Modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local

In M. Of. nr. 407 din  9 iunie 2011 a fost publicata Legea nr. 90/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local.

Din cuprins:

    ART. I

    Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 2 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 2

    (1) In sensul prezentei legi, sunt declarate de utilitate publica urmatoarele lucrari:”.

    2. La articolul 5, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(3) In intelesul prezentei legi, coridorul de expropriere este stabilit pe baza studiilor de fezabilitate in varianta finala sau a documentatiilor de urbanism ori a documentatiilor topo-cadastrale, aprobate conform legii, si este aprobat odata cu indicatorii tehnico-economici, cu documentatia de urbanism sau cu documentatia topo-cadastrala, dupa caz, incluzand si lista imobilelor ce urmeaza a fi expropriate.”

    3. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) In cazul prevazut la alin. (1), exproprierea pentru cauza de utilitate publica se face in baza documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului ori a documentatiilor topo-cadastrale, initiate de autoritatile administratiei publice locale sau de catre autoritatile administratiei publice centrale, dupa caz, si intocmite in Sistemul national de proiectie Stereografic 1970.”

    4. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 7

    Dupa aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului sau a documentatiilor topo-cadastrale, dupa caz, expropriatorul are obligatia consemnarii sumelor individuale reprezentand plata despagubirii la dispozitia proprietarilor de imobile, individualizati conform listei proprietarilor, asa cum rezulta din evidentele Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara sau ale unitatilor administrativ-teritoriale, afectati de prevederile prezentei legi, precum si obligatia afisarii listei imobilelor ce urmeaza a fi expropriate si care fac parte din coridorul de expropriere, anterior notificarii proprietarilor.”

    5. La articolul 8, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

    “(2) In termen de 30 de zile calendaristice de la data notificarii prevazute la alin. (1), proprietarii imobilelor cuprinse in lista au obligatia prezentarii la sediul expropriatorului, in vederea stabilirii unei juste despagubiri.”

    6. La articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 9

    (1) In termen de 5 zile lucratoare de la expirarea termenului prevazut la art. 8 alin. (2), expropriatorul are obligatia emiterii deciziei de expropriere.”

    7. La articolul 11, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Documentatiile vor cuprinde si date privind incadrarea lucrarii in planurile de urbanism si amenajare a teritoriului, cu exceptia lucrarilor prevazute la art. 6 alin. (1), precum si planuri cu amplasamentul lucrarii care se receptioneaza in termen de 10 zile lucratoare de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, prin unitatile sale teritoriale. Dupa receptionarea documentatiilor cadastrale, oficiile in a caror raza teritoriala de activitate sunt situate imobilele expropriate vor proceda din oficiu la atribuirea numarului cadastral pentru suprafata neexpropriata si vor emite incheiere de respingere pentru imobilele aflate in coridorul de expropriere.”

    8. La articolul 16, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 16

    (1) Detinatorii cu orice titlu ai imobilelor situate pe coridorul de expropriere, afectate de elaborarea documentatiei de urbanism, studiului de fezabilitate – varianta finala sau a documentatiilor topo-cadastrale, dupa caz, dupa o prealabila si obligatorie instiintare efectuata de catre expropriator, sunt obligati sa permita accesul pentru efectuarea masuratorilor topografice, a studiilor geotehnice si a oricaror operatiuni necesare studiului de fezabilitate, precum si a studiilor de teren arheologice.”

    9. La articolul 35, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:

    “e) orice dispozitii contrare.”

    ART. II

    In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica in mod corespunzator Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 53/2011.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close