Proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinte si ai imobilelor care au executat lucrari de interventie pe cheltuiala proprie beneficiaza de scutire de la plata impozitului aferent locuintei pe o perioada de minimum 7 ani

In M. Of. nr. 503 din 14 iulie 2011 a fost publicata Legea nr. 158/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte.

Din cuprins:

    ARTICOL UNIC

    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18 din 4 martie 2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 12 martie 2009, cu completarile ulterioare, cu urmatoarele modificari si completari:

    1. La articolul 4, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b^1), cu urmatorul cuprins:

    “b^1) inchiderea balcoanelor/logiilor cu tamplarie performanta energetic;”.

    2. La articolul 14, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Conditiile de preluare si criteriile de selectie pentru aplicarea prevederilor alin. (1) se stabilesc si se aproba prin hotarare a consiliului local, cu luarea in considerare, cu prioritate, a locuintelor apartinand urmatoarelor categorii de persoane:

    a) persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate in intretinere;

    b) persoane singure/familii ale caror venituri medii nete lunare pe persoana singura/membru de familie sunt mai mici decat castigul salarial mediu net lunar pe economie.”

    3. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 18

    Autoritatile administratiei publice locale pot hotari si preluarea cheltuielilor aferente lucrarilor de interventie, corespunzatoare cotei de 50% ce revine Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetele locale, pentru blocurile de locuinte.”

    4. La articolul 21, dupa litera c) a se introduce o noua litera, litera c^1), cu urmatorul cuprins:

    “c^1) participa, prin reprezentant desemnat, la contractarea proiectarii si a executiei lucrarilor de interventie;”.

    5. Dupa articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 27^1

    Proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinte si ai imobilelor care au executat lucrari de interventie pe cheltuiala proprie beneficiaza, in conditiile legii, de scutire de la plata impozitului aferent locuintei pe o perioada de minimum 7 ani, pe baza auditului energetic prin care se certifica realizarea recomandarilor propuse de catre auditorul energetic pentru cladiri.”

 

2 comentarii to “Proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinte si ai imobilelor care au executat lucrari de interventie pe cheltuiala proprie beneficiaza de scutire de la plata impozitului aferent locuintei pe o perioada de minimum 7 ani”

  1. Alex spune:

    Ce ne facem ca la primarii nimeni nu stie cum se aplica Art.27^1 motivind ca in codul fiscal nu s-a modificat nimic dupa aparitia legii

  2. Madalina spune:

    Au inceput sa miste, dar cu greu…
    Puteti intreba la Serviciul Impozite si Taxe locale, unde va trebui sa depuneti dosarul pentru scutire de impozit.
    Daca aveti nevoie de informatii suplimentare in legatura cu auditul energetic necesar, le puteti obtine cu un e-mail la pprocimex@yahoo.com.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close