Modificarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004

In M. Of. nr. 457 din 30 iunie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65/2011 privind modificarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004.

Din cuprins:

    Justificarea urgentei rezulta din faptul ca in conformitate cu art. 64 alin. (3) din Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, “Cuantumul tarifului anual si al tarifului de livrare a apei pentru irigatii aprobat se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV, pana la data de 31 august a fiecarui an, pentru sezonul de irigatii a anului urmator”.

    De asemenea, mentionam ca Legea nr. 138/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este lege organica si nu poate fi modificata decat prin ordonanta de urgenta sau lege, iar termenul impus de lege pentru publicarea tarifelor nu poate fi respectat daca nu se adopta prezentul act normativ.

    Prin Legea nr. 281/2010 pentru abrogarea unor reglementari din domeniul ajutorului de stat in agricultura si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010 activitatea de irigatii nu mai beneficiaza de ajutoare de la bugetul de stat. Cu toate acestea, conform art. 63 alin. (2) din Legea nr. 138/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este prevazut ca din tariful de livrare a apei pentru irigatii sa se suporte cel mult 50% din cheltuielile cu salarizarea personalului si din cheltuielile administrative ale sediului central, ale sediilor sucursalelor, precum si alte asemenea cheltuieli, de la bugetul de stat. Aceasta prevedere este in contradictie cu angajamentul asumat de Romania de eliminare a subventiilor operationale pentru irigatii.

    Pentru corelarea prevederilor actuale cu schimbarile intervenite ca urmare a eliminarii subventiilor datorate abrogarii, prin Legea nr. 281/2010, a art. 68 si 69 din Legea nr. 138/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru respectarea prevederilor Tratatului de aderare ratificat prin Legea nr. 157/2005, se propune eliminarea prevederilor referitoare la suportarea de la bugetul de stat a cel mult 50% din cheltuielile cu salarizarea personalului si din cheltuielile administrative ale sediului central, ale sediilor sucursalelor, precum si alte asemenea cheltuieli.

    Cuantumul tarifelor reactualizate rezultate din eliminarea subventiilor de la bugetul de stat se avizeaza de consiliile de unitate de administrare formate din reprezentantii beneficiarilor si, dupa aprobarea acestora de catre Consiliul de administratie al Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dupa publicare, tarifele reactualizate se folosesc pentru incheierea contractelor de livrare a apei pentru irigatii. Contractele incheiate in temeiul art. 56 din Legea nr. 138/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au clauze anuale de renegociere, prin urmare adoptarea prezentului proiect de act normativ duce la corelarea prevederilor contractuale cu normele referitoare la eliminarea subventiilor.

    Neadoptarea prezentului act normativ ar avea drept consecinta neincheierea contractelor dintre beneficiarii irigatiilor cu Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare, ceea ce ar conduce la neirigarea culturilor, cu consecinte grave asupra sigurantei alimentare.

    In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ARTICOL UNIC

    Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

    1. Articolul 60 va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 60

    Structura tarifului anual, a tarifului pentru livrarea apei pentru irigatii si a tarifului sezonier, modalitatea de ajustare periodica a acestora, termenul de aducere la cunostinta beneficiarilor a cuantumului acestor tarife, termenul de incheiere a contractelor multianuale si termenul de plata de catre beneficiari a tarifului anual se stabilesc prin normele metodologice privind calculul si plata tarifelor pentru serviciile de imbunatatiri funciare, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.”

    2. La articolul 63, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Tariful de livrare a apei pentru irigatii va acoperi costul apei, costurile de transport al apei de la sursa sau priza la punctul de livrare a apei pentru irigatii, prin intermediul infrastructurii de irigatii din domeniul public si domeniul privat al statului, aflata in administrarea Administratiei. Costurile de transport includ cheltuielile administrative si cele cu energia electrica si termica pentru pomparea apei, cele cu salarizarea personalului, cheltuielile administrative ale sediului central, ale sediilor sucursalelor, precum si alte asemenea cheltuieli. Tariful de livrare a apei pentru irigatii nu cuprinde costurile de intretinere si reparatii, care se acopera din tariful anual.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close