Modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

In M. Of. nr. 446 din 27 iunie 2011 a fost publicata Legea nr. 117/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor.

Din cuprins:

    ART. I

    Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 583 din 30 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 1, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

    “(2) Prevederile prezentei legi nu se aplica operatiunilor cu arme si munitii efectuate de catre institutiile publice cu atributii in domeniul apararii, sigurantei nationale si ordinii publice.”

    2. La articolul 2 punctul I, pozitiile 2, 2^1, 3 si 4 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “2. arma de foc – orice arma portabila cu teava care poate arunca, este conceputa sa arunce sau poate fi transformata sa arunce alice, un glont ori un proiectil prin actiunea unui combustibil de propulsie; se considera ca un obiect poate fi transformat pentru a arunca o alice, un glont sau un proiectil prin actiunea unui combustibil de propulsie daca are aspectul unei arme de foc si, ca urmare a constructiei sale sau a materialului din care este confectionat, poate fi transformat in acest scop; in intelesul prezentei legi, nu sunt incluse in definitia armelor de foc armele prevazute in categoriile D si E din anexa;

    2^1. piesa – orice element sau element de inlocuire special conceput pentru o arma de foc, care este esential pentru functionarea acesteia, inclusiv o teava, o frema ori un recuperator de gaze, mansonul mobil sau butoiasul, cuiul percutor ori inchizatorul si orice dispozitiv conceput sau adaptat pentru a reduce zgomotul provocat de tragerea unui foc de arma;

    ………………………………………………………………..

    3. munitia – ansamblu format din tub cartus, incarcatura de azvarlire, capsa de aprindere si, dupa caz, proiectil;

    4. operatiuni cu arme, piese si munitii – producerea, confectionarea, asamblarea, intermedierea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vanzarea, cumpararea, inchirierea, schimbul, donatia, comodatul, sponsorizarea, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea si distrugerea armelor de foc, a pieselor si a munitiilor pentru acestea;”.

    3. La articolul 2 punctul I, dupa pozitia 2^1 se introduce o noua pozitie, pozitia 2^2, cu urmatorul cuprins:

    “2^2. componenta esentiala – mecanismul de inchidere, camera cartusului si/sau teava armelor de foc, care, in calitate de obiecte separate si in masura in care sunt functionale, sunt incluse in categoria armelor de foc pe care sunt montate sau pentru care sunt concepute sa se monteze;”.

    4. La articolul 2 punctul I, dupa pozitia 5 se introduce o noua pozitie, pozitia 6, cu urmatorul cuprins:

    “6. urmarire – urmarirea sistematica a armelor de foc si, atunci cand este posibil, a pieselor si a munitiei pentru acestea, de la fabricant pana la cumparator, pentru a sprijini autoritatile competente in procesul de detectare, investigare si analizare a fabricarii ilicite si a traficului ilicit.”

    5. La articolul 2 punctul II, pozitia 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “2. arme si munitii letale – arme si munitii prin a caror utilizare se poate cauza moartea ori ranirea grava a persoanelor si care sunt prevazute in categoria B din anexa;”.

    6. La articolul 2 punctul III, pozitiile 2, 4 – 6 si 10 – 12 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “2. arme de aparare si paza – arme de foc scurte, recunoscute in conditiile prevazute de lege, destinate sa asigure apararea vietii, integritatii si libertatii persoanelor fizice, precum si a bunurilor apartinand persoanelor fizice sau juridice;

    ………………………………………………………………..

    4. arme de tir – arme destinate practicarii tirului sportiv, recunoscute in conditiile prevazute de lege;

    5. arme de vanatoare – arme destinate practicarii vanatorii, cu una sau mai multe tevi, care folosesc munitie cu glont sau/si cu alice, recunoscute in conditiile prevazute de lege;

    6. arme utilitare – arme destinate sa asigure desfasurarea corespunzatoare a unor activitati din domeniile cinematografic, teatral, artistic, sportiv, cultural, industrial, agricol, piscicol, medico-veterinar, al protectiei mediului si protectiei impotriva daunatorilor, precum si desfasurarea de catre societatile specializate de paza si protectie a activitatilor de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si a transporturilor de bunuri si valori, respectiv a activitatilor de protectie a persoanelor;

    ………………………………………………………………..

    10. arme de panoplie – arme de foc devenite nefunctionale ca urmare a dezactivarii lor sau datorita gradului avansat de deteriorare, atestate de catre un armurier autorizat in conditiile legii;

    11. arme de colectie – armele destinate a fi piese de muzeu, precum si armele, aflate sau nu in stare de functionare, care constituie raritati sau care au valoare istorica, artistica, stiintifica ori documentara;

    12. arme vechi – arme letale produse pana in anul 1899 inclusiv sau reproduceri ale acestora, destinate sa fie pastrate in colectii;”.

    7. La articolul 2 punctul III, dupa pozitia 6 se introduc trei noi pozitii, pozitiile 6^1 – 6^3, cu urmatorul cuprins:

    “6^1. arme si dispozitive de agrement – arme si dispozitive neletale, construite pe principii asemanatoare armelor care nu folosesc munitii, ce arunca proiectile nemetalice si sunt destinate a fi folosite atat in scop recreativ, cat si in cadrul competitiilor sportive; sunt incluse in aceasta categorie si arcurile;

    6^2. replici de arme tip airsoft – replici dupa arme si dispozitive militare reale, la scara 1/1, cu mecanism electric, mecanic sau pe baza de gaz neiritant, construite pe principii asemanatoare armelor, care nu folosesc munitii, ce arunca proiectile nemetalice;

    6^3. dispozitive paintball – dispozitive neletale cu mecanism pe baza de gaz sau mecanic, care arunca proiectile sferice nemetalice umplute cu vopsea;”.

    8. La articolul 2, punctul V se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “V. Categorii de persoane

    1. vanator – persoana fizica care a obtinut calitatea de vanator si practica vanatoarea, in conditiile Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

    2. colectionar de arme – persoana care detine ori intentioneaza sa detina arme in colectie si care a dobandit, in conditiile legii, un atestat de colectionar;

    3. federatiile sportive nationale de specialitate – structuri sportive de interes national, constituite in conditiile legii, prin asocierea cluburilor sportive si asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, care pentru desfasurarea probelor sportive, conform statului lor, folosesc arme cu destinatia tir;

    4. sportivi de tir – sportivii legitimati la cluburi sportive care au dobandit certificat de identitate sportiva, eliberat de Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret, si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate;

    5. sportiv de tir categoria I – sportivul care indeplineste in fiecare an baremurile cifrice stabilite si aprobate de federatiile sportive de specialitate;

    6. antrenor de tir – persoana care a absolvit cursurile scolii de antrenori si certifica acest fapt prin diploma sau carnet de antrenor;

    7. instructor in poligonul de tragere – persoana care desfasoara activitati de instruire, indrumare si supraveghere a tragerilor efectuate in poligoanele autorizate si care a dobandit, in conditiile legii, un atestat de instructor in poligonul de tragere;

    8. armurier – orice persoana fizica sau juridica autorizata, in conditiile prezentei legi, sa desfasoare una ori mai multe operatiuni cu arme, piese si munitii;

    9. intermediar – orice persoana fizica sau juridica, cu exceptia armurierilor, autorizata, in conditiile prezentei legi, a carei activitate consta, integral ori partial, in achizitionarea, comercializarea sau realizarea de transferuri de arme;

    10. rezident al unui stat membru – cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia care isi exercita dreptul la libera circulatie si rezidenta pe teritoriul unui stat membru, precum si titularul unui document care atesta dreptul de rezidenta al acestuia pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.”

    9. La articolul 2 punctul VI, pozitiile 2 si 7 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “2. pasaport european pentru arme de foc – documentul emis la cerere, in conditiile legii, de autoritatea competenta, care confera titularului dreptul de a circula pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene impreuna cu armele inscrise in acest document, numai in masura in care detinerea, portul si folosirea acestor arme este permisa in statul in care urmeaza sa calatoreasca sau, dupa caz, daca este autorizat de autoritatile competente ale acelui stat sa introduca pe teritoriul sau armele respective;

    ………………………………………………………………..

    7. autorizatie de transfer fara acord prealabil – documentul eliberat de autoritatile competente romane ori ale unui stat membru al Uniunii Europene de expeditie, prin care se permite unui armurier sau intermediar sa efectueze, pentru o anumita perioada de timp, operatiuni de transfer al armelor, pieselor si munitiilor catre un armurier sau intermediar stabilit intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, in care nu este necesar un acord prealabil al autoritatilor competente pentru fiecare operatiune sau, dupa caz, pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului;”.

    10. La articolul 2 punctul VI, pozitia 3 se abroga.

    11. La articolul 2 punctul VI, dupa pozitia 7 se introduc doua noi pozitii, pozitiile 8 si 9, cu urmatorul cuprins:

    “8. acord prealabil – documentul eliberat de autoritatile competente romane, prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor si munitiilor pe teritoriul Romaniei, ori de catre statul membru al Uniunii Europene de destinatie, prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor, pieselor si munitiilor pe teritoriul sau;

    9. aviz de import/export – documentul eliberat de autoritatile romane competente, prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor, pieselor si munitiilor pe/de pe teritoriul Romaniei dintr-un/catre un stat care nu este membru al Uniunii Europene.”

    12. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 3

    Autoritatea competenta

    Politia Romana este autoritatea competenta care exercita controlul privind detinerea, portul si folosirea armelor, pieselor si munitiilor, precum si cu privire la operatiunile cu arme si munitii, in conditiile prezentei legi.”

    13. Articolul 4 se abroga.

    14. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 5

    Aspecte generale privind regimul armelor

    (1) Armele din categoria A din anexa pot fi detinute si folosite numai de catre institutiile publice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale.

    (2) Armele letale din categoria B din anexa pot fi detinute sau, dupa caz, purtate si folosite de persoanele fizice numai in baza permisului de arma, iar de catre persoanele juridice pot fi detinute si folosite numai in baza autorizatiei eliberate in conditiile prezentei legi.

    (3) Armele neletale din categoriile C si D din anexa pot fi detinute si, dupa caz, purtate si folosite de persoane fizice sau juridice, cu conditia indeplinirii procedurilor de inregistrare ori autorizare a acestora, dupa caz, la/de catre autoritatile competente, in conditiile prevazute de prezenta lege.

    (4) Armele si dispozitivele neletale din categoria E din anexa pot fi detinute si, dupa caz, purtate si folosite de catre persoanele fizice si juridice, fara indeplinirea procedurilor de inregistrare sau autorizare, in conditiile prevazute de prezenta lege.

    (5) Forma si continutul documentelor emise in temeiul prezentei legi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

    (6) Evidenta posesorilor de arme din categoriile B, C si D din anexa, a armelor detinute de acestia, precum si a documentelor prin care se acorda dreptul de a le detine, purta si folosi se tine de catre inspectoratele judetene de politie si de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, care au eliberat aceste documente.”

    15. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 7

    Conditii generale privind detinerea armelor

    (1) Orice persoana fizica sau juridica care indeplineste conditiile prevazute de lege are dreptul sa detina la domiciliul, resedinta, sediul sau punctul de lucru arme si munitii.

    (2) Persoanele fizice si juridice care au dreptul sa detina, sa poarte, sa foloseasca sau, dupa caz, sa desfasoare operatiuni cu arme din categoriile B, C si D din anexa, piese si munitii corespunzatoare sunt obligate sa permita controlul armelor, pieselor si munitiilor detinute, la solicitarea organelor de politie, si sa asigure securitatea acestora. Conditiile de asigurare a securitatii acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

    (3) Armele pentru care s-a acordat doar dreptul de detinere pot fi transferate de proprietarul lor in alt spatiu decat cel mentionat in documente numai cu acordul scris al politiei, in conformitate cu procedura care va fi reglementata prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

    16. La articolul 9, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(2) Persoana care gaseste o arma militara, o arma letala, o arma neletala ori munitii este obligata sa le predea sau sa anunte de indata cel mai apropiat organ de politie.

    (3) Rudele sau persoanele care locuiesc impreuna cu o persoana ce detine in mod legal arme ori munitii au obligatia ca, in cazul in care detinatorul a decedat sau este declarat disparut, sa anunte cea mai apropiata unitate de politie si sa depuna armele si munitiile respective la cel mai apropiat armurier, in termen de 15 zile de la data decesului ori, dupa caz, a ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de declarare a disparitiei.”

    17. La articolul 11, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(3) Armele neletale supuse notificarii prealabile pot fi detinute, purtate si folosite numai dupa ce acestea au fost inregistrate la autoritatile competente, in conditiile prezentei legi.”

    18. La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 12

    Documente care atesta dreptul de procurare, respectiv detinere, port si folosire a armelor

    (1) Autorizatia de procurare a armei, permisul de arma, atestatul de colectionar, autorizatia temporara de transport si folosire a armei, certificatul de detinator si pasaportul european pentru arme de foc se elibereaza de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, inspectoratele judetene de politie in a caror raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta solicitantul, precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Romane.”

    19. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 14

    Categoriile de persoane fizice care pot fi autorizate sa procure arme letale

    (1) Persoanele fizice de cetatenie romana cu domiciliul sau resedinta in Romania care indeplinesc conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) pot fi autorizate, la cerere, sa procure arme letale.

    (2) Armele de aparare si paza pot fi procurate numai de catre urmatoarele categorii de persoane:

    a) demnitarii, magistratii, diplomatii, militarii si politistii, pe perioada cat sunt in activitate si dupa incetarea activitatii, pensionare, trecerea in rezerva sau retragere, dupa caz, cu exceptia situatiei in care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor;

    b) persoanele prevazute de lege care indeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice, pe perioada in care au aceasta calitate, cu exceptia personalului de paza din cadrul societatilor specializate de paza;

    c) persoanele incluse in programe de protectie a martorilor, pe perioada in care au aceasta calitate.

    (3) Vanatorii pot procura arme de vanatoare, precum si arme de tir numai din categoria armelor lungi.

    (4) Sportivii de tir categoria I ori membri ai loturilor nationale sau olimpice, pe perioada cat sunt in activitate, precum si antrenorii si instructorii in poligonul de tragere pot procura numai arme de tir, cu exceptia situatiei in care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor.

    (5) Colectionarii de arme pot procura numai arme de colectie, cu exceptia celor prevazute in categoria B pct. 7 din anexa, proiectate dupa anul 1945, in conditiile stabilite in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

    20. La articolul 15, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “ART. 15

    Conditii de acordare a autorizatiei de procurare a armelor letale

    (1) Autorizatia de procurare a armelor letale se acorda persoanelor prevazute la art. 14 alin. (2) – (5), daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:

    a) au implinit varsta de 18 ani;

    b) detin calitatea impusa de lege, atestata prin prezentarea unor documente stabilite in normele metodologice de aplicare a prezentei legi, in functie de destinatia armelor;

    c) nu au fost condamnate, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa inchisorii mai mare de un an, pentru infractiuni comise cu intentie ori pentru infractiuni prevazute de prezenta lege, cu exceptia cazurilor in care a intervenit amnistia sau reabilitarea;

    d) nu sunt invinuite sau inculpate in cauze penale pentru fapte savarsite cu intentie, potrivit legislatiei in vigoare;

    e) sunt apte din punct de vedere psihologic si medical pentru a detine si folosi arme si munitii;

    f) nu prezinta pericol pentru ordinea publica, siguranta nationala, viata si integritatea corporala a persoanelor, conform datelor si informatiilor existente la organele competente;

    g) au absolvit un curs de instruire teoretica si practica, organizat de o persoana juridica autorizata pentru aceasta activitate, in conditiile prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

    h) nu le-a fost anulat in ultimii 2 ani dreptul de procurare, detinere sau, dupa caz, port si folosire a armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizarii, cu exceptia situatiilor in care masura anularii s-a dispus ca urmare a pierderii calitatii prevazute la art. 14 alin. (2) – (5);

    i) nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase in ultimii 5 ani arme letale sau arme neletale supuse autorizarii, din motive imputabile lor, procurate in conditiile prezentei legi.

    (2) Cererea de eliberare a autorizatiei de procurare a armelor se depune de catre solicitant la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratul judetean de politie in a carui raza teritoriala isi are domiciliul ori resedinta. Cererea se solutioneaza in termen de maximum 45 de zile, in cazul primei autorizari, si in termen de maximum 30 de zile, in cazul autorizarilor ulterioare.”

    21. La articolul 15, alineatul (5) se abroga.

    22. La articolul 16 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “b) un numar nelimitat de arme, dintre cele prevazute la art. 14 alin. (3) – (5), din Romania si cel mult cate doua arme din afara teritoriului Romaniei, pentru fiecare calatorie a solicitantului.”

    23. La articolul 16, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Persoanele prevazute la art. 14 alin. (3) – (5) pot procura din afara teritoriului Romaniei arme corespunzatoare categoriei din care fac parte, intr-o cantitate mai mare decat cea prevazuta la alin. (1) lit. b), numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati sa comercializeze arme.”

    24. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 18

    Conditiile exercitarii dreptului conferit prin autorizatia de procurare a armelor

    (1) Titularul autorizatiei de procurare a armelor poate procura, in termenul de valabilitate a acesteia, tipul de arma si cantitatea de munitie inscrise in document de la orice armurier si intermediar autorizat sa comercializeze in Romania arme, precum si de la orice persoana autorizata din afara teritoriului Romaniei, care comercializeaza in conditiile legii din tara in care se afla arme din aceasta categorie.

    (2) Procurarea armelor prevazute la art. 14 alin. (2) – (5) se poate realiza prin cumparare, donatie, mostenire, sponsorizare, inchiriere sau comodat.

    (3) Armele detinute de persoanele fizice pot fi inchiriate sau date in comodat numai prin intermediul unui armurier.

    (4) Cumpararea armelor de la alta persoana fizica sau juridica se poate face numai prin intermediul unui armurier ori intermediar dintre cei prevazuti la alin. (1).

    (5) Modalitatea de procurare de catre persoanele fizice a armelor letale si a armelor neletale supuse autorizarii, precum si a munitiei corespunzatoare acestora prin mijloace de comunicare la distanta se stabileste in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

    25. Articolul 19 se abroga.

    26. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 20

    Pierderea dreptului de procurare a armelor

    Dreptul de procurare a armelor se pierde, iar autorizatia de procurare a armelor se retrage de catre organul care a eliberat-o daca titularul nu mai indeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) lit. b) – f) si i).”

    27. La articolul 22, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 22

    Modalitati specifice de procurare a armelor in cazul unor categorii speciale de persoane

    (1) Persoanele prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a) si b) pot procura arme de aparare si paza si de la institutiile in care sunt incadrate ori, dupa caz, le pot primi in dar sau ca recompensa, in conditiile stabilite prin ordin al conducatorului institutiei respective.”

    28. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 23

    Vanzarea armelor letale

    Persoanele care detin arme letale procurate in conditiile prezentei legi le pot vinde numai prin intermediul armurierilor sau intermediarilor autorizati sa comercializeze astfel de arme.”

    29. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 24

    Solicitarea acordarii permisului de arma si a inscrierii armei in permisul de arma

    (1) Persoana care a procurat, in conditiile legii, arme letale are obligatia ca, in termen de 3 zile lucratoare de la data procurarii, sa se prezinte la organul de politie care a eliberat autorizatia de procurare, in vederea solicitarii acordarii permisului de arma sau, dupa caz, pentru inscrierea armei in permisul de arma al carui titular este detinatorul.

    (2) In cazul in care arma a fost procurata din afara teritoriului Romaniei, termenul prevazut la alin. (1) este de maximum 15 zile lucratoare de la data achizitiei, dovedita prin actul de provenienta.

    (3) Detinatorul armei are obligatia sa prezinte la solicitarea organului de politie competent fiecare arma cu teava ghintuita, impreuna cu cate 5 cartuse corespunzatoare calibrului fiecarei arme, in vederea inregistrarii proiectilului si a tubului-martor in evidentele operative ale Inspectoratului General al Politiei Romane. Procedura operatiunii de inregistrare a proiectilului si a tubului-martor se stabileste in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

    30. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 26

    Cantitatea de arme pentru care se poate acorda dreptul de detinere si, dupa caz, de port si folosire

    (1) Dreptul de detinere se poate acorda pentru un numar nelimitat de arme de vanatoare, de tir sau de colectie.

    (2) Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda solicitantului, in conditiile prezentei legi, dupa cum urmeaza:

    a) pentru doua arme de aparare si paza;

    b) pentru un numar nelimitat de arme de vanatoare;

    c) pentru un numar nelimitat de arme de tir.”

    31. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 27

    Valabilitatea permisului de arma

    (1) Permisul de arma are o valabilitate de 5 ani, termen care se calculeaza de la data eliberarii sau, dupa caz, de la data ultimei prelungiri.

    (2) In vederea prelungirii valabilitatii permisului de arma, titularul acestuia este obligat sa se prezinte inainte de implinirea termenului prevazut la alin. (1) la structura de politie competenta in a carei raza de competenta teritoriala isi are domiciliul sau resedinta cu armele inscrise in permis, precum si cu documentele stabilite in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

    (3) Valabilitatea permisului de arma se prelungeste de catre autoritatea competenta pentru o perioada de 5 ani, daca titularul indeplineste conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) lit. c) – f), h) si i), iar armele destinate folosirii in conditiile prezentei legi au efectuata inspectia tehnica periodica.

    (4) Permisul de arma confera titularului drepturile prevazute de lege si dupa radierea din acesta a armelor instrainate prin vanzare, donatie, inchiriere sau comodat, pana la expirarea termenului de valabilitate.”

    32. La articolul 28, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “ART. 28

    Conditiile exercitarii dreptului de detinere a armelor

    (1) Titularul dreptului de detinere a armelor letale are obligatia sa pastreze armele si munitiile inscrise in permisul de arma, asigurate astfel incat sa nu permita accesul la ele al persoanelor neautorizate, in conditiile prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

    ………………………………………………………………..

    (4) In cazul in care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt pastrate, in vederea prezentarii acestora la organele competente cu ocazia prelungirii valabilitatii permisului de arma, nu mai este necesara obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. (2).”

    33. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 29

    Autorizarea folosirii armelor care fac obiectul dreptului de detinere

    (1) Titularul dreptului de detinere a unei arme letale poate fi autorizat, la cerere, de catre structura de politie competenta in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta sa foloseasca intr-un poligon autorizat, in conditiile legii, armele de vanatoare, de tir ori de colectie.

    (2) Colectionarii de arme pot fi autorizati sa foloseasca, in conditiile legii, armele detinute in colectie cu ocazia unor manifestari culturale, artistice sau istorice.

    (3) Autorizarea prevazuta la alin. (1) si (2) se refera la scopul pentru care s-a solicitat aceasta, traseul utilizat pentru transportul armelor, locul unde urmeaza a fi folosita arma si termenul de valabilitate a autorizatiei temporare de transport si folosire a armei.

    (4) Titularii dreptului de detinere pot folosi o arma dintre cele detinute, mentionata in mod expres in permisul de arma, numai in locul unde se afla arma detinuta sau colectia, in caz de legitima aparare. In cazul in care titularul dreptului de detinere a facut uz de arma, are obligatia sa actioneze in conditiile prevazute la art. 35 alin. (1) si (2).

    (5) Procedura de acordare a autorizatiei prevazute la alin. (1) si (2) se stabileste prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi.

    (6) Armele pentru care s-a obtinut dreptul de detinere nu pot fi incredintate de catre posesorii acestora altor persoane, cu exceptia situatiilor cand armele se gasesc intr-un poligon autorizat.”

    34. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 30

    Anularea si suspendarea dreptului de detinere a armelor

    (1) Dreptul de detinere a armelor se anuleaza daca titularul se afla in una dintre urmatoarele situatii:

    a) nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) lit. c), e) si f);

    b) nu se prezinta pana la implinirea termenului prevazut la art. 27 alin. (1) pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma;

    c) a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva;

    d) a savarsit intr-o perioada de 2 ani doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a anularii dreptului de detinere ori, dupa caz, de port si folosire a armelor;

    e) a folosit armele detinute fara indeplinirea conditiilor prevazute la art. 29 alin. (1), (2) si (4);

    f) a pierdut din motive imputabile lui calitatea prevazuta la art. 14 alin. (3) si (4) sau nu mai are calitatea prevazuta la art. 14 alin. (5), care a conditionat acordarea dreptului de detinere a armelor;

    g) a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase in imprejurari imputabile acestuia;

    h) se constata ca, la data acordarii permisului de arma, nu indeplinea conditiile prevazute de lege pentru detinerea armelor;

    i) se constata ca dreptul de detinere a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false.

    (2) Dreptul de detinere a armelor se suspenda in urmatoarele situatii:

    a) titularul dreptului nu mai indeplineste conditia prevazuta la art. 15 alin. (1) lit. d);

    b) titularului i s-a anulat calitatea prevazuta la art. 14 alin. (3) sau (4), care a conditionat acordarea dreptului de detinere sau, dar acesta a recurs la caile de atac prevazute de lege pentru redobandirea acestei calitati si in cauza nu exista o solutie definitiva si irevocabila;

    c) titularul a savarsit o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere a armelor.

    (3) In cazul in care persoana se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) sau (2), organul de politie competent retrage permisul de arma, iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat, cu exceptia situatiei in care armele se ridica de catre organele de politie.”

    35. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 31

    Aplicarea masurii de suspendare sau anulare a permisului de arma

    (1) Constatarea situatiilor prevazute la art. 30 se face de catre organele de politie competente, care iau masura suspendarii sau, dupa caz, anularii permisului de arma.

    (2) Masurile prevazute la alin. (1) se comunica, in scris, titularului dreptului de detinere sau, dupa caz, rudelor ori persoanelor care locuiau impreuna cu acesta, in situatia prevazuta la art. 30 alin. (1) lit. c).

    (3) Masura prevazuta la alin. (1) este supusa controlului judecatoresc, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.”

    36. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 33

    Conditiile de pastrare si port ale armelor letale

    (1) Titularul dreptului de a purta si folosi arme letale are obligatia de a pastra arma si munitia inscrisa in permisul de arma in conditii de securitate, astfel incat sa nu permita accesul la acestea al persoanelor neautorizate.

    (2) Pastrarea armei si munitiei prevazute la alin. (1) la domiciliul sau resedinta detinatorului se face in locuri special destinate, in conditiile prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

    (3) Arma de aparare si paza poate fi purtata numai de catre titularul permisului, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

    a) trebuie sa fie asigurata si sa nu fie armata;

    b) sa nu prezinte defectiuni, cu exceptia situatiei in care este transportata la armurier;

    c) trebuie sa stea in permanenta introdusa in toc si ascunsa vederii, cu exceptia situatiilor in care persoana este autorizata, potrivit legii, sa o utilizeze;

    d) sa se afle in permanenta numai asupra sa si sa nu fie inmanata, sub nicio forma, altor persoane, cu exceptia armurierilor, intermediarilor, organelor de politie competente, precum si personalului abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor, la intrarea in institutiile publice, in mijloacele de transport naval sau aerian, precum si in alte locuri unde portul armei este interzis prin lege;

    e) detinatorul sa nu se afle sub influenta bauturilor alcoolice, produselor sau substantelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori in stare avansata de oboseala sau sa nu sufere de afectiuni temporare, de natura sa genereze o stare de pericol, in conditiile in care poarta arma asupra sa.”

    37. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 37

    Acordarea dreptului de port si folosire a armelor de vanatoare

    (1) Dreptul de a purta si folosi armele de vanatoare se acorda, in conditiile prezentei legi, persoanelor care detin permis de vanatoare eliberat de autoritatile romane.

    (2) Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vanatoare are obligatia de a pastra armele inscrise in permisul de arma in conditiile prevazute la art. 33 alin. (1) si (2).”

    38. La articolul 38 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “a) armele trebuie tinute in toc sau husa, asigurate si neincarcate cu munitie;”.

    39. La articolul 40, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 40

    Instrainarea temporara a armelor de vanatoare

    (1) Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vanatoare poate incredinta unei alte persoane autorizate pentru portul si folosirea unor astfel de arme una sau mai multe dintre acestea, precum si munitia aferenta, in limitele prevazute de lege, in vederea utilizarii la vanatoare.”

    40. Articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 41

    Acordarea dreptului de port si folosire a armelor de tir

    (1) Dreptul de a purta si folosi arme de tir se acorda, in conditiile prezentei legi, numai sportivilor de tir categoria I ori membri ai loturilor nationale sau olimpice, pe perioada cat sunt in activitate, precum si antrenorilor si instructorilor in poligonul de tragere.

    (2) Sportivii de tir prevazuti la alin. (1) pot purta si folosi arme de tir numai din categoria celor utilizate in probele sportive pentru care au obtinut clasificarea sau calificarea.

    (3) Titularul dreptului de a purta si folosi arme de tir are obligatia de a pastra armele inscrise in permisul de arma, in conditiile prevazute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme.”

    41. La articolul 42 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “a) armele trebuie tinute in husa sau, dupa caz, in cutie, neincarcate cu munitie si asigurate impotriva pierderii ori sustragerii;”.

    42. La articolul 42 alineatul (1), litera c) se abroga.

    43. La articolul 44 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “c) pentru armele de tir, cel mult 500 de cartuse pentru fiecare arma pentru care are dreptul de port si folosire.”

    44. La articolul 44, alineatul (4) se abroga.

    45. La articolul 45, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 45

    Procurarea munitiei de catre colectionarii de arme

    (1) Colectionarii de arme pot procura si detine, numai la locul unde se afla colectia de arme, cel mult 25 de cartuse cu proiectil si 50 de cartuse fara proiectil, pentru o arma lunga sau pentru o arma scurta dintre cele prevazute in categoria B pct. 7 din anexa, proiectate pana in anul 1945 inclusiv, in conditiile prevazute la art. 29 alin. (4).”

    46. La articolul 46, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 46

    Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale

    (1) Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organele competente in urmatoarele situatii:

    a) titularul dreptului nu mai indeplineste conditia prevazuta la art. 15 alin. (1) lit. d);

    b) titularului i s-a anulat calitatea prevazuta la art. 14 alin. (2) – (4), dar acesta a contestat aceasta masura prin recurgerea la caile de atac prevazute de lege si in cauza nu exista o solutie definitiva si irevocabila;

    c) a savarsit o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de port si folosire a armelor.”

    47. Articolul 47 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 47

    Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale

    (1) Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organele competente daca titularul dreptului se afla in una dintre urmatoarele situatii:

    a) nu mai are calitatea prevazuta la art. 14 alin. (2) – (4);

    b) nu mai indeplineste vreuna dintre conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) lit. b), c), e) si f);

    c) a pierdut armele inscrise in permisul de arma sau acestea i-au fost sustrase in imprejurari care ii sunt imputabile;

    d) nu se prezinta pana la implinirea termenului prevazut la art. 27 alin. (1) pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma;

    e) a decedat sau a fost declarat disparut, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva;

    f) a savarsit intr-o perioada de 2 ani doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a anularii dreptului de detinere ori, dupa caz, de port si folosire a armelor;

    g) se constata ca, la data acordarii permisului de arma, nu indeplinea conditiile prevazute de lege pentru portul si folosirea armelor;

    h) dreptul de port si folosire a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false.

    (2) In urma anularii dreptului de port si folosire a armelor, permisul de arma se retrage de catre organul de politie care a dispus masura, iar armele si intreaga cantitate de munitie detinute se depun, de indata, la un armurier autorizat in acest sens, cu exceptia situatiei in care acestea se ridica de catre organele de politie.”

    48. Dupa articolul 47 se introduce un nou articol, articolul 47^1, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 47^1

    Aplicarea masurii de suspendare sau anulare a dreptului de port si folosire a armelor letale

    (1) Masura suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale se comunica, in scris, titularului dreptului ori, dupa caz, rudelor sau persoanelor care locuiau impreuna cu acesta, in situatia prevazuta la art. 47 alin. (1) lit. e).

    (2) In termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta a masurii suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale, titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele si intreaga cantitate de munitie detinuta la un armurier autorizat, cu exceptia celor care se ridica de catre organele de politie.

    (3) Masura suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale este supusa controlului judecatoresc potrivit legii contenciosului administrativ.

    (4) Exercitarea cailor de atac prevazute de lege impotriva masurii suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale de catre persoana care se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 46 alin. (1) si art. 47 alin. (1) nu suspenda obligatia persoanei de a depune armele la un armurier autorizat.”

    49. La capitolul II sectiunea a 3-a, titlul punctului 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “6. Regimul calatoriilor in state terte cu armele letale si munitiile detinute de catre cetatenii romani”

    50. Articolul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 48

    Autorizarea calatoriilor in state terte cu armele letale si munitia corespunzatoare

    (1) Persoana care detine, in conditiile prezentei legi, arme letale si care doreste sa calatoreasca cu acestea in state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, denumite in continuare state terte, are obligatia sa solicite organului de politie care i-a acordat permisul de arma eliberarea unei autorizatii in baza careia organele politiei de frontiera permit iesirea de pe teritoriul Romaniei cu armele si munitia inscrise in autorizatie, facand mentiune despre acestea in documentul de calatorie al titularului.

    (2) Armele de aparare si paza pot fi scoase de pe teritoriul Romaniei numai de catre persoanele prevazute la art. 43, in conditiile prevazute la art. 50.

    (3) Persoanele prevazute la alin. (1) au obligatia ca, la intoarcerea in Romania, sa prezinte la frontiera toate armele inscrise in documentul de calatorie pe care le-au detinut la iesirea din tara. In cazul in care, pe perioada sederii in state terte, armele inscrise in documentul de calatorie au fost pierdute, furate sau distruse, titularul trebuie sa prezinte la intoarcere, cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat romane, documente autentice, eliberate de organele de politie competente din statul in care s-a produs evenimentul, care sa certifice faptul ca persoana a reclamat pierderea, furtul sau, dupa caz, distrugerea armei, organele politiei de frontiera avand obligatia sa faca mentiune despre aceasta in documentul de calatorie si sa informeze in scris Inspectoratul General al Politiei Romane.

    (4) In situatia in care, pe perioada sederii in state terte, armele inscrise in documentul de calatorie au fost pierdute, furate sau distruse, titularul are obligatia ca, in termen de 3 zile de la intrarea in tara, sa se prezinte personal la organul de politie care i-a eliberat permisul de arma si sa depuna o declaratie cu privire la evenimentul produs, impreuna cu o copie autentificata a documentului corespunzator, emis de organele competente din statul in care s-a produs evenimentul.”

    51. Articolul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 49

    Eliberarea autorizatiei de scoatere de pe teritoriul Romaniei a armelor letale pentru calatorii in state terte

    (1) Autorizatia prevazuta la art. 48 alin. (1) se acorda daca solicitantul indeplineste urmatoarele conditii:

    a) este titular al unui permis de arma pentru armele si munitia care urmeaza sa fie inscrise in documentul de calatorie;

    b) prezinta motivele pentru care doreste sa calatoreasca in state terte cu armele si munitia pentru care solicita inscrierea in documentul de calatorie.

    (2) Autorizatia prevazuta la art. 48 alin. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la titularul acesteia, data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara, precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul Romaniei.

    (3) Cu ocazia eliberarii autorizatiei, organul de politie competent trebuie sa informeze Inspectoratul General al Politiei de Frontiera cu privire la datele prevazute la alin. (2).

    (4) Documentele care trebuie sa insoteasca cererea pentru inscrierea armelor in documentul de calatorie, procedura de acordare a autorizatiei prevazute la art. 48 alin. (1), precum si cea de inscriere a armelor si munitiei in documentul de calatorie, perioadele si conditiile in care titularul poate calatori in state terte cu armele inscrise in acest document, precum si termenul de solutionare a cererii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

    52. Articolul 50 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 50

    Autorizarea calatoriilor in interes de serviciu, in afara teritoriului Romaniei, cu armele letale si munitia din dotare

    (1) In cazul persoanelor prevazute la art. 43 care, in exercitarea atributiilor de serviciu, urmeaza sa se deplaseze in afara teritoriului Romaniei impreuna cu armele aflate in dotare, inscrierea acestor arme, precum si a munitiei corespunzatoare se face in pasaportul de serviciu de catre organele politiei de frontiera, cu ocazia iesirii din tara a acestor persoane, pe baza adeverintei eliberate titularilor de catre institutiile unde sunt incadrate aceste persoane.

    (2) Adeverinta prevazuta la alin. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la calitatea titularului acesteia, data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara, precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul Romaniei.

    (3) Institutiile la care sunt incadrate persoanele prevazute la art. 43 au obligatia sa informeze, in scris, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera ori de cate ori aceste persoane urmeaza sa calatoreasca in afara teritoriului Romaniei cu armele inscrise in pasaportul de serviciu.

    (4) Prevederile art. 48 alin. (3) se aplica in mod corespunzator si in cazul persoanelor prevazute la art. 43, in aceasta situatie organele politiei de frontiera avand obligatia sa anunte in scris si institutiile unde sunt incadrate aceste persoane.

    (5) Conditiile in care persoanele prevazute la art. 43 pot calatori in afara teritoriului Romaniei cu armele aflate in dotare se stabilesc prin ordin al conducatorului fiecarei institutii unde sunt incadrate aceste persoane.”

    53. La articolul 52, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “ART. 52

    Furtul, pierderea, distrugerea si deteriorarea documentului de calatorie in care sunt inscrise arme letale

    (1) In cazul declararii furtului, pierderii sau distrugerii, in state terte, a documentului de calatorie in care sunt inscrise armele si munitiile cu care titularul a iesit de pe teritoriul Romaniei, acesta trebuie sa se prezinte cu armele inscrise in document la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din statul unde s-a produs evenimentul, care, dupa ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Romane situatia legala a acestor arme, elibereaza titularului o adeverinta in care se inscriu datele de identitate ale acestuia, precum si marca, tipul si seriile armelor.

    (2) Adeverinta prevazuta la alin. (1) confera titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul Romaniei armele inscrise in aceasta si se retine de catre organele politiei de frontiera la intrarea in tara.”

    54. Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 54

    Procurarea si scoaterea de pe teritoriul Romaniei a armelor letale de catre strainii titulari ai dreptului de scurta sedere

    (1) Strainii care calatoresc in Romania pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii, pot fi autorizati sa procure din Romania numai arme de vanatoare, de tir sau de colectie, in vederea scoaterii acestora din Romania.

    (2) Armele si munitia corespunzatoare procurate de catre straini in timpul unei calatorii in Romania, in conditiile prevazute la alin. (1), vor fi exportate sau, dupa caz, transferate in statul de destinatie numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati sa efectueze astfel de operatiuni.

    (3) Inspectoratul General al Politiei Romane elibereaza persoanelor prevazute la alin. (1), la cerere, autorizatia de procurare a armelor daca indeplinesc urmatoarele conditii:

    a) au implinit varsta de 18 ani;

    b) fac dovada intrarii legale in Romania;

    c) prezinta autorizatia de procurare a armei sau, dupa caz, a munitiei eliberata de autoritatile competente ale statului de destinatie, cu exceptia cazului in care in acel stat procurarea armei nu este conditionata de obtinerea unei autorizatii prealabile, situatie in care solicitantul va prezenta o comunicare scrisa emisa de autoritatile competente din care sa reiasa acest fapt.

    (4) Procedura acordarii autorizatiei de procurare a armei si a autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul Romaniei de catre persoanele prevazute la alin. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

    55. Articolul 55 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 55

    Introducerea, detinerea, portul si folosirea armelor letale pe teritoriul Romaniei

    (1) Strainii care calatoresc in Romania pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vanatoarea, in conditiile legii, pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii, pot, in baza avizului de introducere a armelor in tara, sa detina si, dupa caz, sa poarte si sa foloseasca armele de vanatoare sau de tir pe care le detin, daca armele si munitia sunt inscrise in documentele de trecere a frontierei.

    (2) Avizul de introducere a armelor in tara se poate acorda strainilor de catre Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, in urmatoarele conditii:

    a) fac dovada detinerii legale a armelor in statul de unde provin;

    b) in cazul armelor de vanatoare, prezinta o invitatie nominala de la o asociatie de vanatoare din Romania, legal constituita, ce isi desfasoara activitatea conform Legii nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

    c) in cazul armelor de tir, fac dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie sau un club de tir sportiv afiliata/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate;

    d) in cazul armelor de colectie, fac dovada faptului ca urmeaza sa participe la o manifestare culturala, artistica sau istorica si prezinta invitatia unei asociatii de colectionari, legal constituita, ori a unei institutii muzeistice din Romania.

    (3) In cazul tranzitarii teritoriului Romaniei de catre straini cu armele prevazute la alin. (1), avizul prevazut la alin. (2) se acorda numai cu conditia prezentarii documentelor care atesta faptul ca introducerea armelor si munitiei respective este permisa pe teritoriul statului de destinatie.

    (4) Procedura si documentele necesare acordarii avizului prevazut la alin. (2) si (3), cantitatile de arme care pot fi introduse de straini in Romania se stabilesc in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

    56. La articolul 56, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 56

    Regimul aplicabil unor categorii speciale de straini detinatori de arme letale

    (1) Insotitorii delegatiilor straine, la nivelul sefilor de stat sau de guvern, ai altor demnitari straini care beneficiaza de protectie, precum si militarii straini pot introduce, purta si folosi, pe teritoriul Romaniei, arme de aparare si paza, pe baza de reciprocitate sau in conditiile stabilite prin acorduri bilaterale, daca acestea sunt notificate Inspectoratului General al Politiei Romane prin Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apararii Nationale ori Ministerul Administratiei si Internelor.”

    57. Articolul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 58

    Procurarea si instrainarea armelor neletale

    (1) Cetatenii romani si rezidentii statelor membre cu domiciliul, resedinta sau, dupa caz, locul de rezidenta in Romania, precum si strainii cu sedere legala in Romania, care au implinit varsta de 18 ani, pot sa procure arme neletale din categoriile C si D din anexa, precum si munitia aferenta de la orice armurier si, dupa caz, intermediar care comercializeaza astfel de arme:

    a) dupa obtinerea autorizatiei de procurare potrivit alin. (4), pentru armele prevazute in categoria C din anexa;

    b) dupa notificarea prealabila a organelor prevazute la art. 12 alin. (1), pentru armele prevazute in categoria D din anexa.

    (2) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) pot procura, in scopul detinerii, respectiv al portului si folosirii, cel mult doua arme neletale de autoaparare si un numar nelimitat de arme de tir sportiv din categoria celor prevazute in categoria C din anexa.

    (3) Armele neletale prevazute in categoria C pct. 22 din anexa pot fi procurate, in scopul detinerii, respectiv al portului si folosirii, numai de catre sportivii si antrenorii de tir.

    (4) Autorizatia de procurare a armelor neletale prevazute in categoria C din anexa se acorda persoanelor prevazute la alin. (1), daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:

    a) nu au fost condamnate, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la pedeapsa detentiunii pe viata sau la pedeapsa inchisorii mai mare de un an, cu exceptia cazurilor in care a intervenit amnistia ori reabilitarea;

    b) nu sunt invinuite sau inculpate in cauze penale pentru fapte savarsite cu intentie, potrivit legislatiei in vigoare;

    c) sunt apte din punct de vedere psihologic si medical;

    d) nu prezinta pericol pentru ordinea publica, siguranta nationala, viata si integritatea corporala a persoanelor, conform datelor si informatiilor existente la organele competente;

    e) nu le-a fost anulat in ultimii 2 ani dreptul de procurare, detinere sau, dupa caz, de port si folosire a armelor letale ori neletale supuse autorizarii, cu exceptia situatiilor in care masura anularii s-a dispus ca urmare a pierderii calitatii prevazute la art. 14 alin. (2) – (5);

    f) nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase in ultimii 5 ani arme letale si neletale supuse autorizarii, din motive imputabile lor, procurate in conditiile prezentei legi.

    (5) Prevederile art. 15 alin. (2) – (4), art. 17 si 18 se aplica in mod corespunzator pentru situatia prevazuta la alin. (4).

    (6) Dreptul de procurare a armelor prevazute la alin. (1) lit. a) se pierde, iar autorizatia de procurare a acestora se retrage de catre organul care a eliberat-o daca titularul nu mai indeplineste conditiile prevazute la alin. (4).

    (7) Armele prevazute la alin. (1) nu pot fi instrainate, incredintate sau imprumutate de catre posesorii acestora, cu exceptia cazului in care acestea sunt depuse la structura de politie competenta, la personalul abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor, la intrarea in institutiile publice, in mijloacele de transport naval ori aerian, precum si in alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri si intermediari, in vederea depozitarii ori instrainarii.

    (8) Fac exceptie de la prevederile alin. (7) armele prevazute in categoria C pct. 22 din anexa, care pot fi incredintate unei alte persoane autorizate pentru portul si folosirea unor astfel de arme, in vederea utilizarii in poligon.

    (9) Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor neletale se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

    (10) Armele si dispozitivele neletale prevazute in categoria E din anexa pot fi procurate in Romania de orice persoana care a implinit varsta de 18 ani.

    (11) Strainii care calatoresc in Romania pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii, pot fi autorizati sa procure din Romania arme neletale supuse autorizarii sau notificarii prealabile, in vederea scoaterii acestora din Romania, in conditiile prevazute la art. 54 alin. (1) – (3).”

    58. La articolul 58^1, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(2) Valabilitatea permisului de arma se prelungeste de catre structura de politie competenta in a carei raza teritoriala isi are domiciliul, resedinta sau, dupa caz, locul de rezidenta titularul dreptului, daca acesta indeplineste conditiile prevazute la art. 58 alin. (4). Prevederile art. 27 alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator.

    (3) In cazul armelor prevazute in categoria C pct. 23 din anexa, destinate pentru colectie, autoritatile competente pot acorda numai un drept de detinere. Prevederile art. 29 se aplica in mod corespunzator.”

    59. Articolul 58^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 58^2

    Anularea si suspendarea dreptului de detinere, respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii

    (1) Dreptul de detinere, respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se anuleaza daca titularul se afla in una dintre urmatoarele situatii:

    a) nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 58 alin. (4) lit. a), c) si d);

    b) nu se prezinta pana la implinirea termenului prevazut la art. 27 alin. (1) pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma;

    c) a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva;

    d) a savarsit intr-o perioada de 2 ani doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a anularii dreptului de detinere ori, dupa caz, de port si folosire a armelor;

    e) se constata faptul ca titularul a folosit armele detinute cu incalcarea conditiilor prevazute la art. 29 alin. (1) si (4);

    f) titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase in imprejurari imputabile acestuia;

    g) se constata ca, la data acordarii permisului de arma, nu indeplinea conditiile prevazute de lege pentru portul si folosirea armelor;

    h) dreptul de detinere, respectiv de port si folosire a armelor neletale s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false.

    (2) Dreptul de detinere, respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se suspenda in urmatoarele situatii:

    a) titularul nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 58 alin. (4) lit. b);

    b) titularul a savarsit una dintre contraventiile pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere, respectiv de port si folosire.

    (3) In cazul in care persoana se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) sau (2), organul competent retrage permisul de arma, iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat, cu exceptia situatiei in care armele se ridica de catre organele de politie. Prevederile art. 31 si 32 se aplica in mod corespunzator.

    (4) Masura anularii sau suspendarii dreptului de detinere, respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se comunica, in scris, titularului dreptului ori, in situatia prevazuta la alin. (1) lit. c), succesorilor acestuia. Prevederile art. 47^1 alin. (2) – (4) se aplica in mod corespunzator.”

    60. Articolul 58^3 se abroga.

    61. Articolul 60 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 60

    Pastrarea armelor neletale

    Posesorii armelor neletale din categoriile D si E din anexa au obligatia sa ia toate masurile necesare pentru pastrarea armelor la domiciliu, resedinta sau, dupa caz, la locul de rezidenta, astfel incat sa nu permita accesul persoanelor neautorizate la acestea si sa nu existe pericol de vatamare corporala accidentala.”

    62. Articolul 61 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 61

    Introducerea armelor neletale pe teritoriul Romaniei de catre straini

    (1) Introducerea de catre straini a armelor neletale din categoria celor supuse autorizarii pe teritoriul Romaniei este interzisa, cu exceptia cazurilor in care titularul face dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv afiliata/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate sau face dovada faptului ca urmeaza sa participe la o manifestare culturala, artistica sau istorica si prezinta invitatia unei asociatii de colectionari, legal constituita, ori a unei institutii muzeistice din Romania.

    (2) Strainii pot introduce in Romania arme neletale legal detinute, din categoria celor supuse notificarii prealabile, numai dupa obtinerea autorizatiei de introducere a armelor in tara.

    (3) Autorizatia de introducere a armelor in tara se acorda daca solicitantul indeplineste urmatoarele conditii:

    a) a implinit varsta de 18 ani;

    b) motiveaza, in scris, necesitatea introducerii armei pe teritoriul Romaniei.

    (4) Procedura acordarii autorizatiei prevazute la alin. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

    (5) Armele si dispozitivele neletale prevazute in categoria E din anexa pot fi introduse in Romania fara restrictii de orice persoana care a implinit varsta de 18 ani, cu respectarea conditiilor prevazute de lege privind portul si folosirea acestora.”

    63. Articolul 63 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 63

    Uzul de arma neletala

    (1) Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale, destinate pentru autoaparare, pot face uz de arma numai in poligoanele autorizate in conditiile prezentei legi sau in caz de legitima aparare ori stare de necesitate.

    (2) Armele neletale prevazute in categoriile C – E din anexa, destinate colectiei, pot fi folosite in conditiile prevazute la art. 29.

    (3) Folosirea armelor neletale in poligoanele autorizate se poate face numai in conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora.”

    64. Articolul 64 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 64

    Folosirea armelor utilitare si de agrement

    (1) Armele cu tranchilizante, harpoanele de pescuit si armele de asomare pot fi folosite, in conditiile legii, doar impotriva animalelor si mamiferelor acvatice, numai in scopul pentru care sunt destinate, in astfel de conditii incat sa nu cauzeze vatamari corporale persoanelor.

    (2) Pistoalele de start pot fi detinute si folosite de federatiile sportive nationale si cluburile sportive afiliate acestora.

    (3) Pistoalele de semnalizare pot fi detinute si folosite de persoanele fizice si juridice numai in scopul pentru care sunt destinate, in astfel de conditii incat sa nu cauzeze vatamari corporale persoanelor.

    (4) Armele sau dispozitivele neletale destinate agrementului si tirului sportiv pot fi folosite in spatii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau in spatii special amenajate sau semnalizate, in astfel de conditii incat sa nu puna in pericol integritatea corporala sau viata persoanelor.

    (5) Sunt interzise portul si folosirea armelor sau dispozitivelor neletale prevazute la alin. (4) in locuri publice.

    (6) Armele sau dispozitivele neletale prevazute la alin. (1) – (4) pot fi transportate de la domiciliul, resedinta sau, dupa caz, locul de rezidenta al detinatorului la locul unde urmeaza sa se desfasoare activitatile pentru care sunt destinate numai daca acestea sunt tinute in husa, bagaj ori ambalaj si nu sunt incarcate cu munitie.”

    65. La articolul 65, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Posesorii armelor neletale cu destinatia de autoaparare pot procura si detine maximum 100 de cartuse pentru fiecare arma dintre cele pentru care au drept de port si folosire.”

    66. La articolul 66, alineatele (2), (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(2) Persoanele juridice de drept public, altele decat cele cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, precum si persoanele juridice si unitatile subordonate sau aflate in coordonarea acestora sunt autorizate sa procure, sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale, precum si munitia corespunzatoare, in conditiile prezentei legi, pentru exercitarea atributiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare si functionare a acestora.

    (3) Persoanele juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate in coordonarea unor institutii publice, pot fi autorizate in conditiile prezentei legi, in functie de obiectul lor de activitate, sa procure, sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale, precum si munitia corespunzatoare, pentru:

    a) inarmarea personalului abilitat sa desfasoare activitati de paza, daca aceasta se justifica pentru asigurarea pazei sediilor, imobilelor sau obiectivelor care le apartin sau carora le asigura protectie, precum si a pazei persoanelor, bunurilor, valorilor sau transportului ori depozitarii de valori importante, in cazul societatilor al caror obiect de activitate il constituie prestarea de servicii in domeniul pazei ori al celor care isi pot asigura paza proprie, in conditiile legii;

    b) desfasurarea activitatilor de executare a tragerilor cu arme in poligoane special amenajate, pentru antrenament sau divertisment, precum si organizarea si desfasurarea cursurilor prevazute la art. 15 alin. (1) lit. g);

    c) desfasurarea activitatilor sportive, artistice, in centrele de productie cinematografica si televiziune, precum si in cadrul spectacolelor de circ si teatru.

    ………………………………………………………………..

    (5) Persoanele juridice straine nu pot fi autorizate sa detina sau sa foloseasca, pe teritoriul Romaniei, arme din categoria A din anexa si nici munitia corespunzatoare acestora.”

    67. Articolul 67 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 67

    Autoritatile competente sa acorde autorizari de procurare, detinere si folosire a armelor si munitiilor

    Autorizarile prevazute la art. 66 alin. (3) si (4) se acorda de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, inspectoratele judetene de politie in a caror raza de competenta se afla sediul social, respectiv punctul de lucru al persoanei juridice, precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Romane, in conditiile prezentei legi.”

    68. La articolul 68, alineatele (1), (3) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “ART. 68

    Conditiile procurarii, detinerii, pastrarii si dotarii personalului propriu cu arme si munitii

    (1) Persoanele juridice de drept public, altele decat cele cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, precum si persoanele juridice si unitatile aflate in subordonarea sau coordonarea acestora care, in exercitarea atributiilor prevazute de actele normative de organizare si functionare, desfasoara activitati specifice care necesita dotarea personalului cu arme letale si arme neletale, precum si cu munitia corespunzatoare pot procura si, dupa caz, instraina asemenea arme si munitie, in conditiile prezentei legi, prin armurierii si intermediarii autorizati in acest sens.

    ………………………………………………………………..

    (3) Pastrarea armelor si a munitiei prevazute la alin. (1) se face in spatii special destinate si avizate in conditiile prevazute de lege, asigurate in permanenta cu paza inarmata, in conditiile legii.

    ………………………………………………………………..

    (6) Evidenta prevazuta la alin. (5) se pastreaza timp de 20 ani, in cazul armelor letale si al armelor neletale supuse autorizarii.”

    69. La articolul 69, denumirea marginala, partea introductiva a alineatului (1) si alineatele (2), (3) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “ART. 69

    Dotarea personalului propriu cu arme letale sau neletale supuse autorizarii si munitii

    (1) Pot fi dotate, in conditiile prevazute la art. 68 alin. (4), cu arme letale sau neletale supuse autorizarii persoanele care:

    ………………………………………………………………..

    (2) Modelul ordinului de serviciu si continutul instructajului prevazut la alin. (1) lit. e) se stabilesc de angajator si se avizeaza de catre structurile de ordine publica din cadrul autoritatilor prevazute la art. 67.

    (3) Prevederile alin. (1) se aplica si personalului cu atributii de gestionare, administrare si intretinere a armelor detinute de persoana juridica sau unitatile prevazute la art. 68 alin. (1), care trebuie sa faca si dovada absolvirii cursurilor prevazute la art. 15 alin. (1) lit. g).

    ………………………………………………………………..

    (8) Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobandit certificat de identitate sportiva si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate, precum si folosirea acestor arme de catre sportivi, antrenori sau instructori in poligonul de tragere se fac cu avizul autoritatilor prevazute la art. 67, in conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret.”

    70. La articolul 69 alineatul (1), litera a) se abroga.

    71. La articolul 69, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:

    “(2^1) Tipul de arme si cantitatea de munitie inscrise in ordinul de serviciu se stabilesc de catre autoritatile prevazute la art. 67.”

    72. La articolul 72, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(3) Personalul care urmeaza sa desfasoare in incinta poligonului activitati permanente de supraveghere a activitatilor care se desfasoara in aceasta incinta, precum si activitati de instruire si indrumare a persoanelor care desfasoara activitati de antrenament trebuie sa detina atestatul de instructor, acordat de autoritatile prevazute la art. 67, in conditiile stabilite in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

    73. La articolul 73 alineatul (1), literele g) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “g) federatiile sportive nationale de specialitate si cluburile sau asociatiile sportive afiliate acestora pot detine si folosi arme de tir sportiv si munitia corespunzatoare, in functie de necesitati, pentru desfasurarea antrenamentelor ori concursurilor aprobate de aceste federatii;

    ………………………………………………………………..

    i) centrele de productie cinematografica, circurile, teatrele si alte asemenea institutii de cultura, arta si sport pot detine si folosi arme de recuzita sau utilitare pentru activitatile pe care le desfasoara.”

    74. La articolul 73, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(2) In cazul armelor detinute in conditiile prevazute la alin. (1) lit. g), dotarea sportivilor cu arme de tir si munitia corespunzatoare in vederea desfasurarii antrenamentelor si concursurilor se poate face numai in incinta poligoanelor, fara indeplinirea conditiilor prevazute la art. 69 alin. (1) lit. b) – d), in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a acestora.

    (3) In cazul armelor detinute in conditiile prevazute la alin. (1) lit. e) si f), dotarea persoanelor desemnate sa le foloseasca, in vederea desfasurarii activitatilor specifice, se poate face fara indeplinirea conditiilor prevazute la art. 69 alin. (1) lit. b) – d), iar in cazul armelor de panoplie si fara indeplinirea conditiei prevazute la art. 68 alin. (4).”

    75. La articolul 74, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 74

    Autorizatiile pentru procurarea, detinerea si folosirea armelor si munitiilor

    (1) In vederea procurarii de arme si munitii sau a construirii si amenajarii de poligoane, persoanele juridice prevazute la art. 66 alin. (2) – (4) trebuie sa depuna o cerere la autoritatile prevazute la art. 67, in vederea eliberarii autorizatiei corespunzatoare.”

    76. La articolul 77, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “b) sa anunte schimbarea sediului sau a punctului de lucru, cu cel putin 10 zile inainte de aceasta, la organul de politie in a carui raza de competenta este situat noul sediu, pentru efectuarea mentiunilor corespunzatoare in autorizatie;”.

    77. La articolul 79, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 79

    Autorizarea procurarii armelor si munitiei de catre societatile specializate de paza

    (1) Societatile specializate de paza, constituite potrivit Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi autorizate, la cerere, sa procure de la armurierii si intermediarii autorizati in acest sens:”.

    78. La articolul 79 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “b) in cazul activitatilor de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor: arme letale cu destinatie utilitara – numai pentru paza sediilor bancilor, centrelor de procesare a valorilor monetare ori casieriilor colectoare, partidelor parlamentare, santierelor arheologice, sediilor si punctelor de lucru ale societatilor care desfasoara activitati ce constituie monopol de stat, sediilor armurierilor si intermediarilor, depozitelor de arme, munitii, materii explozive, substante toxice, substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante, metale pretioase si pietre pretioase, obiectivelor la care se asigura paza cu jandarmi in cooperare cu societatile specializate de paza, poligoanelor in care se desfasoara activitati cu arme letale, precum si a altor locuri prevazute de lege in acest sens, iar arme neletale cu destinatie utilitara – pentru activitatile de paza a celorlalte obiective, bunuri si valori, desfasurate potrivit legii;”.

    79. La articolul 84, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 84

    Procurarea, detinerea si folosirea armelor si munitiei pentru activitati cultural-artistice

    (1) Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate in coordonarea unor institutii publice si care desfasoara activitati sportive si artistice in centrele de productie cinematografica si televiziune, precum si in cadrul unor spectacole de circ si teatru pot fi autorizate, la cerere, de catre autoritatile prevazute la art. 67 sa procure arme de panoplie si, dupa caz, utilitare sau de recuzita, in conditiile stabilite pentru persoanele prevazute la art. 73 alin. (1) lit. h) si i).”

    80. La articolul 85, partea introductiva a alineatului (2) si litera a) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(2) Autorizatia prevazuta la alin. (1) se acorda daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

    a) poligoanele de tragere indeplinesc normele tehnice de siguranta si sunt certificate in acest sens de catre Inspectoratul General al Politiei Romane;”.

    81. La articolul 85, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:

    “(4) Conditiile de avizare a poligoanelor de tragere se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

    (5) Normele tehnice de siguranta privind constructia si amenajarea poligoanelor de tragere se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor.”

    82. Articolul 86 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 86

    Conditiile procurarii armelor si munitiilor destinate folosirii in incinta poligoanelor de tragere

    (1) Persoanele juridice ale caror poligoane au fost autorizate sa functioneze in conditiile stabilite la art. 85 alin. (1) lit. a) si c) pot fi autorizate, la cerere, sa procure de la armurierii si intermediarii autorizati in acest sens:

    a) numai prin inchiriere, arme letale, precum si munitia corespunzatoare si sub orice forma prevazuta de lege, arme neletale, precum si munitia corespunzatoare, pentru poligoanele prevazute la art. 85 alin. (1) lit. a);

    b) sub orice forma prevazuta de lege, arme letale si arme neletale, precum si munitia corespunzatoare, exclusiv pentru folosirea in poligon, pentru poligoanele prevazute la art. 85 alin. (1) lit. c).

    (2) In vederea acordarii autorizatiei pentru procurarea, detinerea si folosirea armelor si munitiei de catre autoritatile prevazute la art. 67, persoanele juridice prevazute la art. 85 alin. (1) intocmesc planul de dotare cu arme si munitie, care se depune la aceste autoritati impreuna cu cererea de autorizare.

    (3) Poate fi autorizata numai procurarea acelor arme si munitii care corespund celor pentru care poligonul a fost autorizat sa fie folosite in incinta acestuia.

    (4) Pentru pastrarea unui numar mai mic de 15 arme letale, spatiul destinat depozitarii trebuie prevazut cu sistem de supraveghere video si mijloace de alarmare instalate in conditiile Legii nr. 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, conectate la dispecerate de alarmare si interventie ale unor societati specializate de paza.

    (5) In cazul depozitarii unui numar mai mare de 15 arme letale si a munitiei aferente in incinta poligoanelor, spatiile destinate pastrarii trebuie asigurate in permanenta si cu paza inarmata.”

    83. Articolul 87 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 87

    Conditiile accesului diferitelor categorii de persoane in incinta poligoanelor de tragere

    (1) In functie de destinatia poligoanelor de tragere, in incinta acestora sunt admise accesul si desfasurarea activitatilor de tragere cu arma pentru urmatoarele categorii de persoane:

    a) in cazul poligoanelor prevazute la art. 85 alin. (1) lit. a) si c), personalul angajat la societatea specializata de paza, desemnat sa poarte si sa foloseasca arme si munitie, persoanele care au absolvit sau urmeaza cursul de instruire prevazut la art. 15 alin. (1) lit. g), precum si orice persoana care a implinit varsta de 18 ani – pentru activitati de tragere de divertisment;

    b) in cazul poligoanelor prevazute la art. 85 alin. (1) lit. b), numai personalul specializat pentru repararea si testarea armelor, din cadrul armurierilor autorizati sa repare arme.

    (2) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. a), accesul in incinta poligonului de tragere este permis si cu armele aflate in dotarea persoanei sau, dupa caz, in permisul de arma al carui titular este, in vederea executarii tragerilor cu aceste arme. In cazul titularilor dreptului de detinere a armelor inscrise in permisul de arma, accesul este permis numai daca acestia prezinta autorizatia prevazuta la art. 29.

    (3) In cazul in care poligoanele prevazute la art. 85 alin. (1) lit. c) sunt destinate exclusiv pentru tragerile cu arme neletale, accesul in incinta acestora este permis oricarei persoane care a implinit varsta de 14 ani, cu conditia ca, in cazul minorilor sub 18 ani, acestia sa fie insotiti de o persoana majora. Accesul acestor persoane in incinta poligonului este permis si cu armele si munitia detinute de acestea, numai insotite de documentele care atesta dreptul de detinere sau de port si folosire a armelor.

    (4) In cazul aparitiei unor incidente in incinta poligoanelor de tragere, in urma carora au rezultat victime sau pagube materiale neplanificate, administratorul poligonului are obligatia sa actioneze in conditiile prevazute la art. 35 alin. (1) si (2).”

    84. Articolul 88 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 88

    Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca armele si munitiile pentru a putea fi detinute sau comercializate

    (1) Armele si munitiile prevazute in categoriile A – C si categoria D pct. 25 – 29 din anexa, fabricate pe teritoriul Romaniei, pot fi detinute sau comercializate numai daca indeplinesc urmatoarele conditii:

    a) sunt marcate de armurierul autorizat sa le produca;

    b) sunt certificate de catre producator ca indeplinesc conditiile de siguranta in utilizare;

    c) armele sunt inregistrate in Registrul National al Armelor.

    (2) Armele si munitiile prevazute in categoriile A – C si categoria D pct. 25 – 29 din anexa, fabricate in afara teritoriului Romaniei, introduse pe teritoriul Romaniei, pot fi comercializate sau, dupa caz, detinute de persoane fizice sau juridice din Romania numai daca:

    a) sunt marcate de producator;

    b) sunt certificate de catre producator sau de catre un organism international ca indeplinesc conditiile de siguranta in utilizare.

    (3) Sunt exceptate de la indeplinirea conditiei prevazute la alin. (2) lit. b) armele si munitiile care tranziteaza, in conditiile legii, teritoriul Romaniei.”

    85. Articolul 89 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 89

    Marcarea armelor si munitiilor

    (1) Armurierii care produc arme si munitii pe teritoriul Romaniei dintre cele prevazute in categoriile A – C si categoria D pct. 25 – 29 din anexa au obligatia ca, in procesul de fabricatie a acestora, sa aplice pe arme, munitii si pachete de munitii marcaje destinate identificarii si urmaririi acestora. Prin pachet de munitie, in sensul prezentului articol, se intelege cea mai mica unitate de ambalare de munitie completa.

    (2) Marcajul pentru arma asamblata trebuie sa indice:

    a) denumirea producatorului;

    b) tara sau locul fabricarii;

    c) seria si, dupa caz, anul de fabricatie, daca acesta nu face parte din numarul de serie.

    (3) Marcajul prevazut la alin. (2) se aplica pe cel putin o componenta esentiala a armei de foc, componenta a carei distrugere ar face imposibila utilizarea armei de foc.

    (4) Marcajul aplicat pe pachete de munitii trebuie sa indice:

    a) denumirea producatorului;

    b) numarul de identificare a lotului;

    c) calibrul;

    d) tipul de munitie.

    (5) Marcajul aplicat pe munitie trebuie sa cuprinda elementele prevazute la alin. (4) lit. a), c) si d).”

    86. Dupa articolul 89 se introduce un nou articol, articolul 89^1, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 89^1

    Trecerea armelor in circuitul civil

    (1) Armele detinute de institutiile publice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale pot fi trecute in circuitul civil numai daca sunt marcate in conditiile prezentei legi.

    (2) Marcarea armelor potrivit alin. (1) se efectueaza de catre armurieri autorizati in conditiile legii sa produca arme sau de catre institutiile publice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale.”

    87. La articolul 90, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(3) Evidenta care se tine in registrele prevazute la alin. (1) se constituie dupa criteriul elementelor prevazute la art. 89 alin. (2).”

    88. Articolul 91 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 91

    Pastrarea registrelor de evidenta a armelor si munitiilor fabricate

    (1) Registrele prevazute la art. 90 alin. (1) se pastreaza de armurierii autorizati sa produca arme si munitii timp de 20 ani, dupa care se depun, pentru arhivare, la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratele judetene de politie in a caror raza teritoriala de competenta isi au sediile sociale, respectiv punctele de lucru.

    (2) In situatia in care armurierii isi inceteaza activitatea de producere a armelor si munitiilor, registrele prevazute la art. 90 alin. (1) se depun la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratele judetene de politie in a caror raza teritoriala de competenta isi au sediile sociale, respectiv punctele de lucru, in termen de 15 zile de la incetarea activitatii.”

    89. Titlul sectiunii a 3-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “SECTIUNEA a 3-a

    Inspectia tehnica si dezactivarea armelor si munitiilor”

    90. Articolele 92 si 93 se abroga.

    91. Articolul 94 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 94

    Inspectia tehnica periodica

    (1) Inspectia tehnica periodica a armelor se efectueaza de catre armurieri autorizati in conditiile legii, in vederea verificarii indeplinirii de catre acestea a conditiilor tehnice de siguranta in utilizare.

    (2) In cazul in care se constata, cu ocazia efectuarii inspectiei tehnice periodice, ca armele verificate indeplinesc conditiile tehnice de siguranta in utilizare, armurierii prevazuti la alin. (1) elibereaza persoanei fizice sau juridice careia ii apartin certificatul de efectuare a inspectiei tehnice periodice.

    (3) Armurierii prevazuti la alin. (1) nu pot fi autorizati sa efectueze inspectia tehnica periodica a armelor care le apartin.

    (4) Cheltuielile ocazionate de efectuarea inspectiei tehnice prevazute la alin. (1) se suporta de catre detinatorul legal al armelor verificate.

    (5) Pentru armele detinute de persoanele fizice si juridice inspectia tehnica se efectueaza la solicitarea detinatorului legal, precum si la solicitarea expresa a structurilor de politie competente.

    (6) Conditiile de autorizare a armurierilor pentru a efectua inspectia tehnica periodica a armelor se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

    (7) Standardele si tehnicile de inspectie tehnica periodica a armelor se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor.”

    92. Articolul 95 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 95

    Dezactivarea armelor si regimul celor care au devenit improprii folosirii

    (1) Dezactivarea armelor de foc se realizeaza de catre armurieri avizati in conditiile legii, care elibereaza in acest sens un certificat care sa ateste dezactivarea armei de foc sau aplica pe suprafata armei de foc un marcaj clar vizibil.

    (2) Sunt arme de foc dezactivate acele arme cu toate componentele esentiale devenite definitiv nefunctionale si care nu pot fi indepartate, inlocuite sau modificate astfel incat arma de foc sa poata fi reactivata in vreun fel.

    (3) Armele care nu mai pot fi aduse in stare de functionare din cauza unor defectiuni iremediabile sunt verificate de armurierii prevazuti la alin. (1), care elibereaza in acest sens un certificat sau aplica pe suprafata armei de foc un marcaj clar vizibil. In cazul in care aceste arme sunt nevandabile, se predau armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de casare a acestora.

    (4) Conditiile de avizare a armurierilor pentru a desfasura operatiuni de dezactivare a armelor de foc se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

    (5) Standardele si tehnicile de dezactivare a armelor de foc se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor.”

    93. Articolul 96 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 96

    Metodologia de certificare

    Procedura acordarii certificatelor de dezactivare, precum si a certificatelor de efectuare a inspectiei tehnice periodice se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

    94. Articolul 97 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 97

    Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor

    (1) In cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane se constituie Registrul National al Armelor, ca sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidenta armelor, a detinatorilor de arme, precum si a operatiunilor cu arme si munitii, necesar pentru indeplinirea atributiilor legale privind gestionarea aplicarii dispozitiilor prezentei legi.

    (2) Termenul de pastrare a datelor cuprinse in evidentele Registrului National al Armelor este de 20 de ani.

    (3) Inspectoratul General al Politiei Romane exercita, prin structura care administreaza Registrul National al Armelor, urmatoarele atributii in domeniul gestionarii regimului circulatiei armelor si munitiei:

    a) gestioneaza evidenta operatiunilor cu arme si munitii, precum si cu privire la persoanele care le-au procurat si catre care s-au instrainat acestea;

    b) gestioneaza evidenta armurierilor si intermediarilor care desfasoara operatiuni cu arme, piese si munitii;

    c) gestioneaza evidenta etapelor procedurale parcurse de autoritatile competente in cazurile de declarare a pierderii, furtului sau distrugerii armelor si munitiilor aflate in circulatie, operand mentiunile corespunzatoare in evidente;

    d) coopereaza cu institutiile similare din strainatate si cu reprezentantele diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din strainatate, pentru monitorizarea operatiunilor cu arme, piese si munitii.

    (4) Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor, precum si accesul la acesta se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor.”

    95. Articolele 98, 99, 100 si 102 se abroga.

    96. Articolul 101 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 101

    Exceptii in cazul armelor militare

    Sunt exceptate de la prevederile art. 94 – 97 armele militare a caror evidenta se tine de catre institutiile care au dreptul sa le procure, sa le detina, sa le foloseasca si sa le instraineze, in conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre institutiile respective.”

    97. Titlul capitolului V se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “CAPITOLUL V

    Regimul operatiunilor cu arme, piese si munitii”

    98. Articolul 103 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 103

    Efectuarea operatiunilor cu arme

    (1) Operatiunile cu arme, piese si munitiile corespunzatoare pe teritoriul Romaniei pot fi efectuate numai de catre sau prin intermediul armurierilor sau intermediarilor, in conditiile stabilite prin prezenta lege, cu exceptia persoanelor fizice care, in baza autorizatiei de procurare ori a dovezii notificarii, dupa caz, pot procura din afara teritoriului Romaniei si introduce in tara, in conditiile legii, arme letale si neletale.

    (2) Unitatile din subordonarea sau coordonarea institutiilor publice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale pot efectua operatiuni cu arme, piese si munitii, in conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre aceste institutii.

    (3) Operatiunile cu arme, piese si munitii pot fi efectuate si de catre armurierii sau intermediarii constituiti prin acte normative in subordonarea ori coordonarea altor institutii publice.

    (4) Persoanele fizice si persoanele juridice de drept privat constituite ca armurieri sau intermediari pot efectua operatiuni cu arme, piese si munitii, in conditiile prezentei legi.

    (5) Procedura autorizarii persoanelor fizice desemnate sa desfasoare operatiuni cu arme, piese si munitii in structura armurierilor sau intermediarilor se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

    99. Articolul 104 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 104

    Armurierii

    (1) Sunt armurieri de drept urmatoarele categorii de persoane juridice:

    a) federatiile sportive nationale de specialitate, cluburile si asociatiile sportive afiliate acestora, precum si gestionarii fondurilor de vanatoare;

    b) companiile nationale si societatile comerciale constituite in baza unor acte normative in vederea efectuarii de operatiuni cu arme, piese si munitii.

    (2) Se pot constitui in armurieri, la cerere, persoanele fizice si juridice, altele decat cele prevazute la alin. (1), care indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege.”

    100. Articolul 105 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 105

    Categorii de operatiuni care pot fi desfasurate de catre armurieri

    (1) Persoanele juridice prevazute la art. 104 alin. (1) sunt autorizate sa efectueze operatiuni cu arme, piese si munitii, dupa cum urmeaza:

    a) institutiile publice, altele decat cele care au competente in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, si unitatile aflate in subordonarea sau coordonarea acestora care, prin competentele conferite de lege, desfasoara activitati ce necesita detinerea si folosirea armelor si munitiilor, precum si federatiile sportive nationale de specialitate, cluburile sau asociatiile sportive afiliate acestora si gestionarii fondurilor de vanatoare, pentru operatiuni de procurare, instrainare in scop necomercial, reparare si depozitare;

    b) companiile nationale si societatile comerciale constituite in baza unor acte normative, pentru efectuarea operatiunilor in vederea carora au fost constituite.

    (2) Persoanele fizice si juridice prevazute la art. 104 alin. (2) pot fi autorizate, la cerere, sa desfasoare operatiuni cu arme din categoriile B, C si D din anexa, piesele acestora, precum si cu munitia corespunzatoare.

    (3) Importul, exportul, transferul sau tranzitul armelor si munitiilor care se incadreaza in categoria produselor militare, potrivit legii, sunt supuse si controlului autoritatilor cu atributii in domeniul produselor strategice sau cu dubla utilizare.”

    101. Articolul 106 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 106

    Constituirea armurierilor

    (1) Persoanele fizice si juridice prevazute la art. 104 alin. (2) se pot constitui ca armurieri, in baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Romane, dupa includerea in obiectul de activitate a operatiunilor cu arme, piese si munitii.

    (2) Autorizatia prevazuta la alin. (1) se acorda numai daca toti asociatii si administratorii indeplinesc conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) lit. c) si d) si nu figureaza cu mentiuni in certificatul de cazier fiscal, iar cei care desfasoara activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii letale indeplinesc si conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) lit. a) si c) – g).

    (3) Persoanele fizice se pot constitui ca armurieri, in baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Romane, daca indeplinesc si conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) lit. a) si c) – g).”

    102. La articolul 107, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

    “(3) Autorizatia prevazuta la art. 106 alin. (3) se retrage de catre autoritatea care a acordat-o in situatia in care aceasta constata ca persoana fizica nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) lit. a) si c) – g). Retragerea autorizatiei are ca efect pierderea calitatii de armurier a persoanei fizice.”

    103. Articolul 108 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 108

    Autorizarea desfasurarii operatiunilor cu arme si munitii

    (1) Armurierii constituiti in conditiile prevazute la art. 106 pot efectua operatiuni cu arme, piese si munitii, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor legii privind regimul monopolului de stat, numai dupa obtinerea autorizatiei pentru operatiuni cu arme si munitii, acordata de autoritatile competente pentru fiecare categorie de operatiuni dintre cele prevazute la alin. (3) – (6).

    (2) Autoritatile competente care acorda autorizatia prevazuta la alin. (1) sunt Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ori inspectoratele judetene de politie in a caror raza teritoriala isi are sediul social armurierul sau, dupa caz, punctul de lucru unde urmeaza sa se desfasoare operatiunile pentru care se solicita autorizarea.

    (3) Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de producere a armelor letale si armelor neletale, precum si a componentelor acestora se acorda armurierilor daca acestia indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

    a) detin spatii destinate efectuarii operatiunilor de producere a armelor, pieselor si munitiilor, asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate;

    b) detin spatii corespunzatoare, destinate depozitarii armelor si pieselor, avizate de organele de politie, precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie, autorizate de inspectoratul teritorial de munca;

    c) detin, dupa caz, poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor.

    (4) Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de comercializare sau, dupa caz, depozitare a armelor, pieselor si munitiilor se acorda armurierului care indeplineste urmatoarele conditii:

    a) detine, dupa caz, spatii corespunzatoare destinate efectuarii operatiunilor de comercializare a armelor, pieselor si munitiilor, asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate;

    b) detine, dupa caz, spatii corespunzatoare, destinate depozitarii armelor si pieselor, avizate de organele de politie, precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie, autorizate de inspectoratul teritorial de munca.

    (5) Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de reparare a armelor se acorda numai daca armurierul indeplineste urmatoarele conditii:

    a) detine spatii corespunzatoare, destinate depozitarii armelor si pieselor, avizate de organele de politie, precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie, autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate in conditiile stabilite la alin. (3) lit. a);

    b) detine, dupa caz, poligoane pentru verificarea armelor, autorizate in conditiile prezentei legi.

    (6) Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de transport al armelor, pieselor si munitiilor letale se acorda numai daca armurierul indeplineste urmatoarele conditii:

    a) detine in mod legal si utilizeaza mijloace de transport omologate in conditiile legii de Registrul Auto Roman;

    b) detine spatii corespunzatoare, destinate depozitarii armelor si pieselor, avizate de organele de politie, precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie, autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate in conditiile stabilite la alin. (3) lit. a).

    (7) Este interzisa amenajarea depozitelor de munitii in incinta imobilelor de locuinte.

    (8) In autorizatia prevazuta la alin. (1) se mentioneaza in mod expres categoriile de operatiuni cu arme, piese si munitii care pot fi efectuate de catre armurier, iar in functie de spatiul destinat acestora si de nivelul de securitate, cantitatea de munitie ce poate fi depozitata in acestea, conform avizului inspectoratului teritorial de munca.”

    104. Articolul 109 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 109

    Categorii de operatiuni care pot fi desfasurate de armurierii autorizati

    Armurierii autorizati in conditiile art. 108 pot desfasura urmatoarele activitati:

    a) cei autorizati sa desfasoare operatiuni de comercializare a armelor, pieselor si munitiilor: cumparare, vanzare, inchiriere, schimb, import, export si transfer de arme si munitii, precum si intermedierea efectuarii acestor operatiuni;

    b) cei autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor: reparare si verificare a armelor, efectuarea inspectiilor tehnice in baza autorizatiei eliberate de autoritatile prevazute la art. 67;

    c) cei autorizati sa desfasoare operatiuni de producere a armelor, pieselor si munitiilor: producerea, asamblarea, modificarea, prelucrarea, experimentarea, efectuarea inspectiilor tehnice, casarea si distrugerea de arme si, dupa caz, munitii;

    d) cei autorizati sa desfasoare operatiuni de transport: sa efectueze transporturi de arme, piese si munitii in tara, in si din strainatate, cu mijloace de transport proprii sau inchiriate, omologate in conditiile legii.”

    105. Articolul 110 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 110

    Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de comert cu arme, piese si munitii

    (1) Armurierii care desfasoara operatiuni de comert cu arme, piese si munitii au urmatoarele obligatii:

    a) sa introduca in circuitul comercial numai armele si munitiile care indeplinesc conditiile prevazute la art. 88 alin. (1) si (2);

    b) sa comercializeze armele, piesele si munitiile numai catre persoanele fizice si juridice autorizate sa le procure;

    c) sa procure arme, piese si munitii numai de la persoane juridice romane sau straine, autorizate sa desfasoare asemenea operatiuni, precum si de la persoane fizice care le detin si le instraineaza in conditii de legalitate;

    d) sa isi constituie registre in care sa tina evidenta operatiunilor cu arme, piese si munitii, conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care au regim special si se inregistreaza la autoritatile prevazute la art. 108 alin. (2), si sa le prezinte pentru control organelor competente;

    e) sa prezinte la control organelor de politie abilitate documentele de efectuare a operatiunilor cu arme, piese si munitii, precum si documentele in baza carora au vandut armele;

    f) sa comunice autoritatilor prevazute la art. 108 alin. (2), in termen de 15 zile de la data procurarii, lista persoanelor juridice care au procurat sau, dupa caz, de la care au procurat arme, piese si munitii, precum si datele de identificare ale acestor arme si munitii;

    g) sa asigure conditiile de securitate deplina a armelor, pieselor si munitiilor aflate in gestiune, sa nu expuna in vitrina arme autentice, iar cumparatorii sau vizitatorii sa nu aiba posibilitatea de a lua o arma din rastel sau raft;

    h) sa inscrie in autorizatia de procurare, eliberata de organele de politie si prezentata de cumparator, datele necesare identificarii armei vandute, numarul facturii si pozitia din registrul de evidenta a armelor depuse spre vanzare;

    i) sa elibereze deponentului o dovada de primire a armelor, pieselor si munitiilor, iar dupa vanzare, o copie de pe factura;

    j) sa anunte imediat organul de politie cand constata ca la armele primite in consignatie de la persoanele fizice si juridice sunt modificari vizibile sau acestea prezinta alte caracteristici decat cele originale;

    k) sa solicite avizul politiei pentru persoanele angajate sa faca operatiuni cu arme, piese si munitii.

    (2) Registrele prevazute la alin. (1) lit. d) se pastreaza de catre armurieri timp de 20 de ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme, respectiv: tipul, marca, modelul, calibrul, continutul marcajului, precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. Dupa implinirea termenului de 20 de ani sau in termen de 15 zile de la incetarea activitatii, registrele se depun, pentru arhivare, la autoritatile prevazute la art. 108 alin. (2).

    (3) In vederea desfasurarii operatiunilor comerciale de import si export cu arme, piese si munitii, in conditiile prezentei legi, armurierii au obligatia sa solicite in prealabil avizul Inspectoratului General al Politiei Romane.

    (4) Avizul pentru import-export se acorda individual, pentru fiecare transport si numai pentru tipul, marca si cantitatile de arme, piese si munitii care fac obiectul fiecarei operatiuni. Termenul de valabilitate a avizului este de 6 luni de la data acordarii, cu exceptia avizelor acordate pe licentele de import-export eliberate de autoritatile cu atributii in domeniul exporturilor strategice care vor avea valabilitatea licentei. Neefectuarea in termen a operatiunii pentru care s-a acordat avizul, indiferent de motiv, duce la anularea acestuia.

    (5) In termen de 30 de zile de la efectuarea importului sau exportului, armurierul trebuie sa depuna la autoritatea prevazuta la art. 108 alin. (2) documentele in baza carora s-a efectuat operatiunea.

    (6) Schimbarea destinatiei armelor sau a munitiei procurate de catre armurieri, in conditiile prezentei legi, se face cu avizul autoritatilor prevazute la art. 67.

    (7) Procedura si conditiile acordarii avizului prevazut la alin. (4) se stabilesc in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

    106. Articolul 111 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 111

    Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de reparare a armelor

    (1) Armurierii care desfasoara operatiuni de reparare a armelor au urmatoarele obligatii:

    a) sa comunice inspectoratelor judetene de politie sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, la solicitarea acestora, lista armelor primite la reparat ori carora le-au schimbat una sau mai multe piese si a posesorilor acestor arme;

    b) sa tina evidenta reparatiilor efectuate in registrele constituite potrivit art. 110 alin. (1) lit. d) si sa le prezinte organelor de politie competente pentru control;

    c) sa nu primeasca spre reparare decat arme pentru care se face dovada ca sunt detinute legal;

    d) in cazul in care posesorul armei nu face dovada ca o detine legal, sa instiinteze de indata organul de politie cel mai apropiat.

    (2) Registrele prevazute la alin. (1) lit. b) se pastreaza de catre armurieri timp de 20 de ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme, respectiv: tipul, marca, modelul, calibrul, continutul marcajului, precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. Dupa implinirea termenului de 20 de ani sau in termen de 15 zile de la incetarea activitatii, registrele se depun, pentru arhivare, la autoritatile prevazute la art. 108 alin. (2).”

    107. Dupa articolul 111 se introduce un nou articol, articolul 111^1, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 111^1

    Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de producere a armelor, pieselor si munitiilor

    Armurierii care desfasoara operatiuni de producere a armelor, pieselor si munitiilor au urmatoarele obligatii:

    a) sa detina un sistem de control al procesului de producere, asamblare, modificare, prelucrare, experimentare, dezactivare, casare si distrugere a armelor letale si neletale, in care sa fie evidentiate atat armele, componentele esentiale ale acestora, cat si rebuturile;

    b) sa isi constituie registre in care sa tina evidenta operatiunilor cu arme si munitii, in conditiile prevazute la art. 90, si sa le prezinte, pentru control, organelor competente;

    c) sa solicite avizul politiei pentru persoanele angajate sa faca operatiuni cu arme, piese si munitii;

    d) sa detina spatii destinate efectuarii operatiunilor de producere a armelor, pieselor si munitiilor, asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate;

    e) sa detina spatii corespunzatoare, destinate depozitarii armelor si pieselor, avizate de organele de politie, precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie, autorizate de inspectoratul teritorial de munca.”

    108. Articolul 112 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 112

    Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de transport al armelor, pieselor si munitiilor

    (1) Armurierii care desfasoara operatiuni de transport al armelor, pieselor si munitiilor au urmatoarele obligatii:

    a) sa asigure paza transporturilor cu arme, piese si munitii pe care le efectueaza, precum si conditiile de siguranta ale acestora;

    b) sa tina evidenta operatiunilor de transport efectuate, a rutelor urmate, a cantitatilor de arme, piese si munitii transportate, precum si a beneficiarilor operatiunii efectuate in registre constituite potrivit art. 110 alin. (1) lit. d) si sa le prezinte, pentru control, organelor competente;

    c) sa se asigure de scopurile licite ale beneficiarilor operatiunilor de transport, precum si de provenienta legala a armelor transportate.

    (2) Registrele prevazute la alin. (1) lit. b) se pastreaza de catre armurieri timp de 20 de ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme, respectiv: tipul, marca, modelul, calibrul, continutul marcajului, precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. Dupa implinirea termenului de 20 de ani sau in termen de 15 zile de la incetarea activitatii, registrele se depun, pentru arhivare, la autoritatile prevazute la art. 108 alin. (2).

    (3) Conditiile minime de securitate a transportului de arme, piese si munitii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

    109. Dupa articolul 113 se introduce un nou articol, articolul 113^1, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 113^1

    Intermediarii

    (1) Sunt intermediari de drept companiile nationale si societatile comerciale constituite in baza unor acte normative in vederea efectuarii de operatiuni de achizitionare, comercializare sau realizare de transferuri cu arme.

    (2) Se pot constitui in intermediari, la cerere, persoanele fizice si juridice care indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege.

    (3) Prevederile art. 106 si 107, art. 108 alin. (4) si art. 110 se aplica in mod corespunzator activitatii intermediarilor.”

    110. Articolul 114 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 114

    Procurarea armelor letale de pe teritoriul Romaniei

    (1) Procurarea unei arme letale, precum si a munitiilor corespunzatoare, de pe teritoriul Romaniei, de catre rezidentii statelor membre care nu au domiciliul, resedinta sau, dupa caz, locul de rezidenta in Romania, in scopul scoaterii acesteia din tara, se poate face, in conditiile prezentei legi, numai in baza permisului de transfer al armei sau, dupa caz, al munitiei, eliberat de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau de inspectoratele judetene de politie in a caror raza teritoriala de competenta isi desfasoara activitatea de comercializare a armelor armurierul sau intermediarul de la care urmeaza sa fie procurata arma.

    (2) Permisul de transfer prevazut la alin. (1) se elibereaza la cerere, daca solicitantul indeplineste urmatoarele conditii:

    a) a implinit varsta de 18 ani;

    b) face dovada faptului ca este rezident al unui stat membru;

    c) prezinta acordul prealabil eliberat de autoritatile competente ale statului membru al carui rezident este, cu exceptia cazului in care in acel stat procurarea armei nu este conditionata de obtinerea unei autorizatii prealabile, situatie in care solicitantul va prezenta o comunicare scrisa emisa de autoritatile competente din care sa reiasa acest fapt.

    (3) Sunt interzise detinerea, portul si folosirea pe teritoriul Romaniei a armelor de aparare si paza de catre rezidentii statelor membre care nu au domiciliul, resedinta sau, dupa caz, locul de rezidenta in Romania, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 56 si art. 129 alin. (2). Procurarea acestor arme este permisa numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati sa le transfere in afara teritoriului Romaniei.

    (4) Armele si munitia corespunzatoare procurate de catre rezidentul unui stat membru in timpul unei calatorii in Romania, in conditiile prevazute la alin. (1), vor fi transferate in statul al carui rezident este prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati.

    (5) Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza de indata autoritatile competente ale statelor membre ai caror rezidenti au procurat arme si munitii in conditiile alin. (1) despre fiecare achizitie efectuata.

    (6) Procedura eliberarii permisului de transfer se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

    (7) Procurarea, detinerea, portul si folosirea armelor si a munitiilor corespunzatoare, pe teritoriul Romaniei, de catre rezidentii statelor membre cu domiciliul, resedinta sau, dupa caz, locul de rezidenta in Romania, precum si scoaterea armelor si a munitiilor din tara se pot face in conditiile prevazute de lege pentru cetatenii romani.”

    111. Articolul 115 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 115

    Introducerea armelor si munitiilor pe teritoriul Romaniei

    (1) Rezidentii statelor membre care nu au domiciliul, resedinta sau, dupa caz, locul de rezidenta in Romania pot intra pe teritoriul Romaniei, in conditiile prezentei legi, numai cu armele si munitiile a caror procurare si detinere este permisa in Romania, fara plata vreunei taxe sau redevente.

    (2) Pot intra pe teritoriul Romaniei cu armele de foc legal detinute numai rezidentii statelor membre care sunt titulari ai unui pasaport european pentru arme de foc in care sunt inscrise aceste arme, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

    a) documentul sa fie valabil;

    b) sa nu existe in acest document mentiunea ca introducerea armei este interzisa pe teritoriul Romaniei;

    c) in cazul armelor de vanatoare, titularul sa prezinte la intrarea pe teritoriul Romaniei o invitatie din partea unei asociatii de vanatoare romane legal constituite, iar in cazul armelor de tir, titularul sa prezinte dovada ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de federatiile sportive nationale de specialitate care folosesc in cadrul probelor sportive arme de tir, din cele prevazute in anexa;

    d) in cazul armelor de vanatoare, de tir sau al armelor de colectie functionale, cu exceptia situatiilor prevazute la lit. c), sa existe in document mentiunea referitoare la existenta autorizatiei de introducere a armelor respective in Romania.

    (3) Inspectoratul General al Politiei Romane intocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor letale si a munitiilor a caror introducere pe teritoriul Romaniei este interzisa sau este conditionata de obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. (2) lit. d).

    (4) Introducerea de catre rezidentii statelor membre a armelor neletale din categoria celor supuse autorizarii pe teritoriul Romaniei este interzisa, cu exceptia cazurilor in care titularul face dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv afiliata/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate ori, dupa caz, face dovada faptului ca urmeaza sa participe la o manifestare culturala, artistica sau istorica si prezinta invitatia unei asociatii de colectionari, legal constituita, ori a unei institutii muzeistice din Romania.

    (5) Rezidentii statelor membre pot introduce in Romania arme neletale legal detinute, din categoria celor supuse notificarii prealabile, numai dupa obtinerea autorizatiei de introducere a armelor in tara.

    (6) Autorizatia de introducere a armelor in tara, prevazuta la alin. (5), se acorda daca solicitantul indeplineste urmatoarele conditii:

    a) a implinit varsta de 18 ani;

    b) motiveaza, in scris, necesitatea introducerii armei pe teritoriul Romaniei.

    (7) Procedura acordarii autorizatiei prevazute la alin. (6) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

    (8) Armele si dispozitivele neletale din categoria E din anexa pot fi introduse in Romania fara restrictii.

    (9) In situatia in care, pe timpul sederii in Romania, rezidentii statelor membre pierd, li se fura sau li se distrug armele cu care au intrat in conditiile prevazute la alin. (2) si (4), acestia au obligatia sa anunte, in conditiile legii, organele de politie in a caror raza de competenta s-a produs evenimentul, acestea eliberandu-le cu aceasta ocazie o dovada in acest sens care va fi prezentata autoritatilor competente, la solicitarea acestora.”

    112. Articolul 118 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 118

    Regimul detinerii, portului si folosirii armelor de catre rezidentii statelor membre pe teritoriul Romaniei

    (1) Rezidentii statelor membre care nu au domiciliul, resedinta sau dupa caz, locul de rezidenta in Romania, titulari ai pasaportului european pentru arme de foc, pot detine sau, dupa caz, pot purta si folosi armele introduse in Romania in conditiile prevazute la art. 115 alin. (2), (4) si (5) numai in scopurile pentru care sunt destinate aceste arme, in conditiile stabilite de lege pentru cetatenii romani.

    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) pot achizitiona munitia aferenta armelor introduse in Romania de la armurieri numai in baza pasaportului european pentru arme de foc si a autorizatiei de introducere a armelor de foc pe teritoriul Romaniei ori a documentelor prevazute la art. 115 alin. (2) lit. c), in cantitatile prevazute la art. 44.

    (3) Rezidentii statelor membre pot instraina armele de foc introduse pe teritoriul Romaniei, in baza permisului de transfer eliberat de autoritatile competente ale statului ai carui rezidenti sunt, numai prin intermediul unui armurier sau intermediar autorizat.”

    113. La articolul 119, denumirea marginala si alineatul (1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “ART. 119

    Regimul pasaportului european pentru arme de foc

    (1) Cetatenii romani si rezidentii statelor membre cu domiciliul, resedinta sau, dupa caz, locul de rezidenta in Romania care detin, in conditiile prezentei legi, arme letale si care doresc sa calatoreasca cu acestea in statele membre pot solicita organului de politie care le-a acordat permisul de arma eliberarea unui pasaport european pentru arme de foc.”

    114. La articolul 120, alineatele (1) – (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “ART. 120

    Conditiile acordarii, prelungirii si retragerii pasaportului european pentru arme de foc

    (1) Pasaportul european pentru arme de foc se acorda daca solicitantul este titular al unui permis de arma pentru armele care urmeaza sa fie inscrise in acest document.

    (2) Pasaportul european pentru arme de foc se acorda cu o valabilitate de 5 ani, perioada care poate fi prelungita cu inca 5 ani.

    (3) Pasaportul european pentru arme de foc se retrage in cazul anularii sau suspendarii dreptului de detinere, port si folosire a armelor de foc. Odata cu incetarea situatiei care a determinat suspendarea dreptului de port si folosire a armelor de foc, pasaportul european pentru arme de foc se restituie titularului.”

    115. Articolul 122 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 122

    Permisul de transfer al armelor in statele membre

    (1) Persoanele fizice, armurierii sau intermediarii care doresc sa transfere pe teritoriul unui stat membru armele de foc detinute sau achizitionate in Romania sunt obligati sa solicite in prealabil structurilor de politie competente eliberarea permisului de transfer.

    (2) In vederea obtinerii documentului prevazut la alin. (1), persoanele interesate trebuie sa comunice organelor de politie competente urmatoarele informatii:

    a) numele si adresa vanzatorului sau persoanei care cedeaza si ale cumparatorului ori beneficiarului, respectiv ale proprietarului;

    b) adresa destinatarului catre care armele vor fi trimise sau transportate;

    c) numarul armelor care urmeaza sa fie transportate;

    d) caracteristicile care permit identificarea fiecarei arme si indicarea armei de foc care a facut obiectul unui control cu privire la marcajele de identificare a armelor de foc;

    e) mijloacele de transfer;

    f) data plecarii si data estimativa a sosirii;

    g) acordul prealabil eliberat de autoritatile statului de destinatie sau o comunicare emisa de autoritatile competente din care sa reiasa faptul ca acesta nu este necesar.

    (3) Permisul de transfer al armelor trebuie sa contina informatiile prevazute la alin. (2) si este valabil numai pentru armele si perioada de timp inscrise in acesta. Documentul trebuie sa insoteasca armele pe tot parcursul transferului, pana la destinatie, si este supus controlului autoritatilor competente ale statelor membre tranzitate.

    (4) Inspectoratul General al Politiei Romane trebuie sa comunice autoritatilor competente ale statului de destinatie si ale celor de tranzit datele inscrise in permisul de transfer al armelor, pana cel tarziu la data inceperii operatiunii de transfer.”

    116. Dupa articolul 122 se introduce un nou articol, articolul 122^1, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 122^1

    Transferul temporar al armelor in statele membre

    (1) Transferul temporar al armelor de foc de pe teritoriul Romaniei intr-un stat membru se realizeaza in conditiile prevazute la art. 122.

    (2) Permisul de transfer temporar al armelor de foc se acorda cu o valabilitate de un an, perioada care poate fi prelungita cu inca un an.

    (3) Persoanele responsabile de efectuarea transferului temporar au obligatia ca, in termen de 10 zile de la revenirea armelor in tara, sa anunte despre acest fapt autoritatile competente care au eliberat permisul de transfer.”

    117. Articolul 123 se abroga.

    118. Articolul 124 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 124

    Autorizatia de transfer fara acord prealabil

    (1) Armurierii si intermediarii de pe teritoriul Romaniei care sunt autorizati sa desfasoare operatiuni de comercializare a armelor si pieselor pot solicita acordarea unei autorizatii de transfer fara acord prealabil, in baza careia pot efectua operatiuni de transfer al armelor de foc catre armurieri si intermediari din alte state membre, in care nu se conditioneaza aceste transferuri de acordarea unei autorizari prealabile, pe toata perioada de valabilitate a documentului, numai cu tipurile de arme si catre statele membre inscrise in autorizatie.

    (2) Autorizatia de transfer fara acord prealabil se acorda, la cerere, de catre organul de politie in a carui raza de competenta isi desfasoara activitatea armurierul si/sau intermediarul, pentru o perioada de 3 ani, numai pentru tipurile de arme pentru care s-a solicitat autorizarea.

    (3) In autorizatia de transfer fara acord prealabil se inscriu de catre organul de politie care o elibereaza urmatoarele:

    a) datele de identificare ale armurierului si/sau intermediarului;

    b) tipurile de arme care fac obiectul operatiunilor de transfer;

    c) statele care permit fara acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmeaza sa faca obiectul transferului;

    d) perioada de valabilitate a autorizatiei.

    (4) Efectuarea oricarei operatiuni de transfer in baza autorizatiei prevazute la alin. (1) este conditionata de informarea de catre armurier si/sau intermediar a organului de politie competent, cel tarziu pana la data inceperii operatiunii, cu privire la datele prevazute la art. 122 alin. (2). lit. a) – f).

    (5) Inspectoratul General al Politiei Romane trebuie sa transmita de indata autoritatilor competente ale statului de destinatie a transferului datele comunicate de armurieri si/sau intermediari in conditiile alin. (4).

    (6) Autorizatiile de transfer fara acord prealabil pot fi anulate sau, dupa caz, suspendate de catre organele de politie competente, prin decizie motivata, ori de cate ori exista date certe ca operatiunile de transfer prezinta pericol pentru ordinea publica, siguranta nationala, viata si integritatea corporala a persoanelor.”

    119. Articolul 125 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 125

    Acordul prealabil

    (1) Armurierii si intermediarii autorizati sa desfasoare operatiuni cu arme, piese si munitii pe teritoriul Romaniei, precum si cetatenii romani ori rezidentii statelor membre cu domiciliul, resedinta sau, dupa caz, locul de rezidenta in Romania pot achizitiona arme letale si, dupa caz, munitii din statele membre, cu conditia obtinerii acordului prealabil eliberat de structurile de politie competente din Romania.

    (2) Acordul prealabil se acorda, la cerere, in urmatoarele conditii:

    a) solicitantul indeplineste conditiile prevazute de prezenta lege pentru procurarea si detinerea armelor care fac obiectul transferului;

    b) exista garantii cu privire la faptul ca transportul armelor pe teritoriul Romaniei urmeaza sa se desfasoare in conditii de securitate, potrivit legii.

    (3) Acordul prealabil se acorda pentru fiecare transfer si cuprinde informatiile prevazute la art. 122 alin. (2) lit. a) – d).

    (4) Obtinerea acordului prealabil nu este necesara in cazul armelor care au facut obiectul unui transfer temporar.

    (5) Inspectoratul General al Politiei Romane intocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor si a munitiilor al caror transfer pe teritoriul Romaniei poate fi efectuat in baza unei autorizatii fara acord prealabil.”

    120. Articolul 126 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 126

    Introducerea pe teritoriul Romaniei a armelor si pieselor care fac obiectul unui transfer autorizat

    Introducerea pe teritoriul Romaniei a armelor si pieselor care fac obiectul unui transfer autorizat in conditiile art. 122 este permisa de catre organele politiei de frontiera numai daca acestea sunt insotite de permisul de transfer.”

    121. Dupa articolul 126 se introduce un nou articol, articolul 126^1, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 126^1

    Tranzitul armelor, pieselor si munitiilor pe teritoriul Romaniei

    (1) Tranzitul armelor, pieselor si munitiilor pe teritoriul Romaniei se efectueaza in baza avizului de tranzit eliberat de catre structurile teritoriale ale Politiei de Frontiera Romane.

    (2) Pentru obtinerea avizului de tranzit, persoanele fizice sau persoanele juridice autorizate trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte ca accesul pe teritoriul statului de destinatie este permis.

    (3) Procedura si documentele necesare acordarii avizului prevazut la alin. (1) se stabilesc in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

    122. Articolele 127 si 128 se abroga.

    123. Articolul 132 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 132

    Contraventii

    Sunt considerate contraventii urmatoarele fapte:

    1. nerespectarea obligatiei prevazute la art. 7 alin. (2) de a prezenta pentru control armele, piesele si munitiile detinute, la solicitarea organelor de politie;

    2. nerespectarea obligatiei de anuntare a pierderii, furtului sau disparitiei armelor letale in termenul prevazut la art. 8 alin. (1);

    3. incredintarea armelor letale sau neletale supuse autorizarii, pentru care s-a obtinut dreptul de detinere, respectiv de port si folosire de catre posesorii acestora, unor persoane neautorizate in conditiile prezentei legi;

    4. neindeplinirea obligatiei de a nu instraina documentele prevazute la art. 8 alin. (2) si art. 120 alin. (5);

    5. neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 9 alin. (3);

    6. nedeclararea informatiilor prevazute la art. 13 in termenul stabilit;

    7. nerespectarea interdictiilor prevazute la art. 18 alin. (3);

    8. nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 18 alin. (2) si art. 23;

    9. neindeplinirea obligatiei de prezentare la politie in vederea solicitarii acordarii permisului de arma, in termenul prevazut la art. 24 alin. (1);

    10. nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 24 alin. (3);

    11. neindeplinirea obligatiei de pastrare a armelor in conditiile prevazute la art. 28 alin. (1) si (2);

    12. nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 29 alin. (1), (2) si (4);

    13. nerespectarea interdictiilor prevazute la art. 29 alin. (6);

    14. pastrarea sau portul armei fara indeplinirea conditiilor prevazute la art. 33 alin. (1), (2) sau, dupa caz, alin. (3);

    15. nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 35 alin. (1) si (2);

    16. transportul armelor de vanatoare fara indeplinirea conditiilor prevazute la art. 38 alin. (1);

    17. portul armelor de vanatoare fara indeplinirea conditiilor prevazute la art. 38 alin. (2);

    18. nerespectarea obligatiei de a nu lasa arma de vanatoare in gaj sau in alte forme de garantie, prevazuta la art. 40 alin. (2);

    19. transportul armelor de tir fara indeplinirea conditiilor prevazute la art. 42 alin. (1);

    20. nerespectarea interdictiilor prevazute la art. 44 alin. (5);

    21. nerespectarea obligatiei prevazute la art. 48 alin. (3);

    22. neindeplinirea obligatiei prevazute la art. 48 alin. (4) in termenul stabilit;

    23. nedeclararea furtului, pierderii, deteriorarii sau distrugerii permisului de arma ori a pasaportului european pentru arme de foc, in termenul prevazut la art. 51 alin. (1), respectiv la art. 121 alin. (1);

    24. nerespectarea interdictiilor prevazute la art. 58 alin. (7);

    25. instrainarea sau procurarea armelor neletale fara respectarea prevederilor art. 58 alin. (10);

    26. neprezentarea la politie in vederea solicitarii eliberarii certificatului de detinator, in termenul prevazut la art. 59 alin. (1);

    27. nerespectarea interdictiilor prevazute la art. 59 alin. (3);

    28. neindeplinirea obligatiei prevazute la art. 60 cu privire la pastrarea armelor la domiciliu, resedinta sau rezidenta;

    29. neindeplinirea conditiilor prevazute la art. 62 alin. (1) si alin. (2) lit. c);

    30. neindeplinirea obligatiei de notificare prealabila a organelor prevazute la art. 12 alin. (1), conform art. 58 alin. (1) lit. b);

    31. neindeplinirea conditiilor prevazute la art. 62 alin. (2) lit. a) si b) cu privire la portul de arma;

    32. portul, folosirea si transportul armelor neletale utilitare si de agrement fara respectarea conditiilor prevazute la art. 64;

    33. nerespectarea obligatiei prevazute la art. 65 alin. (1);

    34. pastrarea armelor fara indeplinirea conditiilor prevazute la art. 68 alin. (3);

    35. nerespectarea obligatiilor privind registrele de evidenta a armelor, munitiei si personalului dotat cu acestea, stabilite la art. 68 alin. (5) – (7);

    36. nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 69 alin. (4);

    37. nerespectarea obligatiei de a desfasura activitatile prevazute la art. 71 alin. (1);

    38. nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 77;

    39. nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 81;

    40. nerespectarea prevederilor art. 91;

    41. nerespectarea prevederilor art. 107 alin. (1);

    42. nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 110 alin. (1) lit. d), f) si g) si alin. (2), art. 111 alin. (2), art. 111^1 lit. b) si art. 112 alin. (2);

    43. nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 110 alin. (1) lit. a) – c) si k);

    44. nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 110 alin. (1) lit. e) si h) – j);

    45. nerespectarea obligatiei prevazute la art. 110 alin. (3);

    46. nerespectarea obligatiei prevazute la art. 110 alin. (5);

    47. nerespectarea obligatiei prevazute la art. 110 alin. (6);

    48. nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 111 si art. 111^1 lit. a), c), d) si e);

    49. nerespectarea obligatiei prevazute la art. 112 alin. (1) lit. b);

    50. nerespectarea obligatiei prevazute la art. 122^1 alin. (3);

    51. nerespectarea obligatiei prevazute la art. 124 alin. (4);

    52. pierderea armelor letale sau neletale supuse autorizarii;

    53. pierderea munitiei corespunzatoare armelor letale sau neletale supuse autorizarii.”

    124. Articolul 133 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 133

    Sanctiuni

    (1) Contraventiile prevazute la art. 132 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

    a) cu amenda de la 100 lei la 500 lei, cele prevazute la pct. 2, 6 si 21 – 23;

    b) cu amenda de la 501 lei la 1.000 lei, cele prevazute la pct. 4, 9, 24, 26 si 28;

    c) cu amenda de la 1.001 lei la 2.000 lei, cele prevazute la pct. 5, 7, 8, 10, 20, 29 si 39;

    d) cu amenda de la 2.001 lei la 5.000 lei, cele prevazute la pct. 11 – 13, 16 – 19, 25, 27, 30 – 32, 41 si 50;

    e) cu amenda de la 5.001 lei la 10.000 lei, cele prevazute la pct. 1, 3, 14, 15, 33, 38, 44 – 47, 52 si 53;

    f) cu amenda de la 10.001 lei la 15.000 lei, cele prevazute la pct. 34 – 37;

    g) cu amenda de la 15.001 lei la 30.000 lei, cele prevazute la pct. 40, 42, 48, 49 si 51;

    h) cu amenda de la 30.001 lei la 50.000 lei, cele prevazute la pct. 43.

    (2) Urmatoarelor contraventii prevazute la art. 132 li se aplica sanctiuni complementare, dupa cum urmeaza:

    a) suspendarea dreptului de detinere, respectiv de port si folosire a armelor pentru o perioada de 6 luni, celor prevazute la pct. 10, 13, 17, 18, 24, 29, 31, 32, 39 si 53;

    b) anularea dreptului de detinere, de port si folosire a armelor, celor prevazute la pct. 1, 3, 8, 11, 12, 14 – 16, 19 si 52;

    c) confiscarea armelor sau, dupa caz, a munitiilor prevazute la pct. 3, 8, 20, 25 si 30 – 33;

    d) retragerea definitiva a autorizatiei eliberate in conditiile art. 108 alin. (1), pentru contraventiile prevazute la pct. 43 – 49 si 51.”

    125. Articolul 137 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 137

    Falsificarea sau modificarea fara drept a marcajelor de pe arme de foc

    Falsificarea sau stergerea, inlaturarea ori modificarea fara drept a marcajelor de pe arme de foc constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.”

    126. Dupa articolul 137 se introduc patru noi articole, articolele 137^1 – 137^4, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 137^1

    Traficul ilicit

    (1) Achizitionarea, vanzarea, livrarea, mutarea, transferul sau tranzitul armelor de foc, al pieselor sau al munitiei pentru acestea pe/de pe teritoriul Romaniei din/catre teritoriul unui alt stat, daca autoritatile competente romane si/sau autoritatile competente din acel stat nu autorizeaza aceste operatiuni sau daca armele de foc asamblate nu sunt marcate in conformitate cu prevederile prezentei legi, constituie infractiune de trafic ilicit si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 8 ani.

    (2) Tentativa se pedepseste.

    ART. 137^2

    Fabricarea ilicita

    (1) Producerea sau asamblarea de arme de foc, de piese sau de munitie pentru acestea:

    a) din orice componente esentiale traficate ilicit;

    b) fara o autorizatie eliberata de catre o autoritate competenta a statului membru in care are loc fabricarea sau asamblarea;

    c) fara marcarea armelor de foc asamblate la data producerii lor, in conformitate cu prevederile prezentei legi,

    constituie infractiune de fabricare ilicita si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 8 ani.

    (2) Tentativa se pedepseste.

    ART. 137^3

    Operatiuni fara drept cu dispozitive interzise

    (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la unu la 5 ani procurarea, detinerea, portul, utilizarea, importul, exportul si comercializarea fara drept a dispozitivelor prevazute la art. 6 alin. (2).

    (2) Tentativa se pedepseste.

    ART. 137^4

    Nerespectarea unor obligatii prevazute de prezenta lege

    Nedepunerea armei si a munitiei la un armurier autorizat in termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de arma constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani.”

    127. Articolul 138 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 138

    Efectuarea fara drept a operatiunilor cu arme sau munitii

    Efectuarea oricaror alte operatiuni cu arme sau munitii fara drept, altele decat cele prevazute la art. 137^1 si 137^2, constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. 279 alin. (1) din Codul penal.”

    128. Articolele 139 si 140 se abroga.

    129. Anexa se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta lege.

    ART. II

    In tot cuprinsul Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma “Legii nr. 103/1996, republicata, cu modificarile ulterioare” se inlocuieste cu sintagma “Legii nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare”.

    ART. III

    Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ART. IV

    In cazul permiselor de arma eliberate inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi, termenul de valabilitate prevazut la art. 27 din Legea nr. 295/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, curge de la data eliberarii, cu ocazia primei autorizari sau, dupa caz, de la data ultimei vize a acestora.

    ART. V

    (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, posesorii armelor neletale prevazute in categoria C pct. 24 din anexa la Legea nr. 295/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia de a se prezenta la organul de politie care ii are in evidenta, in vederea:

    a) obtinerii unui certificat de detinator, in cazul celor care au notificat in prealabil, dar care la data intrarii in vigoare a prezentei legi nu detin un asemenea document;

    b) inscrierii armei in permisul de arma, in cazul celor care poseda un asemenea document;

    c) obtinerii permisului de arma, in cazul celor care au parcurs etapa prevazuta la lit. a) si in alte cazuri decat cele de la lit. b).

    (2) Termenul de indeplinire a obligatiilor prevazute la alin. (1) este cel prevazut de art. 59 alin. (1) din Legea nr. 295/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru situatia prevazuta la alin. (1) lit. a), respectiv 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) si c).

    (3) Permisul de arma prevazut la alin. (1) lit. c) se elibereaza, in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, solicitantilor care indeplinesc conditiile prevazute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 295/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (4) La implinirea termenului de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, certificatele de detinator ale posesorilor armelor neletale prevazute in categoria C pct. 24 din anexa la Legea nr. 295/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care nu si-au indeplinit obligatia prevazuta la alin. (1) lit. b) sau, dupa caz, lit. c) confera titularilor doar un drept de detinere a armelor inscrise in acest document.

    ART. VI

    (1) Pana la data modificarii normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, conform modificarilor si completarilor aduse prin prezenta lege, autorizarea poligoanelor de tragere se face pe baza normelor stabilite de federatiile sportive nationale de specialitate, cu avizul organelor de politie in a caror raza teritoriala de competenta sunt amplasate acestea.

    (2) Pana la data prevazuta la alin. (1), inspectia tehnica a armelor se face de catre armurierii care desfasoara operatiuni de producere sau reparare a armelor, in conditiile legii.

    ART. VII

    Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 583 din 30 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                                     *

     Prezenta lege transpune Directiva 91/477/CEE a Consiliului din 18 iunie 1991 privind controlul achizitionarii si detinerii de arme, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 256 din 13 septembrie 1991, astfel cum a fost modificata prin Directiva 2008/51/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 179 din 8 iulie 2008.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close