Modificarea si completarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia

In M. Of. nr. 464 din 1 iulie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2351/2011 pentru modificarea si completarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.314/2007.

Din cuprins:

    ART. I

    Metodologia de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.314/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. Punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “4. Sumele cuvenite bugetului de stat se vireaza in contul unic 20.47.01.01 <<Venituri ale bugetului de stat – sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire>>, deschis pe codul de identificare fiscala al contribuabililor la unitatile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent in administrarea acestora, cu exceptia impozitului pe venitul din salarii datorat de sediile secundare care se vireaza in contul 20.47.01.01 <<Venituri ale bugetului de stat – sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire>>, deschis pe codul de identificare fiscala al sediilor secundare la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat contribuabilul care le-a infiintat.”

    2. Dupa punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu urmatorul cuprins:

    “5^1. Pe parcursul prezentei metodologii, notiunile de compensare la cererea debitorului sau compensarea din oficiu se inlocuiesc cu notiunile de constatare a compensarii de catre organul fiscal competent, la cererea debitorului sau din oficiu, dupa caz.”

    3. Punctul 15^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “15^1. Constatarea din oficiu a compensarii de catre organul fiscal competent poate fi efectuata si in mod automat, prin intermediul aplicatiei informatice de administrare a creantelor fiscale, ulterior operatiunii de distribuire a sumelor platite in conturile unice. Data stingerii obligatiilor fiscale prin aceasta modalitate, inclusiv cea efectuata in mod automat, este data la care creantele exista deodata, fiind deopotriva certe, lichide si exigibile, potrivit prevederilor art. 116 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

    4. Punctul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “18. Metodologia prevazuta la pct. 13 se aplica in mod corespunzator si in situatia in care contribuabilii depun <<Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat>> si <<Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate>> dupa data de 30, respectiv 31 a lunii in care se fac declararea si plata. Dupa depunerea declaratiilor, organul fiscal competent va proceda la distribuirea si stingerea sumelor datorate potrivit prevederilor pct. 3 sau 4, dupa caz.”

    5. Denumirea capitolului VI se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “CAPITOLUL VI

    Distribuirea sumelor platite in contul unic de catre debitorii care se afla in executare silita si stingerea obligatiilor fiscale datorate de catre acestia”

    6. Punctele 22 si 23 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “22. In cazul in care contribuabilul a efectuat plata in contul unic dupa data la care, potrivit legii, a fost comunicata somatia, organul fiscal competent va proceda la distribuirea sumelor platite si stingerea creantelor fiscale potrivit prevederilor cap. III si IV.

    23. Dispozitiile pct. 22 se aplica in mod corespunzator si in cazul operarii compensarii potrivit art. 116 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

    7. Dupa punctul 32 se introduc trei noi puncte, punctele 33 – 35, cu urmatorul cuprins:

    “33. Prevederile pct. 30^1 – 30^5 se aplica in vederea stingerii impozitului pe veniturile din salarii datorat pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 126/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

    34. Pentru stingerea obligatiilor fiscale reprezentand impozitul pe venitul din salarii, achitate pana la 30 iunie 2011 in contul unic 20.47.01.01 <<Venituri ale bugetului de stat – sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire>>, deschis pe codul de identificare fiscala al sediilor secundare, organul fiscal competent va proceda la:

    a) debitarea, in evidenta fiscala a sediului secundar, a obligatiei fiscale, reprezentand impozitul pe venitul din salarii, in limita sumei achitate in contul unic deschis pe codul de identificare fiscala al sediului secundar. In situatia in care obligatia declarata in numele sediului secundar este mai mica decat suma achitata de catre acesta, se va debita obligatia fiscala in limita sumei declarate;

    b) scaderea din evidenta fiscala a contribuabilului care a infiintat sediul secundar a sumei debitate in evidenta sediului secundar, potrivit lit. a). In vederea efectuarii operatiunilor prevazute la lit. a) si in prezenta litera, organul fiscal competent va intocmi Borderoul de adaugare/scadere a obligatiilor fiscale;

    c) dupa efectuarea operatiunilor prevazute la lit. a) si b), organul fiscal competent va notifica contribuabilul asupra modului in care a fost efectuata stingerea.

    35. Obligatiile fiscale reprezentand impozitul pe venitul din salarii datorate si neachitate la 1 iulie 2011, atat de sediul principal, cat si de sediile secundare, vor fi achitate in contul unic 20.47.01.01 <<Venituri ale bugetului de stat – sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire>>, deschis pe codul de identificare fiscala a contribuabilului care a infiintat sediile secundare, la unitatea Trezoreriei Statului la care acesta este arondat.”

    ART. II

    Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si organele fiscale din subordinea acestora vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close