Abilitarea Guvernului de a emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare

In M. Of. nr. 452 din 28 iunie 2011 a fost publicata Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante.

Din cuprins:

    ART. 1

    In temeiul art. 115 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul este abilitat ca, de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, dar nu inainte de incheierea primei sesiuni ordinare a anului 2011, si pana la reluarea lucrarilor Parlamentului in cea de-a doua sesiune ordinara a anului 2011, sa emita ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice, dupa cum urmeaza:

    I. finante publice si economie:

    1. rectificarea bugetului de stat pe anul 2011, aprobat prin Legea nr. 286/2010;

    2. rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011, aprobat prin Legea nr. 287/2010;

    3. modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si reglementarea unor masuri financiar-fiscale;

    4. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

    5. modificarea si completarea Legii nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii financiare, cu modificarile ulterioare, precum si a altor acte normative incidente in vederea realizarii unor corelari;

    6. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

    7. masuri economico-financiare in vederea implementarii disciplinei financiare la unii operatori economici cu capital majoritar de stat si a disciplinei fiscal-bugetare;

    8. modificarea si completarea Legii nr. 36/2008 privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Comerciale “Automobile Craiova” – S.A.;

    9. masuri privind diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de aparare;

    10. masuri cu privire la vanzarea unor pachete de actiuni detinute de Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A.;

    11. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de siguranta pentru titei si produse petroliere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 677/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

    12. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitatii, precum si unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor;

    13. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum si imbunatatirea salarizarii personalului din institutiile si activitatile cu profil cultural, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 86/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

    14. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte, aprobata prin Legea nr. 126/1994, cu modificarile si completarile ulterioare;

    15. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unitati ale cantitatii atribuite Romaniei prin Protocolul de la Kyoto, aprobata cu modificari prin Legea nr. 145/2010;

    16. modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

    II. constructii:

    1. modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, cu modificarile ulterioare;

    2. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata;

    3. modificarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

    III. transporturi:

    1. reglementari privind transporturile rutiere;

    2. reglementari privind controlul calitatii in securitatea aviatiei civile;

    3. reglementarea unor aspecte legate de efectuarea de lucrari de modernizare si reabilitare la infrastructura feroviara publica;

    4. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

    5. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

    6. infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier;

    7. infiintarea Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti;

    8. masuri pentru reglementarea obligatiilor bugetare ale Societatii Comerciale “Telecomunicatii C.F.R.” – S.A.;

    IV. agricultura:

    – modificarea si completarea art. 3 din Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale si aromatice, precum si produsele stupului, republicata;

    V. comunicatii:

    1. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 642/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

    2. constituirea Infrastructurii comune de comunicatii electronice a statului roman;

    3. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2008 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea utilizarii spectrului radio in banda de frecvente 3600 – 3800 MHz, aprobata cu modificari prin Legea nr. 259/2008;

    VI. educatie si cercetare:

    1. modificarea si completarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduita in cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovare, cu modificarile si completarile ulterioare;

    2. modificarea si completarea Legii consortiilor universitare nr. 287/2004;

    3. modificarea si completarea Legii nr. 132/1999 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Calificarilor si al Formarii Profesionale a Adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

    4. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

    5. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile ulterioare;

    VII. sanatate:

    1. reglementari privind preluarea personalului calificat in domeniul evaluarii conformitatii dispozitivelor medicale si a sistemelor de management de la Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare;

    2. masuri privind verificarea si controlul unitatilor sanitare cu paturi de catre Ministerul Sanatatii si institutiile din subordinea acestuia;

    VIII. administratie publica si interne:

    – reglementari privind masurile de ridicare a autovehiculelor stationate neregulamentar.

    ART. 2

    In conformitate cu dispozitiile art. 115 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, ordonantele emise de Guvern in temeiul art. 1 vor fi inaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, pana la reluarea lucrarilor Parlamentului in cea de-a doua sesiune ordinara a anului 2011. Nerespectarea termenului atrage incetarea efectelor ordonantei.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close