (2) se abroga.

    10. La articolul 13 alineatul (3), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “d) prin decizie a directorului executiv, pentru functiile publice pentru care are competenta de numire in functie. Prin exceptie, pentru personalul din cadrul structurilor de trezorerie si contabilitate publica, mobilitatea pentru eficientizarea activitatii se dispune cu avizul ministrului finantelor publice.”

    11. Anexele nr. 1 si 2 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

    12. La anexa nr. 3, nota de subsol ****) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “****) Autoturismele sunt destinate activitatii de inspectie fiscala la nivelul fiecarei directii generale si vor fi conduse de inspectorii nominalizati prin decizie a directorului executiv.”

    ART. II

    Incadrarea in numarul maxim de posturi si in structura organizatorica se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, respectiv la propunerea comisarului general, cu respectarea termenelor si a procedurilor prevazute de lege.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close