Modificarea si completarea Instructiunilor tehnice privind modul de evidenta, raportare, calcul si plata a taxei pe activitatea miniera si a redeventei miniere

In M. Of. nr. 463 din 1 iulie 2011 a fost publicata Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 158/2011 pentru modificarea si completarea Instructiunilor tehnice privind modul de evidenta, raportare, calcul si plata a taxei pe activitatea miniera si a redeventei miniere, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 198/2009.

Din cuprins:

    ART. I

    Instructiunile tehnice privind modul de evidenta, raportare, calcul si plata a taxei pe activitatea miniera si a redeventei miniere, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 198/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 648 din 1 octombrie 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La punctul C, subpunctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “1. Pentru evidenta si verificarea calculului redeventei miniere, titularii concesiunilor care realizeaza productie miniera au obligatia de a transmite compartimentelor de inspectie teritoriala ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale arondate rapoarte trimestriale, pentru fiecare perimetru, care includ planuri de situatie cu masuratori topografice trimestriale (pe suport analogic si digital) si date privind cantitatile excavate sau productia miniera realizata si valoarea acesteia, dupa caz, dupa cum urmeaza:

    a) reteaua topografica ce s-a folosit la efectuarea masuratorilor impreuna cu descrierea topografica a punctelor de statie; planuri de situatie trimestriale cu masuratori topografice cu o densitate a punctelor cuprinsa intre 20 si 30 m. Masuratorile vor sta la baza verificarilor facute de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale. Planurile topografice de situatie aferente programelor anuale de exploatare si documentatiilor pentru obtinerea permiselor de exploatare se prezinta pe suport analogic si digital;

    b) raportul de activitate cu datele inscrise in formularele specifice prevazute in anexele nr. 2.1 si 2.2 la prezentele instructiuni tehnice, pana la data de 10 a lunii urmatoare trimestrului calendaristic de raportare, respectiv in lunile aprilie, iulie, octombrie, ianuarie. Scadenta de plata a redeventei sunt datele de 20 inclusiv ale acelorasi luni;

    c) decontul trimestrial conform formularelor specifice prezentate in anexele nr. 3.1 si 3.2 la prezentele instructiuni tehnice, insotit de copii ale documentelor care confirma plata, pana in datele de 25 inclusiv ale acelorasi luni.”

    2. La punctul C subpunctul 3, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “b) cantitatea totala excavata din rezerva, in cazul licentelor de exploatare, sau din resursa/rezerva, in cazul licentelor de explorare si al permiselor de exploatare pentru concesiunile incadrate in grupele de substante prevazute la art. 45 alin. (1) lit. b) – i) din Legea nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;”.

    3. La punctul C, subpunctele 4 si 5 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “4. Pentru substantele cuprinse in grupele prevazute la art. 45 alin. (1) lit. b) – i) din Legea nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia nisipului si pietrisului din albiile minore ale cursurilor de apa sau din lacuri, cantitatea totala excavata se stabileste prin masuratori topografice, trimestriale, obligatorii conform prevederilor art. 39 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Cantitatea se stabileste in acelasi mod si in cazul nisipurilor si pietrisurilor exploatate din terasa raurilor, sub nivelul hidrostatic.

    5. Pentru nisipurile si pietrisurile excavate din albiile minore ale cursurilor de apa sau din lacuri, cantitatea totala excavata se stabileste prin insumarea volumelor de nisipuri si pietrisuri exploatate si inscrise in registrul de evidenta zilnica.”

    4. La punctul C, dupa subpunctul 7 litera d) se introduc doua noi litere, literele e) si f), cu urmatorul cuprins:

    “e) pentru substantele a caror unitate de productie miniera este tona, in situatia in care in procesul de productie se constata diferente semnificative ale densitatii fata de densitatea prezentata in documentatiile care au stat la baza acordarii licentelor, densitatea luata in calculul cantitatii excavate va fi justificata prin noi documentatii;

    f) pentru apa minerala naturala, in cazul prevazut la art. 45 alin. (2) din Legea nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, redeventa se raporteaza in baza anexei nr. 2.2 la instructiunile tehnice, la cursul de la data intocmirii raportului privind activitatea de exploatare, si se recalculeaza la cursul de la data platii.”

    5. Anexa nr. 2.2 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. II

    Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close