RIL admis. Decizia ICCJ nr. 1/2011

In M. Of. nr. 495 din 12 iulie 2011 a fost publicata Decizia nr. 1/2011 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectiile Unite, prin care s-a admis recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie.

Din cuprins:

    Sub presedintia doamnei judecator dr. Livia Doina Stanciu, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

    Inalta Curte de Casatie si Justitie, constituita in Sectii Unite, s-a intrunit pentru a examina recursul in interesul legii cu privire la interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 83 alin. 1 din Codul penal, respectiv la posibilitatea suspendarii conditionate a executarii pedepsei stabilite pentru o infractiune intentionata (savarsita in cursul termenului de incercare al unei suspendari conditionate a executarii pedepsei dispuse anterior), pedeapsa la care a fost cumulata o alta pedeapsa ca urmare a revocarii suspendarii conditionate a executarii acestei din urma pedepse, in cazul indeplinirii conditiilor prevazute de art. 81 din Codul penal cu privire la infractiunea savarsita ulterior.

    Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind prezenti 87 de judecatori din 106 aflati in functie.

    Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procuror Gabriela Scutea – adjunct al procurorului general.

    Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul in interesul legii, punand concluzii pentru admiterea acestuia in sensul de a se stabili ca in acceptiunea dispozitiilor art. 83 alin. 1 din Codul penal nu este posibila suspendarea conditionata a executarii pedepsei stabilite pentru o infractiune intentionata, pedeapsa la care a fost cumulata o alta pedeapsa ca urmare a revocarii suspendarii conditionate a executarii acestei din urma pedepse, in cazul indeplinirii conditiilor prevazute de art. 81 din Codul penal.

 

    SECTIILE UNITE,

deliberand asupra recursului in interesul legii, constata urmatoarele:

    In jurisprudenta penala actuala – la nivel de judecatorii, tribunale si curti de apel – nu exista un punct de vedere unitar in aplicarea dispozitiilor art. 83 alin. 1 din Codul penal, al caror continut legal in redactarea actuala in vigoare este urmatorul: “Daca in cursul termenului de incercare cel condamnat a savarsit din nou o infractiune, pentru care s-a pronuntat o condamnare definitiva chiar dupa expirarea acestui termen, instanta revoca suspendarea conditionata, dispunand executarea in intregime a pedepsei, care nu se contopeste cu pedeapsa aplicata pentru noua infractiune.”

    A. Astfel, unele instante au apreciat ca in cazul indeplinirii conditiilor prevazute de art. 81 din Codul penal pedeapsa la care a fost cumulata o alta pedeapsa ca urmare a revocarii suspendarii conditionate a executarii acestei din urma pedepse poate fi suspendata conditionat. Aceasta jurisprudenta recunoaste posibilitatea suspendarii conditionate a executarii pedepsei rezultante, obtinute prin aplicarea mecanismului prevazut de art. 83 alin. 1 din Codul penal.

    S-a argumentat ca din analiza dispozitiilor art. 83 alin. 1 din Codul penal rezulta ca, in cazul in care in termenul de incercare al suspendarii conditionate inculpatul savarseste o noua infractiune cu intentie, instanta are obligatia de a revoca suspendarea conditionata a executarii pedepsei si de a dispune executarea alaturata a celor doua pedepse, fara a specifica modalitatea de executare a pedepsei rezultate in urma aplicarii acestui mecanism.

    B. Alte instante au apreciat ca pentru cea de a doua pedeapsa stabilita pentru fapta savarsita in cursul termenului de incercare al suspendarii conditionate dispuse anterior se poate face aplicarea art. 81 din Codul penal, urmand a se dispune executarea intr-un loc de detinere doar a pedepsei a carei suspendare este revocata.

    C. Potrivit jurisprudentei constante a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – majoritara si la nivelul instantelor inferioare – se apreciaza ca, in acceptiunea dispozitiilor art. 83 alin. 1 din Codul penal, nu este posibila suspendarea conditionata a executarii pedepsei stabilite pentru o infractiune intentionata, pedeapsa la care a fost cumulata o alta pedeapsa ca urmare a revocarii suspendarii conditionate a executarii acestei din urma pedepse, in cazul indeplinirii conditiilor prevazute de art. 81 din Codul penal.

    In argumentarea acestei interpretari juridice s-a aratat ca, potrivit dispozitiilor art. 83 alin. 1 din Codul penal, pedeapsa rezultanta se executa in regim de detentie – aceasta fiind, de altfel, sanctiunea ce rezulta din revocarea suspendarii conditionate a executarii unei pedepse – in caz contrar, al aplicarii art. 81 din Codul penal dupa revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei anterioare, prevederile art. 83 alin. 1 din acelasi cod ar fi lipsite de continut si finalitate.

    In acelasi timp s-a aratat ca, daca legiuitorul ar fi inteles sa reglementeze si o astfel de posibilitate, ar fi statuat-o expres, asa cum a facut in art. 83 alin. 3 din Codul penal, potrivit caruia in cazul in care infractiunea ulterioara este savarsita din culpa, se poate aplica suspendarea conditionata a executarii pedepsei, caz in care nu mai are loc revocarea primei suspendari.

    Aceste din urma instante au interpretat si aplicat corect dispozitiile legii.

    In acceptiunea dispozitiilor art. 83 alin. 1 din Codul penal nu este posibila suspendarea conditionata a executarii pedepsei stabilite pentru o infractiune intentionata, pedeapsa la care a fost cumulata o alta pedeapsa ca urmare a revocarii suspendarii conditionate a executarii acestei din urma pedepse, in cazul indeplinirii conditiilor prevazute de art. 81 din Codul penal; de asemenea, suspendarea conditionata nu poate fi dispusa nici in ceea ce priveste pedeapsa rezultanta, obtinuta prin aplicarea mecanismului prevazut de art. 83 alin. 1 din Codul penal.

    Solutia amintita este justificata pentru urmatoarele considerente:

    In conformitate cu art. 83 alin. 1 din Codul penal, daca in cursul termenului de incercare cel condamnat a savarsit din nou o infractiune pentru care s-a pronuntat o condamnare definitiva chiar dupa expirarea acestui termen, “instanta revoca suspendarea conditionata, dispunand executarea in intregime a pedepsei, care nu se contopeste cu pedeapsa aplicata pentru noua infractiune”.

    In literatura juridica, referindu-se la suspendarea conditionata a executarii pedepsei, s-a aratat ca aceasta masura consta, in esenta, in dispozitia luata de instanta de judecata, prin insasi hotararea de condamnare, de a suspenda, pe o anumita durata “si in anumite conditii”, executarea pedepsei pronuntate. Daca in decursul termenului de incercare condamnatul respecta conditiile impuse si are o buna conduita, la expirarea termenului el este reabilitat de drept, iar daca, dimpotriva, el nu respecta conditiile impuse sau savarseste o noua infractiune, in cursul termenului de incercare, va fi tinut sa execute atat pedeapsa a carei executare fusese suspendata, cat si pedeapsa aplicata pentru noua infractiune.

    Sub aspectul naturii juridice a acestei institutii, suspendarea conditionata a executarii pedepsei este o institutie complementara menita sa intregeasca posibilitatile pe care legea le da instantei judecatoresti pentru realizarea individualizarii pedepsei. Ea fiind consecinta unei condamnari, isi pastreaza insa caracterul de masura coercitiva penala, caracter care consta in obligatia impusa celui condamnat de a avea o buna conduita pe durata termenului de incercare si de a se abtine de la savarsirea unei noi infractiuni.

    Pe toata durata termenului de incercare, condamnatul “este amenintat sa piarda beneficiul suspendarii si sa execute cumulativ doua pedepse”, in cazul in care ar savarsi o alta infractiune.

    Suspendarea conditionata a executarii pedepsei are caracterul juridic de “mijloc de individualizare a executarii pedepsei” si functioneaza ca o masura judiciara (substitutiv de pedeapsa) de a carei respectare depinde stingerea executarii.

    Sub aspectul efectelor institutiei suspendarii conditionate a executarii pedepsei, dat fiind specificul acestei masuri, derivand din natura juridica a acestuia, in literatura juridica se face, in mod judicios, o diferentiere intre “efectele imediate si provizorii” si “efectele ulterioare definitive”.

    Efectele imediate (provizorii) se produc de indata ce hotararea prin care s-a pronuntat suspendarea executarii a ramas definitiva si dureaza intreaga perioada de incercare (adica pana la expirarea termenului acesteia).

    Principalul efect imediat (provizoriu) consta in aceea ca executarea pedepsei este suspendata (adica pedeapsa, desi definitiv aplicata, nu este pusa in executare).

    Dar, acest efect imediat al acordarii suspendarii este conditionat de conduita condamnatului pe toata durata termenului de incercare. Cu alte cuvinte, executarea pedepsei devine conditionata de conduita condamnatului pe aceasta durata, iar suspendarea executarii poate fi revocata in caz de nerespectare a conditiilor, in special aceea de a nu comite o alta infractiune in acest interval de timp (de unde si caracterul provizoriu al efectului imediat al suspendarii conditionate a executarii pedepsei).

    Efectele ulterioare definitive sunt urmatoarele: suspendarea executarii inceteaza, in mod pozitiv, prin ajungerea la termen, adica prin implinirea termenului de incercare.

    La aceasta data inceteaza suspendarea executarii pedepsei, adica inceteaza efectul imediat (provizoriu) al acestei masuri si problema executarii pedepsei este definitiv transata.

    Dar suspendarea executarii inceteaza nu numai in “mod pozitiv”, adica prin implinirea termenului de incercare, ci si in “mod negativ”, adica prin anularea sau revocarea masurii de suspendare.

    In cazul anularii, suspendarea inceteaza pentru ca masura a fost aplicata contrar prevederilor imperative ale legii (adica ab initio masura suspendarii era lovita de un viciu care o facea inoperanta).

    In privinta revocarii insa, situatia juridica este alta, ea exprimand esecul acestei masuri din cauza conduitei inculpatului care s-a dovedit a nu merita increderea ce i-a fost acordata de instanta care a oferit condamnatului o sansa de a se indrepta, fara sa execute efectiv pedeapsa.

    Ambele moduri de incetare a masurii suspendarii executarii pedepsei – cel pozitiv si cel negativ – decurg in mod firesc din natura si scopul acestei institutii.

    Mentinerea modalitatii de executare a pedepsei in cazul comiterii unei infractiuni in termenul de incercare este expres prevazuta in art. 83 alin. 3 din Codul penal, sub forma unei exceptii. Potrivit acestor prevederi legale, daca infractiunea ulterioara este savarsita din culpa, se poate aplica suspendarea conditionata a executarii pedepsei chiar daca infractorul a fost condamnat anterior cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei. In acest caz nu mai are loc revocarea primei suspendari. Prin urmare, posibilitatea suspendarii conditionate a executarii pedepsei stabilite pentru o infractiune intentionata, pedeapsa la care a fost cumulata o alta pedeapsa, ca urmare a revocarii suspendarii conditionate a executarii acestei din urma pedepse, este exclusa de art. 83 alin. 3 din acelasi cod, care permite o asemenea individualizare a executarii pedepsei doar daca noua infractiune este savarsita din culpa. Daca legiuitorul ar fi inteles sa reglementeze posibilitatea suspendarii conditionate si in cazul in care noua infractiune este comisa cu intentie, ar fi prevazut-o expres, asa cum a facut-o in art. 83 alin. 3 din Codul penal.

    In literatura de specialitate, in mod constant, s-a apreciat ca prin sintagma “executare in intregime a pedepsei” legiuitorul a avut in vedere executarea acesteia intr-un loc de detinere.

    S-a aratat ca infractorul este supus la executarea efectiva a pedepsei cand, ca urmare a conduitei sale in cursul termenului de incercare, se constata ca acesta nu s-a indreptat si ca persista in savarsirea de infractiuni, in acest caz intrand in actiune garantia prevazuta de lege pentru ipoteza in care suspendarea executarii se dovedeste nejustificata.

    Acest tratament sever este consecinta conduitei infractorului care in dispretul increderii ce i s-a acordat si a posibilitatii ce i s-a oferit de a se indrepta fara executarea pedepsei, a savarsit din nou o infractiune, gasindu-si justificarea in starea de periculozitate a acestuia care recidiveaza in conditiile aratate.

    Prin urmare, o noua suspendare a executarii pedepsei este exclusa tocmai ca efect al revocarii.

    In acelasi timp s-a apreciat ca revocarea suspendarii conditionate intervine, cu titlu de sanctiune, pentru nerespectarea obligatiei de a nu comite o alta infractiune in interiorul termenului de incercare, un asemenea comportament demonstrand ca infractorul nu a justificat increderea ce i s-a acordat si nu s-a reeducat. Drept consecinta, pedeapsa suspendata devine executabila. Totodata, s-a aratat ca in cazul revocarii suspendarii conditionate a executarii pedepsei, ca urmare a comiterii in termenul de incercare a unei infractiuni intentionate, nu se poate dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei, suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere si nici executarea acesteia la locul de munca, pentru ca toate 3 sunt modalitati distincte de individualizare a executarii pedepsei, iar o noua individualizare ar aduce atingere autoritatii de lucru judecat.

    In consecinta, in temeiul dispozitiilor art. 414 2 din Codul de procedura penala, urmeaza a se admite recursul in interesul legii si a se stabili ca problema de drept sus-mentionata referitoare la interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 83 alin. 1 din Codul penal sa fie solutionata in mod obligatoriu, in sensul ca:

    In acceptiunea dispozitiilor art. 83 alin. 1 din Codul penal nu este posibila suspendarea conditionata a executarii pedepsei stabilite pentru o infractiune intentionata, pedeapsa la care a fost cumulata o alta pedeapsa ca urmare a revocarii suspendarii conditionate a executarii acestei din urma pedepse, in cazul indeplinirii conditiilor prevazute de art. 81 din Codul penal, de asemenea, suspendarea conditionata nu poate fi dispusa nici in ceea ce priveste pedeapsa rezultanta, obtinuta prin aplicarea mecanismului prevazut de art. 83 alin. 1 din Codul penal.

 

    PENTRU ACESTE MOTIVE,

    In numele legii,

    DECID:

 

    Admit recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie.

    In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 83 alin. 1 din Codul penal stabileste ca:

    1. Suspendarea conditionata a executarii pedepsei nu poate fi dispusa pentru pedeapsa stabilita in cazul savarsirii in cursul termenului de incercare a unei infractiuni intentionate sau praeterintentionate, pedeapsa la care a fost cumulata o alta pedeapsa, ca urmare a revocarii suspendarii conditionate a executarii acestei din urma pedepse, chiar si in cazul indeplinirii conditiilor prevazute de art. 81 din Codul penal.

    2. Suspendarea conditionata a executarii nu poate fi dispusa nici in ceea ce priveste pedeapsa rezultanta, obtinuta prin aplicarea mecanismului prevazut de art. 83 alin. 1 din Codul penal.

    Obligatorie, potrivit art. 414 5 alin. 4 din Codul de procedura penala.

    Pronuntata in sedinta publica azi, 17 ianuarie 2011.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close