Completarea art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice

In M. Of. nr. 460 din 30 iunie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2011 pentru completarea art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice.

Din cuprins:

    Luand in considerare modificarile legislative in domeniul asigurarilor sociale instituite prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si a celor aprobate in cursul anului 2011,

    in scopul asigurarii fondurilor necesare care sa permita plata pensiilor de catre toti ordonatorii principali de credite ai bugetului asigurarilor sociale de stat, pentru perioada urmatoare, fara afectarea echilibrului bugetar al sistemului public de pensii,

    luand in considerare faptul ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,

    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ARTICOL UNIC

    La articolul 47 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:

    “(4^1) Pentru creditele bugetare aprobate in bugetul asigurarilor sociale de stat, Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa efectueze, pe parcursul intregului an, redistribuiri de credite bugetare intre ordonatorii principali de credite ai acestui buget, la propunerea acestora, cu incadrarea in nivelul total al cheltuielilor aprobate la capitolul <<Asigurari si asistenta sociala>>, titlul <<Asistenta sociala>>.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close