Verificarea averilor suspecte

Ministerul Finantelor Publice a postat pe site spre dezbatere publica un Proiect de Hotarare de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura analizei de risc in vederea verificarii fiscale prealabile a persoanelor fizice.

Anexa la acest proiect de HG prevede urmatoarele:

Art.1. – Pentru selectarea persoanelor fizice supuse verificarii fiscale prealabile documentare, organele  fiscale procedeaza la identificarea, evaluarea si gestionarea riscurilor de nedeclarare a veniturilor impozabile ale persoanelor fizice.

Art. 2. – Activitatea de identificare a riscurilor consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:

a) stabilirea surselor de date;

b) culegerea datelor detinute de alte entitati;

c) formalizarea datelor in structura necesara analizei;

d) definirea caracteristicilor persoanelor fizice cu potential risc de nedeclarare.

Art. 3. – Stabilirea surselor de date se realizeaza prin:

a) evaluarea datelor detinute de organele fiscale cu privire la persoanele fizice si stabilirea necesarului de date care trebuie obtinute in vederea identificarii diferentelor dintre situatia fiscala personala si veniturile declarate organelor fiscale;

b) identificarea surselor de date despre persoanele fizice, detinute de autoritati publice si alte entitati, necesare determinarii riscului de nedeclarare a veniturilor impozabile.

Art. 4. – Culegerea datelor prevazute la art. 3 lit. b) detinute de autoritati publice si alte entitati se realizeaza prin oricare din urmatoarele modalitati:

a) acces la bazele de date, pe baza protocoalelor sau acordurilor de colaborare si schimb de informatii incheiate, in conditiile legii, intre organele fiscale si entitatile detinatoare;

b) solicitarea datelor necesare pe baza unei cereri adresate de organul fiscal entitatii detinatoare;

c) informatii primite de la autoritati judiciare sau alte autoritati publice nationale sau internationale care detin informatii in legatura cu situatia fiscala personala a contribuabilului;

d) informatii obtinute de organele fiscale din surse deschise accesului public.

Art. 5. – Formalizarea datelor in structura necesara analizei se efectueaza asupra:

a) grupurilor masive de date, existente in bazele de date proprii ale organelor fiscale sau descarcate din bazele de date ale altor autoritati publice, interne si externe, la care Agentia Nationala de Administrare Fiscala are acces;

b) datelor si informatiilor punctuale, obtinute din oricare din sursele prevazute la art. 4.

Art. 6. – (1) In scopul definirii caracteristicilor persoanelor fizice cu potential risc de nedeclarare se vor avea in vedere, in principal, urmatorii indicatori fiscali si patrimoniali privind persoanele fizice:

a) veniturile declarate de persoana fizica precum si de platitorii de venit;

b) cresterea valorii patrimoniului persoanei fizice;

c) cheltuielile personale efectuate;

d) fluxurile de trezorerie.

(2) Datele si informatiile utilizate pentru indicatorii prevazuti la alin. (1) sunt cele obtinute conform art. 4.

Art. 7. – Activitatea de evaluare a riscurilor pe care persoanele fizice le prezinta din punct de vedere fiscal se realizeaza prin:

a) compararea valorii veniturilor declarate cu fluxurile de numerar precum si cu valoarea cresterii patrimoniale si a cheltuielilor personale efectuate;

b) evaluarea riscului de nedeclarare. Riscul de nedeclarare reprezinta diferenta dintre veniturile declarate de contribuabili sau de platitorii de venit, pe de o parte si, pe de alta parte, situatia fiscala personala;

c) stabilirea riscului minim acceptat de administratia fiscala prin verificarea incadrarii diferentelor stabilite in limita prevazuta de art.1091 alin.(4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 8. – Activitatea de gestionare a riscurilor pe care persoanele fizice le prezinta pentru administratia fiscala se realizeaza prin:

a) procesarea si elaborarea listei persoanelor care depasesc riscul minim;

b) elaborarea propunerilor pentru efectuarea verificarii fiscale prealabile documentare, având in vedere valoarea riscului de nedeclarare, incepând cu valoarea negativa cea mai mare stabilita potrivit art. 7 lit. b), cu respectarea valorii riscului minim stabilit potrivit art. 7 lit. c). Daca din informatiile detinute, organul fiscal identifica existenta in lista prevazuta la lit. a) a unor persoane carea au calitatea de sot/sotie, rude sau afini pâna la gradul al III-lea inclusiv, elaborarea propunerilor se face concomitent pentru toate aceste persoane;

c) valorificarea rezultatelor verificarilor fiscale prealabile efectuate, prin actualizarea datelor si informatiilor detinute cu cele obtinute in cadrul verificarilor fiscale prealabile.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close