Modificarea OG nr. 5/2011 pentru aprobarea unor reglementari privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor incasate de catre personalul imputernicit cu atributii de inspectie si control in urma aplicarii sanctiunilor contraventionale specifice activitatii de transport rutier

In M. Of. nr. 503 din 14 iulie 2011 a fost publicata Legea nr. 161/2011 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2011 pentru aprobarea unor reglementari privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor incasate de catre personalul imputernicit cu atributii de inspectie si control in urma aplicarii sanctiunilor contraventionale specifice activitatii de transport rutier.

Din cuprins:

    ARTICOL UNIC

    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 5 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea unor reglementari privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor incasate de catre personalul imputernicit cu atributii de inspectie si control in urma aplicarii sanctiunilor contraventionale specifice activitatii de transport rutier, adoptata in temeiul art. 1 pct. I.10 din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 80 din 31 ianuarie 2011, cu urmatoarele modificari si completari:

    1. La articolul I punctul 2, punctul 28 al alineatului (1) al articolului 102 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “28. conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei, fara ca acesta sa fie dotat cu anvelope de iarna, iar in cazul autovehiculului de transport marfa cu o masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone si al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto, fara ca acestea sa fie echipate cu anvelope de iarna pe rotile axei/axelor de tractiune sau fara a avea montate pe aceste roti lanturi sau alte echipamente antiderapante certificate;”.

    2. La articolul I punctul 3, litera h^1) a alineatului (1) al articolului 112 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “h^1) autovehiculul nu este dotat, la circulatia pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei, cu anvelope de iarna, iar autovehiculul de transport marfa cu o masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone si autovehiculul de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto, nu sunt echipate cu anvelope de iarna pe rotile axei/axelor de tractiune ori nu au montate pe aceste roti lanturi sau alte echipamente antiderapante certificate;”.

    3. La articolul II punctul 1, alineatul (1) al articolului 56 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 56

    (1) Inspectia, controlul si supravegherea modului de respectare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, precum si a prevederilor normelor si reglementarilor prevazute de aceasta se efectueaza in trafic si la sediul operatorilor de transport/intreprinderilor de catre inspectorii de trafic si/sau personalul autoritatii competente imputernicit in acest scop. Controalele la sediu pot fi efectuate si de echipaje de inspectori, dintre care cel putin unul va fi inspector de trafic.”

    4. La articolul II punctul 3, alineatul (2) al articolului 57 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) In cazul controalelor efectuate la sediul operatorilor/intreprinderilor, inspectorii de trafic si/sau personalul autoritatii competente imputernicit in acest scop au/are dreptul:

    a) sa solicite furnizarea oricaror informatii din registre, documente sau baza de date;

    b) sa verifice registrele si documentele privind operatiunile de transport si de intretinere a parcului auto de la sedii si punctele de lucru;

    c) sa faca copii sau extrase de pe registre ori documente, sub sanctiunea incalcarii confidentialitatii.”

    5. La articolul II punctul 4, litera an) a articolului 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “an) efectuarea transportului de marfuri sau de persoane pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei, fara ca autovehiculele sa fie dotate cu anvelope de iarna pe rotile axei/axelor de tractiune ori fara a avea montate pe aceste roti lanturi sau alte echipamente antiderapante certificate;”.

    6. La articolul II, dupa punctul 5 se introduc trei noi puncte, punctele 5^1 – 5^3, cu urmatorul cuprins:

    “5^1. La articolul 59 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c^1), cu urmatorul cuprins:

    <<c^1) de la 5.000 lei la 8.000 lei, faptele care au avut ca urmare consecinta prevazuta la art. 62^2;>>.

    5^2. La articolul 62, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    <<ART. 62

    (1) In cazul utilizarii pentru transport a unui vehicul, fara a se putea face dovada ca se detin urmatoarele documente valabile, dupa caz: licenta de transport, copia conforma a acesteia, certificat de transport in cont propriu, copia conforma a acestuia, licenta de traseu, autorizatia speciala de transport, autorizatia de transport international sau documentul de transport persoane, prin servicii ocazionale, dupa caz, ori in cazul depasirii cu minimum 10% a masei maxime autorizate pentru cel putin o axa, se suspenda dreptul de utilizare a autovehiculului prin retinerea placutelor de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare, aplicandu-se si sanctiunea contraventionala corespunzatoare.>>

    5^3. La articolul 62, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:

    <<(2^1) Masura de suspendare a dreptului de utilizare a autovehiculului se aplica pentru o perioada de 6 luni si se realizeaza prin retinerea placutelor de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare, aplicandu-se si sanctiunea contraventionala corespunzatoare.>>”

    7. La articolul III punctul 3, alineatele (3) si (5) ale articolului 61 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(3) Pe langa amenzile contraventionale aplicate persoanelor fizice si juridice de catre personalul cu atributii de inspectie si control imputernicit de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii pentru nerespectarea prevederilor referitoare la circulatia pe drumurile publice cu depasirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe si/sau dimensiunilor maxime admise prevazute in anexele nr. 2 si 3, contravenientul are obligatia de a achita in contul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A., respectiv al administratorului drumului, cu titlu de tarif de despagubire, sumele stabilite potrivit anexei nr. 5.

    ………………………………………………………………..

    (5) Sumele incasate cu titlu de tarif de despagubire, potrivit alin. (3), vor reveni ca venituri proprii Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A., respectiv administratorului drumului, si vor fi utilizate in exclusivitate pentru finantarea lucrarilor de constructie, modernizare, intretinere si reparatie a drumurilor nationale, precum si pentru garantarea si rambursarea creditelor externe si interne contractate in acest scop.”

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close