Modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta

In M. Of. nr. 527 din 26 iulie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2359/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009.

            Din cuprins:

    ART. I

    Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 619 din 15 septembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 12 alineatul (1), litera c) va avea urmatorul cuprins:

    “c) instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari pentru suma aferenta prefinantarii solicitate numai in cazul proiectelor care intra sub incidenta ajutorului de stat/de minimis.”

    2. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 13

    (1) Prefinantarea se acorda in cota de maximum 10% din valoarea eligibila a proiectului, in cel putin doua transe, cu exceptia proiectelor majore, pentru care cota de prefinantare poate fi de maximum 20%.

    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul proiectelor pentru care contractele/deciziile/ordinele de finantare prevad depunerea a cel mult doua cereri de rambursare, prefinantarea se poate acorda intr-o singura transa.

    (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul proiectelor care intra sub incidenta ajutorului de stat/de minimis, prefinantarea se poate acorda intr-o singura transa, in cota de maximum 35% din valoarea totala a finantarii, conform contractului/deciziei/ordinului de finantare.”

    3. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 14

    (1) In conditiile prevazute la art. 13 alin. (1), prima transa de prefinantare se acorda in cota de maximum 5% din valoarea eligibila a proiectului.

    (2) Urmatoarele transe de prefinantare pot fi acordate beneficiarului numai dupa autorizarea cheltuielilor efectuate, in valoare de minimum 60% din valoarea cumulata a transelor anterioare de prefinantare.

    (3) In aplicarea prevederilor art. 17 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile de management au obligatia recuperarii prefinantarii prin stabilirea in contractele/deciziile/ordinele de finantare a unui procent de deducere a prefinantarii de minimum 30%, aplicat la valoarea fiecarei cereri de rambursare transmise de beneficiar, cu exceptia cererii de rambursare in cadrul careia cuantumul prefinantarii ramase de recuperat reprezinta mai putin de 30% din aceasta si cu exceptia ultimei cereri de rambursare.

    (4) Autoritatile de management au obligatia recuperarii integrale a prefinantarii acordate in cazul proiectelor pentru care beneficiarii nu transmit nicio cerere de rambursare in termen de maximum 4 luni de la primirea acesteia.

    (5) In cazul proiectelor pentru care beneficiarii nu transmit, in termen de maximum 6 luni de la primirea primei transe de prefinantare, cereri de rambursare in cuantum de minimum 20% din valoarea prefinantarii acordate, autoritatile de management au obligatia recuperarii prefinantarii neutilizate pentru efectuarea cheltuielilor eligibile incluse in cererile de rambursare primite.

    (6) Pentru a putea beneficia de prefinantare, beneficiarii, altii decat cei prevazuti la art. 5 alin. (1) – (3) si la art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa deschida un cont dedicat exclusiv pentru primirea prefinantarii si efectuarea de cheltuieli aferente proiectelor, inclusiv acordarea de avansuri catre contractori si/sau transferul de sume catre parteneri, in cazul proiectelor implementate in parteneriat.

    (7) In cazul in care contul mentionat la alin. (6) este deschis la Trezoreria Statului, sumele primite ca prefinantare, aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi efectuate din acest cont, potrivit reglementarilor in vigoare, pot fi transferate de catre beneficiari in conturi deschise la banci comerciale, cu conditia efectuarii cheltuielilor respective in termen de 3 zile lucratoare de la data efectuarii transferului.

    (8) Suma reprezentand diferenta dintre dobanda acumulata in contul mentionat la alin. (6) corespunzatoare sumelor de prefinantare ramase disponibile in cont si valoarea impozitelor aferente si a comisioanelor de gestionare a contului respectiv se raporteaza Autoritatii de management si se deduce de catre aceasta din sumele rambursate beneficiarilor, cel tarziu pana la plata finala inclusiv.”

    4. La articolul 32, alineatul (8) va avea urmatorul cuprins:

    “(8) Liderul si partenerii au obligatia sa isi deschida conturi pentru primirea sumelor aferente prefinantarii, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (6) – (8), precum si conturi pentru primirea rambursarii cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului, in conformitate cu prevederile art. 34 si 35.”

    5. La articolul 35, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:

    “(4) In cazul beneficiarilor, altii decat cei prevazuti la art. 5 alin. (1) – (3) si art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, conturile deschise la Trezoreria Statului conform prevederilor art. 14 alin. (6) sunt urmatoarele:

    a) 50.25.15 <<Disponibil al institutiilor publice ale administratiei publice centrale finantate integral din venituri proprii reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din instrumente structurale conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009>>;

    b) 50.09.02 <<Disponibil al institutiilor publice subventionate de la bugetul de stat reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din instrumente structurale conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009>>;

    c) 50.28.01 <<Disponibil din venituri reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din instrumente structurale conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, al institutiilor publice ale administratiei publice locale finantate integral din venituri proprii>>;

    d) 50.10.01 <<Disponibil din venituri reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din instrumente structurale conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, al institutiilor publice subventionate din bugetul local>>;

    e) 50.98.03 <<Disponibil al operatorilor economici reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din instrumente structurale conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009>>;

    f) 50.98.04 <<Disponibil al organismelor neguvernamentale nonprofit reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din instrumente structurale conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009>>.”

    6. In cuprinsul normelor metodologice, sintagma “Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009” se inlocuieste cu sintagma “Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare”.

    ART. II

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close