Modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Scolii Nationale de Grefieri

In M. Of. nr. 459 din 30 iunie 2011 a fost publicata Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 380/2011 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Scolii Nationale de Grefieri, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007.

Din cuprins:

    ART. I

    Regulamentul de organizare si functionare al Scolii Nationale de Grefieri, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 257 din 17 aprilie 2007, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 33, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Notele obtinute la examenele finale, cu exceptia celor de la proba de dactilografie, pot fi contestate in termen de 24 de ore de la afisare.”

    2. La articolul 52, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 52

    (1) Departamentul de formare a formatorilor realizeaza recrutarea, formarea si evaluarea formatorilor, potrivit strategiei si Statutului personalului de instruire al Scolii Nationale de Grefieri, denumit in continuare statut, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.”

    3. Articolul 54 va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 54

    (1) Selectia candidatilor care isi anunta intentia de a deveni formatori ai Scolii se realizeaza conform unei proceduri publice si transparente, cu aplicarea unor criterii obiective, potrivit statutului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.

    (2) Lista candidatilor selectati este aprobata de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea consiliului de conducere.

    (3) In mod exceptional, cu respectarea procedurii stabilite prin statut, consiliul de conducere poate decide utilizarea in activitatea de instruire si a altor specialisti decat cei aflati pe lista de formatori, situatie care va fi comunicata de indata Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare.”

    4. La articolul 68, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 68

    (1) Personalul de instruire al Scolii este format din:

    a) personalul propriu al Scolii, recrutat din randul judecatorilor, procurorilor si grefierilor cu studii superioare sau al altor specialisti, inclusiv prin detasare, potrivit dispozitiilor legii, in cadrul Scolii;

    b) colaboratori externi/formatori ai Scolii, recrutati din randul judecatorilor, procurorilor, grefierilor cu studii superioare, cadrelor didactice universitare sau al altor specialisti romani ori straini.”

    5. Articolul 98 va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 98

    (1) Pentru verificarea indeplinirii criteriilor de competenta si de performanta, personalul Scolii este supus anual unei evaluari privind eficienta, calitatea activitatii, integritatea, obligatia de formare profesionala continua. In cazul personalului numit in functii de conducere, evaluarea se face si asupra modului de indeplinire a atributiilor manageriale.

    (2) Evaluarea personalului de instruire al Scolii se realizeaza conform indicatorilor de evaluare si procedurii de evaluare stabilite prin statutul aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.

    (3) Evaluarea personalului Scolii care are calitatea de functionar public sau personal contractual se realizeaza potrivit dispozitiilor legale privind aceste categorii de personal.”

    6. Articolul 99 va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 99

    Indicatorii de evaluare, stabiliti pe baza criteriilor mentionate la art. 98, se aproba de consiliul de conducere al Scolii.”

    7. La articolul 100, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 100

    (1) Evaluarea personalului se face de catre comisii constituite prin hotararea consiliului de conducere.”

    ART. II

    Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close