Instructiuni pentru modificarea si completarea Instructiunilor date in aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurentei nr. 21/1996 cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrarilor economice

In M. Of. nr. 559 din 5 august 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 624/2011 privind punerea in aplicare a Instructiunilor pentru modificarea si completarea Instructiunilor date in aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrarilor economice, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 400/2010.

Din cuprins:

    ART. 1

    In urma adoptarii lor in plenul Consiliului Concurentei, se pun in aplicare Instructiunile pentru modificarea si completarea Instructiunilor date in aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrarilor economice, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 400/2010, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 2

    Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.

    ART. 3

    Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

    ANEXA 1

 

                                INSTRUCTIUNI

pentru modificarea si completarea Instructiunilor date in aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrarilor economice, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 400/2010

 

    In temeiul art. 27 alin. (1) si al art. 32 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

    Consiliul Concurentei adopta prezentele instructiuni.

 

    ARTICOL UNIC

    Instructiunile date in aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrarilor economice, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 400/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 591 din 20 august 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. Punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “2. Obligatia de plata

    Sunt obligate la plata taxei de autorizare a concentrarilor economice, instituita potrivit prevederilor art. 32 din lege, persoana, intreprinderea sau intreprinderile care a/au inaintat Consiliului Concurentei notificarea, potrivit prevederilor Regulamentului privind concentrarile economice, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 385/2010, si care a/au obtinut autorizarea potrivit prevederilor art. 46 alin. (2) sau alin. (4) lit. b) ori c) din lege. In urma obtinerii autorizarii, persoana, intreprinderea sau intreprinderile care a/au efectuat procedura notificarii devine/devin persoana/intreprindere/intreprinderi platitoare a/ale taxei stabilite potrivit dispozitiilor prezentelor instructiuni.”

    2. Punctul 3 se abroga.

    3. Punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “4. Cifra de afaceri

    In sensul prezentelor instructiuni, cifra de afaceri reprezinta cifra de afaceri neta potrivit situatiei veniturilor si cheltuielilor din situatiile financiare sau raportarile anuale, dupa caz, intocmite potrivit ordinelor ministrului finantelor publice. Potrivit prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cifra de afaceri neta cuprinde sumele rezultate din vanzarea de produse si furnizarea de servicii care se inscriu in activitatea curenta a entitatii, dupa deducerea reducerilor comerciale si a taxei pe valoarea adaugata, precum si a altor taxe legate direct de cifra de afaceri.

    In scopul stabilirii taxei de autorizare, din cifra de afaceri neta definita potrivit prevederilor prezentului punct se va deduce si valoarea contabilizata a exporturilor efectuate direct sau prin mandatar, inclusiv a livrarilor intracomunitare.

    Cifra de afaceri luata in calcul este cifra realizata pe teritoriul Romaniei, in exercitiul financiar precedent autorizarii concentrarii economice. Prin exercitiu financiar se intelege exercitiul care corespunde anului calendaristic 1 ianuarie – 31 decembrie.

    4.1. Cifra de afaceri in cazurile de fuziune

    In cazul realizarii unei concentrari economice prin fuziune, cifra de afaceri luata in considerare la stabilirea taxei de autorizare va fi cea rezultata din cumularea cifrelor de afaceri ale intreprinderilor care fuzioneaza.

    4.2. Cifra de afaceri in cazurile de dobandire a controlului

    Cand operatiunea de concentrare economica se realizeaza prin dobandirea controlului, cifra de afaceri luata in considerare va fi cifra de afaceri a intreprinderii-tinta (intreprinderea asupra careia se dobandeste controlul).

    In cazul concentrarii economice realizate prin dobandirea controlului in comun asupra unei intreprinderi sau activitati preexistente, cifra de afaceri va fi cifra de afaceri a intreprinderii sau activitatii preexistente.

    In cazul concentrarii economice realizate prin dobandirea controlului in comun asupra unei intreprinderi nou-create, cifra de afaceri va fi rezultatul cumularii cifrelor de afaceri ale intreprinderilor care preiau controlul asupra societatii in comun nou-create.

    Daca persoana/intreprinderea/intreprinderile care dobandeste/dobandesc controlul asupra intreprinderii nou-create este/sunt formal titularul drepturilor, dar actioneaza ca un “vehicul”, cifra de afaceri luata in considerare la stabilirea taxei de autorizare va fi cifra de afaceri a intreprinderii/persoanei care, in fapt, dispune de puterea de a controla intreprinderea nou-creata.

    In cazul in care in operatiunile de concentrare economica realizate prin dobandirea controlului asupra unei intreprinderi nou-create este/sunt implicata/implicate o persoana fizica/persoane fizice, cifra de afaceri luata in considerare va fi cifra de afaceri a tuturor intreprinderilor controlate direct sau indirect pe teritoriul Romaniei de catre aceasta/acestea.

    In cazul dobandirii controlului prin cumparare de elemente de activ, cifra de afaceri corespunzatoare activelor cumparate va fi cifra de afaceri generata de respectivele active.

    In cazul tranzactiilor care implica externalizarea serviciilor prin transferul unei activitati comerciale (indiferent de modul de organizare a acesteia), cifra de afaceri se calculeaza pe baza cifrei de afaceri interne anterioare, generata de activitatea comerciala in cauza.”

    4. Punctele 5 si 6 se abroga.

    5. Punctul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “7. Declararea cifrei de afaceri

    Cifra de afaceri necesara pentru calcularea taxei de autorizare va fi comunicata odata cu formularul de notificare a concentrarii economice si, in orice caz, cel mai tarziu in termen de 3 zile de la comunicarea datei efective a notificarii concentrarii economice.

    Nota de prezentare a cifrei de afaceri va cuprinde atat cifra de afaceri totala, la care se va aplica taxa, cat si cifrele de afaceri care au compus-o, cu mentionarea intreprinderilor de la care provin. Nota va fi prezentata in original si va purta semnaturile autorizate.

    Atunci cand la data intocmirii notei nu sunt disponibile situatiile financiare sau raportarile, dupa caz, pentru anul calendaristic precedent autorizarii, persoana, intreprinderea sau intreprinderile care a/au notificat va/vor transmite Consiliului Concurentei calculul cifrei de afaceri pe baza situatiilor financiare/raportarilor provizorii.

    In termenul fixat prin decizia Consiliului Concurentei, persoana, intreprinderea sau intreprinderile care a/au notificat va/vor inainta Consiliului Concurentei o copie certificata a situatiilor financiare/raportarilor definitive, aferente anului calendaristic anterior autorizarii, impreuna cu o nota care sa cuprinda cifrele de afaceri calculate pe baza acestora.”

    6. Dupa punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu urmatorul cuprins:

    “7^1. Valoarea taxei de autorizare

    Valoarea taxei de autorizare este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentele instructiuni.”

    7. La punctul 8, paragraful 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “Sumele reprezentand taxa de autorizare se vireaza de catre persoana, intreprinderea sau intreprinderile platitoare in contul deschis la Trezoreria Statului, in termenul prevazut in decizia Consiliului Concurentei.”

    8. Dupa punctul 8 se introduce o anexa, avand cuprinsul prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele instructiuni.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close