Stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii

In M. Of. nr. 457 din 30 iunie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii.

Din cuprins:

    Avand in vedere necesitatea crearii cadrului legal pentru stabilirea unor masuri de reorganizare a sistemului de sanatate, in vederea gestionarii eficiente a resurselor financiare din domeniul sanatatii publice, precum si pentru asigurarea eficienta a starii de sanatate a populatiei,

    tinand cont de necesitatea implementarii unui sistem de clawback sustenabil pentru suplimentarea in continuare a surselor de finantare a sistemului public de sanatate in regim de urgenta, in vederea asigurarii asistentei medicale a populatiei, si de faptul ca neadoptarea unor masuri imediate ar conduce la imposibilitatea organizarii corespunzatoare a activitatilor din domeniul sanitar si la imposibilitatea imbunatatirii conditiilor de desfasurare a acestora, amanarea adoptarii acestor masuri imediate ar avea consecinte negative in ceea ce priveste calitatea serviciilor medicale, prin lipsa resurselor financiare necesare asigurarii asistentei medicale pentru un numar important de pacienti.

    Constatandu-se ca neaplicarea masurilor cuprinse in prezenta ordonanta de urgenta ar avea consecinte grave asupra indeplinirii obligatiei statului de garantare a dreptului constitutional al cetatenilor la ocrotirea sanatatii, prin existenta serviciilor de sanatate cat mai aproape de cetateni,

    in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,

    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ARTICOL UNIC

    (1) Pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate, detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor sau reprezentantii legali ai acestora au obligatia unei contributii trimestriale pentru medicamentele incluse in programele nationale de sanatate, precum si pentru medicamentele folosite in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala prin farmaciile cu circuit deschis, in tratamentul spitalicesc si in tratamentul din alte unitati sanitare care acorda servicii medicale in cadrul carora sunt utilizate medicamente, suportate din Fondul national unic de asigurari de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii.

    (2) Nivelul contributiei, metodologia de calcul, procedura de raportare, cea de control si cea de sanctionare, precum si destinatia contributiei se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

    (3) La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la alin. (2) se abroga prevederile art. 270 alin. (1) lit. x), art. 363^1 si art. 365 alin. (1^1) – (1^3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close