Normele metodologice privind intocmirea raportarilor periodice cuprinzand informatii statistice de natura financiar-contabila, aplicabile sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din alte state membre

In M. Of. nr. 418 din 15 iunie 2011 a fost publicat Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea raportarilor periodice cuprinzand informatii statistice de natura financiar-contabila, aplicabile sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din alte state membre.

Din cuprins:

    ART. 1

    (1) Se aproba Normele metodologice privind intocmirea raportarilor periodice cuprinzand informatii statistice de natura financiar-contabila, aplicabile sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din alte state membre, cuprinse in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.

    (2) Prevederile prezentului ordin se aplica sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din alte state membre, denumite in continuare sucursale, incepand cu exercitiul financiar al anului 2012.

————

    *) Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

    ART. 2

    (1) Sucursalele au obligatia sa intocmeasca raportari periodice cuprinzand informatii statistice de natura financiar-contabila, denumite in continuare raportari periodice, in conformitate cu normele metodologice aprobate prin prezentul ordin.

    (2) Raportarile periodice se transmit Bancii Nationale a Romaniei prin intermediul Sistemului informatic de raportare catre Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu prevederile Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare catre Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile ulterioare, si se depun in forma letrica la Banca Nationala a Romaniei, la termenele stabilite prin normele metodologice privind intocmirea acestora, aprobate prin prezentul ordin.

    ART. 3

    Persoanele care asigura administrarea si/sau conducerea sucursalelor sau alte persoane autorizate trebuie sa asigure masurile necesare pentru aplicarea corespunzatoare a prevederilor prezentului ordin.

    ART. 4

    (1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 14/2008 pentru aprobarea Modelelor raportarilor periodice cuprinzand informatiile statistice de natura financiar-contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aplicabile sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din alte state membre, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 8 ianuarie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentului ordin.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close