Normele metodologice privind intocmirea situatiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile institutiilor de credit in scopuri de supraveghere prudentiala

In M. Of. nr. 418 din 15 iunie 2011 a fost publicat Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea situatiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile institutiilor de credit in scopuri de supraveghere prudentiala.

Din cuprins:

    ART. 1

    (1) Se aproba Normele metodologice privind intocmirea situatiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile institutiilor de credit in scopuri de supraveghere prudentiala, cuprinse in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.

    (2) Prevederile prezentului ordin se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane, si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit cu sediul intr-un stat tert, denumite in continuare institutii de credit, care fac obiectul supravegherii prudentiale de catre Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu prevederile reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei privind supravegherea prudentiala la nivel individual a institutiilor de credit, in vigoare la data raportarii.

    (3) Prevederile prezentului ordin se aplica institutiilor de credit prevazute la alin. (2), incepand cu exercitiul financiar al anului 2012.

————

    *) Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

    ART. 2

    (1) Institutiile de credit prevazute la art. 1 alin. (2) au obligatia sa intocmeasca situatiile financiare FINREP la nivel individual, in conformitate cu normele metodologice aprobate prin prezentul ordin.

    (2) Situatiile financiare FINREP la nivel individual se transmit Bancii Nationale a Romaniei prin intermediul Sistemului informatic de raportare catre Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu prevederile Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare catre Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile ulterioare, si se depun in forma letrica la Directia supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei, la termenele stabilite prin normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin prezentul ordin.

    (3) Situatiile financiare FINREP la nivel individual intocmite pentru sfarsitul exercitiului financiar vor fi auditate de persoane responsabile cu auditarea statutara, potrivit legii.

    ART. 3

    Persoanele care asigura administrarea si/sau conducerea institutiilor de credit sau alte persoane autorizate trebuie sa asigure masurile necesare pentru aplicarea corespunzatoare a prevederilor prezentului ordin.

    ART. 4

    (1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2007 privind situatiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile institutiilor de credit, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 703 si 703 bis din 18 octombrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentului ordin.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close