Modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a) – i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006

In M. Of. nr. 498 din 13 iulie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2230/2011 privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a) – i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006.

            Din cuprins:

    ART. I

    Instructiunile de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a) – i), art. 143 alin. (2) si art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.222/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.043 din 29 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 2 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “b) unul dintre urmatoarele documente:

    1. certificarea incheierii operatiunii de export de catre biroul vamal de export sau, dupa caz, notificarea de export certificata de biroul vamal de export, in cazul declaratiei vamale de export pe cale electronica; sau

    2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaratie de export pe suport hartie, certificat pe verso de biroul vamal de iesire;”.

    2. La articolul 4, exemplul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “Exemplul 3: A factureaza catre B un transport din China in SUA. Ambele companii sunt persoane impozabile stabilite in Romania. Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, locul serviciului de transport nu este considerat a fi in Romania, conform art. 133 alin. (8) din Codul fiscal, prin urmare serviciul este neimpozabil in Romania din punctul de vedere al TVA.”

    3. La articolul 5, exemplul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “Exemplul 3: A factureaza catre B un transport din Turcia in Maroc. Ambele companii sunt persoane impozabile stabilite in Romania. Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, locul serviciului de transport nu este considerat a fi in Romania, conform art. 133 alin. (8) din Codul fiscal, prin urmare serviciul este neimpozabil in Romania din punctul de vedere al TVA.”

    4. La articolul 6 alineatul (3), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “c) copie de pe unul dintre urmatoarele documente:

    1. certificarea incheierii operatiunii de export de catre biroul vamal de export sau, dupa caz, notificarea de export certificata de biroul vamal de export, in cazul declaratiei vamale de export pe cale electronica; sau

    2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaratie de export pe suport hartie, certificat pe verso de biroul vamal de iesire;”.

    5. La articolul 6 alineatul (4), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “e) dovada exportului/reexportului bunurilor rezultate in urma prelucrarii, care confirma ca acestea au parasit teritoriul vamal comunitar, reprezentata de unul dintre urmatoarele documente:

    1. certificarea incheierii operatiunii de export de catre biroul vamal de export sau, dupa caz, notificarea de export certificata de biroul vamal de export, in cazul declaratiei vamale de export pe cale electronica; sau

    2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaratie de export pe suport hartie, certificat pe verso de biroul vamal de iesire;”.

    6. La articolul 9, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(7) Justificarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata se realizeaza pe baza documentelor care atesta ca livrarile de bunuri si prestarile de servicii sunt destinate scopurilor prevazute de lege si a certificatului prevazut la alin. (5) pentru companiile aeriene stabilite in Romania. Scutirea de taxa pentru prestarile de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i) pct. 1 si 3 din Codul fiscal se justifica de catre prestatorul serviciilor, in masura in care locul prestarii serviciilor este considerat a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 133 din Codul fiscal si daca acesta ar fi fost persoana obligata la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, in cazul in care nu se aplica o scutire de taxa. Daca locul prestarilor de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i) pct. 1 si 3 din Codul fiscal este in Romania, scutirea de taxa se justifica de beneficiarul serviciilor, daca acesta ar fi persoana obligata la plata taxei conform art. 150 din Codul fiscal, in situatia in care operatiunea nu ar fi scutita.”

    7. La articolul 10, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

    “(5) In situatia livrarilor intracomunitare de bunuri prevazute la alin. (1), daca inspectia fiscala a constatat ca pe factura este inscris eronat codul de TVA al beneficiarului, pentru acordarea scutirii de TVA se va permite in timpul controlului corectarea facturii de catre furnizor si se va verifica validitatea codului de TVA al beneficiarului de catre organele de inspectie fiscala. Aceasta factura va fi atasata de catre furnizor facturii initiale, fara sa genereze inregistrari in decontul de taxa al perioadei fiscale in care se opereaza corectia.”

    8. La articolul 12 alineatul (1) litera a), punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “2. unul dintre urmatoarele documente, in copie:

    2.1. certificarea incheierii operatiunii de export de catre biroul vamal de export sau, dupa caz, notificarea de export certificata de biroul vamal de export, in cazul declaratiei vamale de export pe cale electronica; sau

    2.2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaratie de export pe suport hartie, certificat pe verso de biroul vamal de iesire;”.

    9. La articolul 13 alineatul (3), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “b) in cazul in care bunurile sunt exportate, unul dintre urmatoarele documente, in copie:

    1. certificarea incheierii operatiunii de export de catre biroul vamal de export sau, dupa caz, notificarea de export certificata de biroul vamal de export, in cazul declaratiei vamale de export pe cale electronica; sau

    2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaratie de export pe suport hartie, certificat pe verso de biroul vamal de iesire;”.

    10. La articolul 13 alineatul (4), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “b) in cazul in care bunurile sunt exportate, cu unul dintre urmatoarele documente, in copie:

    1. certificarea incheierii operatiunii de export de catre biroul vamal de export sau, dupa caz, notificarea de export certificata de biroul vamal de export, in cazul declaratiei vamale de export pe cale electronica; sau

    2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaratie de export pe suport hartie, certificat pe verso de biroul vamal de iesire;”.

    11. La articolul 14 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “b) in cazul in care produsele compensatoare sunt exportate, unul dintre urmatoarele documente, in copie:

    1. certificarea incheierii operatiunii de export de catre biroul vamal de export sau, dupa caz, notificarea de export certificata de biroul vamal de export, in cazul declaratiei vamale de export pe cale electronica; sau

    2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaratie de export pe suport hartie, certificat pe verso de biroul vamal de iesire;”.

    ART. II

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close