Legea nr. 147/2011 privind aprobarea OUG nr. 25/2011 pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli si gestionarea fondurilor comunitare

In M. Of. nr. 482 din 7 iulie 2011 a fost publicata Legea nr. 147/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2011 pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli si gestionarea fondurilor comunitare.

Din cuprins:

    ARTICOL UNIC

    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25 din 16 martie 2011 pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli si gestionarea fondurilor comunitare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 202 din 23 martie 2011, cu urmatoarea modificare:

    – La articolul I, articolul III va avea urmatorul cuprins:

    “ART. III

    (1) Formele de ajutor de stat prevazute la art. 4 si 10 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010*) se achita beneficiarilor prevazuti la art. 3 si 9 din aceeasi ordonanta in conturi distincte, deschise pe numele acestora la Trezoreria Statului.

    (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) beneficiarii care solicita institutiilor de credit/institutiilor financiare nebancare credite bancare pentru asigurarea capitalului de lucru necesar realizarii productiei, inclusiv pentru plata obligatiilor catre bugetul de stat si celelalte bugete.

    (3) Sumele incasate in conturile prevazute la alin. (1) vor fi utilizate de catre beneficiari in urmatoarea ordine, astfel:

    a) pentru achitarea drepturilor de natura salariala, prin transferul sumelor aferente in conturile deschise la institutii de credit, cu exceptia impozitelor si contributiilor aferente acestora;

    b) pentru achitarea obligatiilor catre bugetul de stat si celelalte bugete, iar sumele ramase disponibile pot fi virate in conturile deschise la institutiile de credit ori pot fi utilizate pentru efectuarea de plati catre furnizori sau creditori cu conturi deschise la Trezoreria Statului ori la institutii de credit, cu conditia ca asupra conturilor respective sa nu fi fost infiintata poprire prin titluri executorii.

    (4) Beneficiarii ajutoarelor de stat prevazuti la art. 3 si 9 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010, care au credite contractate de la institutii de credit/institutii financiare nebancare pentru destinatiile prevazute la art. 4 si 10 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010, pot cesiona acestora drepturile de incasat de la institutiile publice care platesc formele de ajutor de stat prevazute la art. 4 si 10 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010. Cesiunea catre institutia de credit/institutia financiara nebancara se efectueaza in baza unei confirmari emise de institutiile publice care platesc formele de ajutor de stat, din care sa rezulte suma de plata catre beneficiar. Cesiunea este valabila numai dupa notificarea de catre beneficiar a institutiei publice care plateste formele de ajutor de stat.

    (5) Institutiile publice care platesc formele de ajutor de stat vor vira la scadenta suma aferenta ajutorului de stat, in contul indicat de institutia de credit/institutia financiara nebancara.

    (6) Suma care face obiectul cesionarii catre institutia de credit/institutia financiara nebancara care a acordat creditul se achita de catre institutiile publice care platesc formele de ajutor de stat, in contul beneficiarului ajutorului de stat indicat de institutia de credit/institutia financiara nebancara, cu respectarea prevederilor legale.”

————

    *) Ordonanta Guvernului nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010, a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2010 si a fost completata ulterior prin Legea nr. 281/2010.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close