Proiect de Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului formularelor „Certificat privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport” si „Certificat”, precum si a procedurii de eliberare a acestora

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a elaborat urmatorul proiect de act normativ:

Proiect de Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului formularelor „Certificat privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport” si „Certificat”, precum si a procedurii de eliberare a acestora

Prin modificarile legislative aduse Codului fiscal si Normelor metodologice de aplicarea a Titlului VI din Codul fiscal, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2010 si Hotararea Guvernului nr. 150/2011, s-au reglementat situatiile in care organele fiscale trebuie sa elibereze certificate de atestare a platii taxei pe valoarea adaugata in Romania, respectiv certificate din care sa rezulte ca nu se datoreaza taxa pe valoarea adaugata in Romania, in vederea inmatricularii in Romania a mijloacelor de transport.

Astfel, pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi, daca acestea sunt taxabile in Romania, dupa achitarea taxei pe valoarea adaugata, organele fiscale competente trebuie sa elibereze certificate care atesta plata taxei pe valoarea adaugata in Romania. In situatia in care achizitiile nu sunt impozabile in Romania, organele fiscale trebuie sa elibereze certificate din care sa rezulte ca nu se datoreaza taxa pe valoarea adaugata in Romania.

Pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt noi in sensul art.1251 alin.(3) din Codul fiscal, taxabile in Romania, dupa achitarea taxei pe valoarea adaugata, organele fiscale competente trebuie sa elibereze certificate care sa ateste plata taxei pe valoarea adaugata in Romania. Daca achizitia care nu este taxabila in Romania este efectuata de o persoana neinregistrata in scopuri de TVA in Romania sau achizitia este facuta de o persoana inregistrata conform 1531 din Codul fiscal, organele fiscale trebuie sa elibereze un certificat din care sa rezulte ca nu se datoreaza taxa pe valoarea adaugata in Romania.

Precizam ca, potrivit prevederilor legale anterioare acestor modificari, in vederea inmatricularii mijloacelor de transport noi, organele fiscale competente eliberau certificate care atestau plata taxei pe valoarea adaugata in Romania, iar pentru inmatricularea mijloacelor de transport care nu sunt noi in sensul art.1251 alin.(3) din Codul fiscal, organele fiscale competente eliberau certificate din care rezulta ca nu se datoreaza TVA in Romania.

Avand in vedere noile prevederi legale, este necesara modificarea formularelor “Certificat privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi” si “Certificat”, precum si a procedurii de eliberare a acestora, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1128/2009.

*

* *

Proiectele de acte normative, initiate de ANAF, sunt facute publice pe site-ul institutiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenta decizionala.

De asemenea, acestea pot fi consultate la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul in str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucuresti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise in scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu mentiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la urmatoarele adrese:

Prin scrisori la adresa postala: Agentia Nationala de Administrare Fiscala, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media;

Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro

Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informatiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in Agentia Nationala de Administrare Fiscala, se poate accesa domeniul Informatii / Comunicate si informatii de presa aflat pe site-ul institutiei.

 

Sursa: ANAF

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close