Modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii

In M. Of. nr. 431 din 21 iunie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 381/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006 si a Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura, precum si procedura de numire in functiile de judecator si procuror, fara concurs, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 152/2006.

Din cuprins:

    ART. I

    Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 560 din 28 iunie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 23, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(1) Candidatii sustin un interviu in fata comisiei de examinare din care fac parte un psiholog, un judecator, un procuror, un profesor universitar si un pedagog, desemnati de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii. Numarul comisiilor de interviu, ordinea acestora si componenta nominala a fiecarei comisii vor fi stabilite in functie de numarul candidatilor declarati admisi dupa proba eliminatorie. In situatia in care se stabilesc mai multe comisii, componenta nominala a fiecareia dintre ele va fi stabilita prin tragere la sorti, in ziua desfasurarii probei.”

    2. La articolul 27, dupa alineatul (1) se introduc cinci noi alineate, alineatele (1^1) – (1^5), cu urmatorul cuprins:

    “(1^1) In vederea verificarii indeplinirii conditiei bunei reputatii, candidatii admisi au obligatia de a depune la tribunalele, respectiv la parchetele de pe langa tribunalele in a caror circumscriptie domiciliaza, in termen de 10 zile de la data publicarii rezultatelor finale ale concursului, urmatoarele documente:

    a) curriculum vitae care sa cuprinda datele de identificare, datele de stare civila, datele cu privire la studiile absolvite si locurile de munca anterioare;

    b) caracterizarea de la ultimul loc de munca sau, dupa caz, caracterizarea de la unitatea de invatamant absolvita, pentru candidatii care nu au fost anterior incadrati in munca, care sa cuprinda inclusiv referiri la eventualele sanctiuni disciplinare sau administrative aplicate;

    c) adeverinte eliberate de administratiile financiare de la domiciliile avute in ultimii 3 ani anterior datei sustinerii concursului, din care sa rezulte, daca este cazul, natura si tipul contraventiilor comise si sanctiunile contraventionale aplicate in aceasta perioada;

    d) orice alte inscrisuri pe care le considera relevante pentru verificarea indeplinirii conditiei bunei reputatii.

    (1^2) La expirarea termenului prevazut la alin. (1^1), tribunalele, respectiv parchetele de pe langa tribunalele in a caror circumscriptie domiciliaza candidatii centralizeaza documentele depuse in vederea verificarii indeplinirii conditiei bunei reputatii si le transmit de indata la Consiliul Superior al Magistraturii, unde sunt inregistrate la Directia resurse umane si organizare – Biroul organizare concursuri.

    (1^3) Directia resurse umane si organizare – Biroul organizare concursuri solicita Inspectoratului General al Politiei Romane comunicarea datelor rezultate din evidenta operativa a organelor judiciare cu privire la candidatii declarati admisi, Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor transmiterea informatiilor cu privire la domiciliile avute de candidati in ultimii 3 ani anterior datei sustinerii testului-grila si poate solicita, in masura in care considera necesar, relatii si de la alte institutii.

    (1^4) Directia resurse umane si organizare – Biroul organizare concursuri verifica documentele prevazute la alin. (1^1) si (1^3) si, atunci cand este cazul, sesizarile primite cu privire la candidatii declarati admisi. In cazul persoanelor care au mai indeplinit anterior functia de judecator sau procuror, vor constitui obiect al verificarii si datele cuprinse in dosarul profesional al acestora.

    (1^5) Rezultatele verificarii se consemneaza in cuprinsul raportului referitor la indeplinirea conditiilor de numire in functia de judecator sau procuror, care se inainteaza Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.”

    3. La articolul 27, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (2^1) si (2^2), cu urmatorul cuprins:

    “(2^1) Pentru stabilirea conditiei bunei reputatii sunt analizate faptele pentru care candidatilor admisi li s-au aplicat sanctiuni contraventionale, amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91 raportat la art. 18^1 din Codul penal, sanctiuni disciplinare in alte profesii in ultimii 3 ani anterior datei sustinerii testului-grila, precum si faptele pentru care candidatilor li s-au aplicat sanctiuni de drept penal.

    (2^2) La verificarea conditiei bunei reputatii sunt avute in vedere urmatoarele criterii: tipul si imprejurarile de savarsire a faptei, forma de vinovatie, tipul de sanctiune aplicata, conduita adoptata in timpul cercetarii disciplinare sau a procesului judiciar, impactul asupra opiniei publice generat de fapta persoanei in cauza, precum si perioada de timp care a trecut de la aplicarea sanctiunii disciplinare, contraventionale, administrative sau de la ramanerea definitiva a condamnarii.”

    ART. II

    Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura, precum si procedura de numire in functiile de judecator si procuror, fara concurs, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 152/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 230 din 14 martie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 22^6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(1) Candidatii admisi la proba scrisa vor fi verificati sub aspectul bunei reputatii de catre Biroul organizare concursuri din cadrul Directiei resurse umane si organizare a Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, si vor fi programati pentru a se prezenta la vizita medicala.”

    2. La articolul 22^6, dupa alineatul (1) se introduc cinci noi alineate, alineatele (1^1) – (1^5), cu urmatorul cuprins:

    “(1^1) In vederea verificarii indeplinirii conditiei bunei reputatii, candidatii admisi au obligatia de a depune la tribunalele, respectiv la parchetele de pe langa tribunalele in a caror circumscriptie domiciliaza, in termen de 10 zile de la data publicarii rezultatelor finale ale concursului, urmatoarele documente:

    a) curriculum vitae care sa cuprinda datele de identificare, datele de stare civila, datele cu privire la studiile absolvite si locurile de munca anterioare;

    b) caracterizarea de la ultimul loc de munca, care sa cuprinda inclusiv referiri la eventualele sanctiuni disciplinare sau administrative aplicate;

    c) adeverinte eliberate de administratiile financiare de la domiciliile avute in ultimii 3 ani anterior datei sustinerii testului-grila, din care sa rezulte, daca este cazul, natura si tipul contraventiilor comise si sanctiunile contraventionale aplicate in aceasta perioada;

    d) orice alte inscrisuri pe care le considera relevante pentru verificarea indeplinirii conditiei bunei reputatii.

    (1^2) La expirarea termenului prevazut la alin. (1^1), tribunalele, respectiv parchetele de pe langa tribunalele in a caror circumscriptie domiciliaza candidatii centralizeaza documentele depuse in vederea verificarii indeplinirii conditiei bunei reputatii si le transmit de indata la Consiliul Superior al Magistraturii, unde sunt inregistrate la Directia resurse umane si organizare – Biroul organizare concursuri.

    (1^3) Directia resurse umane si organizare – Biroul organizare concursuri solicita Inspectoratului General al Politiei Romane comunicarea datelor rezultate din evidenta operativa a organelor judiciare cu privire la candidatii declarati admisi, Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor transmiterea informatiilor cu privire la domiciliile avute de candidati in ultimii 3 ani anterior datei sustinerii testului-grila si poate solicita, in masura in care considera necesar, relatii si de la alte institutii.

    (1^4) Directia resurse umane si organizare – Biroul organizare concursuri verifica documentele prevazute la alin. (1^1) si (1^3) si, atunci cand este cazul, sesizarile primite cu privire la candidatii declarati admisi. In cazul persoanelor care au mai indeplinit anterior functia de judecator sau procuror, va constitui obiect al verificarii si datele cuprinse in dosarul profesional al acestora.

    (1^5) Rezultatele verificarii se consemneaza in cuprinsul raportului referitor la indeplinirea conditiilor de numire in functia de judecator sau procuror, care se inainteaza sectiei corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii.”

    3. La articolul 22^6, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:

    “(3) Pentru stabilirea conditiei bunei reputatii sunt analizate faptele pentru care candidatilor admisi li s-au aplicat sanctiuni contraventionale, amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91 raportat la art. 18^1 din Codul penal, sanctiuni disciplinare in alte profesii in ultimii 3 ani anteriori datei desfasurarii testului-grila, precum si faptele pentru care candidatilor li s-au aplicat sanctiuni de drept penal.

    (4) La verificarea conditiei bunei reputatii sunt avute in vedere urmatoarele criterii: tipul si imprejurarile de savarsire a faptei, forma de vinovatie, tipul de sanctiune aplicata, conduita adoptata in timpul cercetarii disciplinare sau a procesului judiciar, impactul asupra opiniei publice generat de fapta persoanei in cauza, precum si perioada de timp care a trecut de la aplicarea sanctiunii disciplinare, contraventionale, administrative sau de la ramanerea definitiva a condamnarii.”

    ART. III

    La data publicarii in Monitorul Oficial a prezentei hotarari isi inceteaza efectele Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 886/2008 privind procedura de verificare a indeplinirii conditiei bunei reputatii de catre candidatii declarati admisi la concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii si la concursul de admitere in magistratura.*)

————

    *) Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 886/2008 este publicata pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii.

    ART. IV

    Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close