Modificarea Statutului politistului

In M. Of. nr. 448 din 27 iunie 2011 a fost publicata Legea nr. 133/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului.

Din cuprins:

    ART. I

    Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 16 alineatul (1), literele a) si b) vor avea urmatorul cuprins:

    “a) sa aiba implinit stagiul minim in gradul profesional detinut sau sa il implineasca in cursul anului calendaristic respectiv;

    b) sa fi fost apreciat pe intreaga perioada a stagiului minim in grad cu calificativul de cel putin <<bine>>. Anii in care politistului i s-au acordat calificative inferioare acestuia sau nu a fost evaluat nu intra in calculul stagiului minim in grad.”

    2. La articolul 22, alineatele (7) si (8) vor avea urmatorul cuprins:

    “(7) Competentele emiterii actelor administrative privind nasterea, modificarea, suspendarea si incetarea raportului de serviciu al politistului se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, in conditiile legii.

    (8) In cazurile prevazute la art. 69 alin. (1) lit. j), precum si in situatii temeinic justificate, mentionate in actele administrative emise in acest scop, politistii pot fi pusi la dispozitia unitatii pe o perioada de cel mult 3 luni, timp in care vor beneficia de drepturile banesti avute, cu exceptia indemnizatiei de conducere, dupa caz. In cazuri exceptionale, cu aprobarea ministrului administratiei si internelor, acest termen poate fi prelungit cu inca cel mult 3 luni.”

    3. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 26

    (1) Activitatea si conduita politistului sunt evaluate o data pe an, iar concluziile se consemneaza in evaluarea anuala de serviciu, cu acordarea uneia dintre urmatoarele calificative: <<foarte bine>>, <<bine>>, <<satisfacator>>, <<nesatisfacator>>.

    (2) In cazul in care politistul nu a desfasurat activitate pe durata intregului an, calificativul acordat ca urmare a evaluarii intocmite pentru perioada sau perioadele lucrate constituie calificativ anual numai daca activitatea desfasurata depaseste cumulat 6 luni.

    (3) Metodologia privind evaluarea politistului se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor.”

    4. La articolul 47, alineatele (3) si (4) se abroga.

    5. La articolul 71 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:

    “a) in urmatoarele 6 luni dupa adoptarea masurilor prevazute la art. 69 alin. (1) lit. j);”.

    6. La articolul 78, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 78

    (1) Procedura si cazurile de modificare si/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale politistului se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor.”

    ART. II

    Prezenta lege intra in vigoare la 3 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor pct. 4 si 6 care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close