Procedurile de inscriere la stagiul organizat de Camera Auditorilor Financiari din Romania a studentilor Asociatiei Contabililor Autorizati care au promovat o parte din examenele organizate de Asociatia Contabililor Autorizati, dar nu au devenit inca membri cu drepturi depline

In M. Of. nr. 511 din 19 iulie 2011 a fost publicata Hotararea Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 211/2011 privind adoptarea Procedurilor de inscriere la stagiul organizat de Camera Auditorilor Financiari din Romania a studentilor Asociatiei Contabililor Autorizati care au promovat o parte din examenele organizate de Asociatia Contabililor Autorizati, dar nu au devenit inca membri cu drepturi depline.

Din cuprins:

    ART. 1

    Se aproba Procedurile de inscriere la stagiul organizat de Camera Auditorilor Financiari din Romania a studentilor Asociatiei Contabililor Autorizati care au promovat o parte din examenele organizate de Asociatia Contabililor Autorizati, dar nu au devenit inca membri cu drepturi depline, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

    ART. 2

    Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

    ART. 3

    Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

    ANEXA 1

 

                                PROCEDURILE

de inscriere la stagiul organizat de Camera Auditorilor Financiari din Romania a studentilor Asociatiei Contabililor Autorizati care au promovat o parte din examenele organizate de Asociatia Contabililor Autorizati, dar nu au devenit inca membri cu drepturi depline

 

    CAPITOLUL 1

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    (1) Studentul care este inscris la Asociatia Contabililor Autorizati (ACCA) ce a promovat primele 6 examene aferente primului modul, organizate de ACCA, dar nu a devenit inca membru cu drepturi depline si solicita autorizarea ca auditor financiar in Romania va parcurge urmatoarele etape:

    – solicita echivalarea testului de acces la stagiul organizat de Camera Auditorilor Financiari din Romania – CAFR;

    – solicita inscrierea ca stagiar in activitatea de audit financiar, urmand sa efectueze cei 3 ani de stagiu, conform prevederilor legale ale CAFR;

    – la sfarsitul perioadei de stagiu, dupa ce studentul ACCA a obtinut si calitatea de membru ACCA, in baza diplomei eliberate de ACCA (se va depune la sediul CAFR diploma de membru ACCA, insotita de traducerea in limba romana efectuata de un traducator autorizat din Romania), va solicita inscrierea la examenul de competenta profesionala organizat de CAFR;

    – solicitantul va sustine numai testul de aplicare a cunostintelor in practica, inclus in examenul de competenta profesionala.

    (2) Candidatii declarati admisi la examenul de competenta profesionala mentionat anterior se pot inscrie in Registrul public al auditorilor financiari al CAFR, potrivit prevederilor legale in vigoare.

    (3) Stagiarii care pe parcursul celor 3 ani de stagiu devin membri cu drepturi depline ACCA si au 3 ani experienta in audit statutar pot solicita intreruperea stagiului si se pot inscrie la testul de aptitudini organizat de CAFR, cu respectarea prevederilor legale stabilite prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 164/2010 pentru adoptarea Normelor privind aprobarea auditorilor financiari si a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene si din terte tari.

    ART. 2

    Studentii ACCA ce au promovat primele 6 examene aferente primului modul, organizate de ACCA, dar care nu sunt membri cu drepturi depline ACCA si care doresc parcurgerea etapelor prevazute la art. 1 trebuie sa depuna o cerere de echivalare a testului de acces la stagiu, insotita de documentatia prevazuta la art. 3, la Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari. Echivalarea se va putea acorda conform conditiilor de vechime si studii prevazute de lege, pentru inscrierea la stagiul organizat de CAFR.

 

    CAPITOLUL 2

    Analizarea dosarului pentru echivalarea testului de acces la stagiu

 

    ART. 3

    Pentru echivalarea testului de acces la stagiu, studentii ACCA ce au promovat primele 6 examene aferente primului modul, organizate de ACCA, dar care nu sunt membri cu drepturi depline ACCA, vor depune la Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari un dosar care va contine:

    a) cerere de echivalare a testului la stagiu;

    b) adeverinta eliberata de ACCA ce atesta faptul ca solicitantul a promovat primele 6 examene aferente primului modul, organizate de ACCA;

    c) copie legalizata a diplomei de licenta (absolventi ai unei facultati cu profil economic sau ai unei facultati cu un alt profil, dar care au urmat un program de pregatire suplimentara cu profil economic). Diploma obtinuta la absolvirea facultatii, respectiv in urma programului de pregatire suplimentara, trebuie sa fie recunoscuta de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;

    d) copie a cartii de munca si adeverinta, acolo unde este cazul, care sa ateste experienta de minimum 4 ani in domeniul financiar-contabil;

    e) certificat de cazier judiciar in perioada de valabilitate;

    f) copie de pe actul de identitate;

    g) copie a documentului care atesta achitarea tarifului de analiza a dosarului, prevazut la cap. 3.

    ART. 4

    Persoanele prevazute la art. 3, care sunt licentiate ale unei alte facultati si au urmat un program de pregatire suplimentara cu profil economic, se vor putea inscrie in baza normelor elaborate de CAFR prin care se vor stabili programele de pregatire suplimentara cu profil economic, acceptate de catre CAFR.

    ART. 5

    (1) Dosarul va fi analizat de catre Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari, care va inainta o propunere de aprobare sau de respingere Biroului permanent al CAFR.

    (2) Biroului permanent al CAFR va emite decizia finala de aprobare sau de respingere, iar rezultatul va fi comunicat solicitantului, in termen de 60 de zile lucratoare de la data depunerii dosarului, de catre Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari.

    (3) Termenul de contestatie referitor la respingerea cererii de echivalare a testului este de 10 zile lucratoare de la comunicare, cu termen de solutionare de 30 de zile lucratoare de la momentul depunerii contestatiei.

    ART. 6

    In cazul respingerii dosarului, CAFR va restitui solicitantului 50% din tariful de analiza a dosarului.

    ART. 7

    Persoanele declarate admise ca urmare a aprobarii Biroului permanent al CAFR se vor putea inscrie la stagiu conform prevederilor legale in vigoare privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar.

    ART. 8

    Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari va solicita absolventului orice document necesar actualizarii dosarului depus la CAFR.

 

    CAPITOLUL 3

    Tariful de analiza a dosarului

 

    ART. 9

    Tariful de analiza se va stabili prin hotarare a Consiliului CAFR.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close