Rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011

In M. Of. nr. 560 din 5 august2011 afost publicata Ordonanta Guvernului nr. 11/2011 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011.

Din cuprins:

    ART. 1

    Bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2011, aprobate prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 880 din 28 decembrie 2010, se modifica potrivit prevederilor prezentei ordonante.

    ART. 2

    (1) Influentele asupra veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011, detaliate la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole si titluri, sunt prevazute in anexa nr. 1.

    (2) Bugetul asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2011 se majoreaza la venituri cu suma de 643.539 mii lei prin diminuarea veniturilor curente cu suma de 364.353 mii lei si majorarea subventiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 1.007.892 mii lei, iar la cheltuieli se majoreaza cu suma de 643.539 mii lei.

    (3) Sistemul de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pe anul 2011 se diminueaza la venituri cu suma de 42.766 mii lei, se majoreaza la cheltuieli cu suma de 38.949 mii lei, iar excedentul se diminueaza cu 81.715 mii lei.

    ART. 3

    (1) Influentele asupra veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2011, detaliate la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole si titluri, sunt prevazute in anexa nr. 2.

    (2) Bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2011 aferent sistemului asigurarilor pentru somaj se diminueaza la venituri cu suma de 1.052.098 mii lei, prin diminuarea veniturilor din incasari din rambursarea imprumuturilor acordate cu suma de 118.967 mii lei si diminuarea subventiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 933.131 mii lei, iar la cheltuieli se diminueaza cu suma de 1.052.098 mii lei.

    (3) Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare, se diminueaza la cheltuieli cu suma de 30.390 mii lei, iar excedentul se majoreaza cu suma de 30.390 mii lei.

    ART. 4

    (1) Defalcarea influentelor asupra cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat pe ordonatori principali de credite ai acestui buget sunt prevazute in anexa nr. 1/01, anexa nr. 1/02, anexa nr. 1/03 si anexa nr. 1/04.

    (2) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa detalieze influentele aprobate si sa introduca modificarile prevazute de prezenta ordonanta in bugetul asigurarilor sociale de stat, in bugetul asigurarilor pentru somaj si anexele la acestea pe anul 2011.

    (3) Concomitent cu introducerea modificarilor aprobate nu se mai retin sume in proportie de 10% in conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (4) Ordonatorii principali de credite, in termen de 5 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, comunica Ministerului Finantelor Publice detalierea modificarilor aprobate.

    ART. 5

    Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 se majoreaza potrivit prevederilor din prezenta ordonanta prin derogare de la prevederile art. 16 si art. 56 din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, precum si de la prevederile art. 3 alin. (4) si (5) din Legea nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar.

    ART. 6

    Se autorizeaza ordonatorii principali de credite ai bugetului asigurarilor sociale de stat si al bugetului asigurarilor pentru somaj ca, in cursul anului, in functie de situatiile specifice aparute, sa introduca in cadrul titlurilor de cheltuieli, articole si alineate noi, cu sume care se asigura prin redistribuire cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate la titlul de cheltuieli respectiv.

    ART. 7

    Anexa nr. 1, anexele nr. 1/01 – 04 si anexa nr. 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close