Modificarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti

In M. Of. nr. 493 din 11 iulie 2011 a fost publicata Legea nr. 151/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti.

Din cuprins:

    ART. I

    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 880 din 21 decembrie 2007, cu urmatoarele modificari si completari:

    1. Titlul se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ORDONANTA DE URGENTA

pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti”

    2. La articolul unic, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ARTICOL UNIC

    Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:”.

    3. La articolul unic, inaintea textului unic al ordonantei se introduc trei noi puncte, cu urmatorul cuprins:

    “- Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    <<ART. 8

    Executorii judecatoresti isi indeplinesc atributiile in circumscriptia curtii de apel in raza careia se afla judecatoria pe langa care functioneaza, daca prin lege nu se dispune altfel.>>

    – Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    <<ART. 14

    In circumscriptia unei judecatorii pot functiona unul sau mai multe birouri de executori judecatoresti, a caror competenta se intinde pe tot cuprinsul curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla judecatoria.>>

    – La articolul 16, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    <<ART. 16

    (1) Executorul judecatoresc este numit de ministrul justitiei, in circumscriptia unei judecatorii, in baza cererii celui interesat si dupa verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 15.>>”

    4. La articolul unic, literele b), c) si d) ale alineatului (1) al articolului 37 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “b) pentru creantele in valoare de peste 50.000 lei, dar pana la 80.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.000 lei plus un procent de pana la 3% din suma ce depaseste 50.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;

    c) pentru creantele in valoare de peste 80.000 lei, dar pana la 100.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.900 lei plus un procent de pana la 2% din suma ce depaseste 80.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;

    d) pentru creantele in valoare de peste 100.000 lei, onorariul maxim este de 6.300 lei plus un procent de pana la 1% din suma ce depaseste 100.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite.”

    5. La articolul unic, dupa textul unic al ordonantei se introduce un nou punct, cu urmatorul cuprins:

    “- La articolul 37, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:

    <<(4) Cheltuielile ocazionate de efectuarea executarii silite sunt in sarcina debitorului urmarit, cu exceptia cazului in care creditorul a renuntat la executare, situatie in care vor fi suportate de acesta, sau daca prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi tinut sa suporte cheltuielile de executare stabilite sau, dupa caz, efectuate dupa inregistrarea cererii de executare si pana la data realizarii obligatiei stabilite in titlul executoriu, chiar daca el a executat-o de bunavoie. Cu toate acestea, in cazul in care debitorul, somat sa isi indeplineasca obligatia, a executat-o de indata sau in termenul acordat de lege, el nu va fi tinut sa suporte decat cheltuielile pentru actele de executare efectiv indeplinite, precum si onorariul executorului judecatoresc si, daca este cazul, al avocatului creditorului, proportional cu activitatea depusa de acestia.

    (5) Sunt cheltuieli de executare:

    1. taxele de timbru necesare declansarii executarii silite;

    2. onorariul executorului judecatoresc, stabilit potrivit legii;

    3. onorariul avocatului, in faza de executare silita;

    4. onorariul expertului si al interpretului;

    5. cheltuielile efectuate cu ocazia publicitatii procedurii de executare silita si cu efectuarea altor acte de executare silita;

    6. cheltuielile de transport;

    7. alte cheltuieli prevazute de lege ori necesare desfasurarii executarii silite.>>”

    ART. II

    Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu modificarile

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close