Modificarea Legii nr. 246/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al Romaniei

In M. Of. nr. 484 din 7 iulie 2011 a fost publicata Legea nr. 155/2011 pentru modificarea Legii nr. 246/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al Romaniei.

Din cuprins:

    ART. I

    Legea nr. 246/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 19 iulie 2007, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    1. La articolul 1, alineatele (3) si (5) vor avea urmatorul cuprins:

    “(3) Institutul reuneste personalitati reprezentative din domeniul dreptului si al stiintelor administrative, de inalta competenta profesionala, cu titlul stiintific de doctor si doctoranzi, cu experienta in activitatea de cercetare stiintifica ori in invatamantul juridic superior sau care ocupa functii in administratia publica sau in autoritatea judecatoreasca, precum si absolventi ai invatamantului juridic superior ori de stiinte administrative.

    ………………………………………………………………..

    (5) Institutul editeaza Revista de drept public. Redactia revistei are sediul in Bucuresti, bd. Mihail Kogalniceanu nr. 64, sectorul 5. Revista va fi mediatizata la nivelul aparatului de specialitate al celor doua Camere ale Parlamentului, precum si la nivelul senatorilor si deputatilor, prin grupurile parlamentare de care apartin.”

    2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 2

    (1) Institutul are ca scop fundamentarea stiintifica a solutiilor de perfectionare a organizarii si functionarii autoritatilor publice centrale si locale, prezentand rapoarte stiintifice bianuale Parlamentului si, dupa caz, Guvernului si Consiliului Superior al Magistraturii.

    (2) Rapoartele stiintifice bianuale ale Institutului vor cuprinde si propunerile de perfectionare a legislatiei, proiecte de acte normative cu impact asupra reformei institutionale a statului si de armonizare a dreptului public intern cu legislatia Uniunii Europene.”

    3. La articolul 3, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 3

    (1) Pentru desfasurarea de cursuri postuniversitare, Institutul se poate asocia cu institutii de invatamant superior sau cu institutii de profil din tara, acreditate in acest scop, precum si cu institutii similare din strainatate, in conditiile legii, si poate organiza cursuri de specializare si de perfectionare. Pentru realizarea acestor cursuri se vor incheia parteneriate cu autoritatile publice interesate.”

    4. La articolul 8, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Alegerea consiliului stiintific, a presedintelui si a vicepresedintelui este validata de Senat, iar rapoartele bianuale de activitate a Institutului se analizeaza de catre comisiile parlamentare de specialitate, care informeaza plenul fiecarei Camere a Parlamentului.”

    5. La articolul 9, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 9

    (1) Presedintele Institutului este ales pentru un mandat de 3 ani si poate fi reales cel mult inca un mandat. Presedintele asigura conducerea operativa a Institutului si are calitatea de ordonator principal de credite.”

    6. La articolul 10, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 10

    (1) Vicepresedintele Institutului este ales pentru un mandat de 3 ani, poate fi reales cel mult inca un mandat si indeplineste atributiile specifice coordonarii directiilor pe domenii, precum si atributiile stabilite de consiliul stiintific sau de presedinte.”

    7. La articolul 13, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Pentru desfasurarea unor activitati complexe si de cercetare, Institutul poate consulta colaboratori externi, inclusiv personal din structurile de specialitate ale Camerei Deputatilor si Senatului, Guvernului, al altor autoritati publice ori al autoritatilor administratiei publice locale.”

    ART. II

    In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Institutul va prezenta Guvernului, spre aprobare, modificarile regulamentului propriu de organizare si functionare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close